Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامه نبردهای سنگین در ولایت‌های جوزجان و بلخ

نبردهای سنگین میان نیروهای دولتی و طالبان در ولایت‌های بلخ و جوزجان ادامه دارند.

جنرال احمدفهیم قایم، فرمانده تازه پولیس بلخ می‌گوید که دیشب در حملات هوایی در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ تلفات سنگین بر طالبان وارد شده‌است.

او در این باره گفت: «هفتاد نفر دشمن جسدهای‌شان در میدان معرکه هم ضربات هوایی و پیاده جسدهای‌شان ماندند.»

طالبان دربارۀ تلفات‌شان چیزی نگفته‌است.

در همین‌حال منابعی می‌گویند که یارمحمد دوستم، پسر مارشال عبدالرشید دوستم دیشب از جوزجان به مزارشریف رفته‌است تا در همآهنگی با نیروهای دفاعی و امنیتی عملیات گسترده را در برابر طالبان راه اندازی کند.

طالبان گفته‌اند که دیشب میدان هوایی و تپه یتیم تاغ شهر شبرغان را تصرف کرده‌اند.

پنج‌شبانه روز است که جنگ شدید میان نیروهای دولتی و طالبان در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ ادامه دارد.

این نبردها در محله‌های مسکونی کشیده شده‌است. باشنده‌گان این ولسوالی از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهند که به غیرنظامیان آسیب نرسانند.

ذبیح‌الله یاری، باشنده روستای هزارجریب ولسوالی دهدادی بلخ بیان داشت: «لطفأ ما را سپر خود نسازید و سپر ساختن (غیرنظامیان) جنایت جنگی است.»

ظاهر، باشندۀ دیگر ولسوالی دهدادی بلخ نیز افزود: «از یکسو توپ و راکت می‌آید بسیار وضعیت خراب است.»

در اوج شدت یافتن نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان، دیشب احمدفهیم قایم به جای غلام‌داوود تره‌خیل هم‌چون فرمانده پولیس بلخ معرفی شد.

او از دستاوردهای نیروهای دولتی در برابر طالبان در ولسوالی دهدادی بلخ خبر می‌دهد.

فرمانده تازه پولیس بلخ می‌گوید که به زودی عملیات گسترده در همآهنگی با نیروهای دفاعی و بسیج مردمی در بلخ راه اندازی خواهد شد.

ادامه نبردهای سنگین در ولایت‌های جوزجان و بلخ

پنج‌شبانه روز است که جنگ شدید میان نیروهای دولتی و طالبان در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ ادامه دارد.

تصویر بندانگشتی

نبردهای سنگین میان نیروهای دولتی و طالبان در ولایت‌های بلخ و جوزجان ادامه دارند.

جنرال احمدفهیم قایم، فرمانده تازه پولیس بلخ می‌گوید که دیشب در حملات هوایی در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ تلفات سنگین بر طالبان وارد شده‌است.

او در این باره گفت: «هفتاد نفر دشمن جسدهای‌شان در میدان معرکه هم ضربات هوایی و پیاده جسدهای‌شان ماندند.»

طالبان دربارۀ تلفات‌شان چیزی نگفته‌است.

در همین‌حال منابعی می‌گویند که یارمحمد دوستم، پسر مارشال عبدالرشید دوستم دیشب از جوزجان به مزارشریف رفته‌است تا در همآهنگی با نیروهای دفاعی و امنیتی عملیات گسترده را در برابر طالبان راه اندازی کند.

طالبان گفته‌اند که دیشب میدان هوایی و تپه یتیم تاغ شهر شبرغان را تصرف کرده‌اند.

پنج‌شبانه روز است که جنگ شدید میان نیروهای دولتی و طالبان در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ ادامه دارد.

این نبردها در محله‌های مسکونی کشیده شده‌است. باشنده‌گان این ولسوالی از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهند که به غیرنظامیان آسیب نرسانند.

ذبیح‌الله یاری، باشنده روستای هزارجریب ولسوالی دهدادی بلخ بیان داشت: «لطفأ ما را سپر خود نسازید و سپر ساختن (غیرنظامیان) جنایت جنگی است.»

ظاهر، باشندۀ دیگر ولسوالی دهدادی بلخ نیز افزود: «از یکسو توپ و راکت می‌آید بسیار وضعیت خراب است.»

در اوج شدت یافتن نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان، دیشب احمدفهیم قایم به جای غلام‌داوود تره‌خیل هم‌چون فرمانده پولیس بلخ معرفی شد.

او از دستاوردهای نیروهای دولتی در برابر طالبان در ولسوالی دهدادی بلخ خبر می‌دهد.

فرمانده تازه پولیس بلخ می‌گوید که به زودی عملیات گسترده در همآهنگی با نیروهای دفاعی و بسیج مردمی در بلخ راه اندازی خواهد شد.

هم‌رسانی کنید