Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش‌ها به فرار اشرف غنی و مقام‌های دیگر حکومت پیشین

فرار اشرف غنی و شمار دیگر از مقام‌های حکومت پیشین با انتقادهای تند از شهروندان کشور روبه‌رو شده است.

شهروندان می‌گویند که اشرف غنی، معاونانش، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی او رییس اداره امور بارها بر ماندن در کشور تاکید می‌کردند اما حتا پیش ازپایان ماموریت نیروهای خارجی و نخست ازهمه آنان بی‌شرمانه از کشور فرار کردند.

با ا ین حال رویترز از زبان مقام‌های سفارت روسیه در کابل  گزارش می‌دهد که اشرف غنی با چهار موتر و یک چرخبال پر از پول از افغانستان بیرون شده‌است.

اشرف غنی باری در سخنرانی‌اش گفته بود: «امان‌الله خان به من عزیز است. به شما معلوم است. اما او فرار کرد و ما را تنها گذاشت. من از فرار نیستم.»

محب نیز در هنگام ماموریتش گفته بود: «خوش آمدند. به جنگ بیایند به زور. اما به آنان به بی غیرتی رها نمی‌کنیم.»

در کنار این رهبران حکومت پیشین، شماری از سیاست گران از جمله عطا محمد نور  و مارشال دوستم نیز از مقاومت و دفاع از مردم سخن زده بودند اما بسیاری جاها را بی درگیری به طالبان رها کردند.

عطا محمد نور گفته بود: «مرمی ما خلاص شود، ما را دستگیر بکند در غیر آن اگر دستمدر  سلاح باشد و زنده باشم و افراد ما در کنار ما باشد، هیج قدرتی نیست که ما را زنده بگیرد. شهادت افتخار ماست.»

مارشال دوستم  گفته بود: «در این راه حتا شهید شویم به خود افتخار می‌دانیم. و این ملت را تنها نمی‌گذاریم.»

اما این فرار ها از سرقومندان قوای مسلح پیشین و دیگر سیاست‌گران کشور با واکنش‌های شماری از شهروندان کشور روبرو شده‌است. 

وحیدالله، دکاندار   در کابل گفت:  «این‌ها قسمی وطمن ما را رها کردند که واقعا نا امید شدیم.»

خلیل‌الرحمان، باشنده دیگر کابل نیز افزود: «آنان به خون مردم بازی کردند. اگر طالبان هم این کار ر کنند آنان نیز به همان سرنوشت سردچار می شوند.»

شماری از کسانی هم که از ولایت‌های دیگر به‌علت جنگ به کابل پناه آورده امد، می‌گویند پیش از آمدن شان رییس‌جمهور فرار کرد.

عبدالحی، باشنده تخار  بیان داشت: «لعنت به همانطور رییس‌جمهور بی حیا که این ملت مظلوم و بیچاره را ایلا می‌کند و فرار  می‌کند.»

شماری از کارمندان پیشین حکومت، شام روز گذشته خود شان را به تاجیکستان رساندند. 

بربنیاد اطلاعات منابع چهل و پنج پرواز از کابل تنها به تاجیکستان و ترمز انجام شده است.  

ظاهر اغبر، سفیر حکومت پیشین در تاجیکستان گفت: «آن رهبران بزدلی استند که ملتی که به خاطرش قربانی داد، ملتی که به خاطرش شهادت داد... از آن دفاع کرد و او بزدلانه فرار کرد.»

بربنیاد گزارش‌ها یک هواپیمایی نیروهای امنیتی در اوزبیکستان سقوط کرده‌است اما جزیات بیشتر در این باره وجود ندارد. 

اما طالبان از همه کارمندان و سیاست‌گران خواسته‌اند که فرار نکنند و آنها در کشور مصون اند.

واکنش‌ها به فرار اشرف غنی و مقام‌های دیگر حکومت پیشین

رویترز از زبان مقام‌های سفارت روسیه در کابل  گزارش می‌دهد که اشرف غنی با چهار موتر و یک چرخبال پر از پول از افغانستان بیرون شده‌است.

تصویر بندانگشتی

فرار اشرف غنی و شمار دیگر از مقام‌های حکومت پیشین با انتقادهای تند از شهروندان کشور روبه‌رو شده است.

شهروندان می‌گویند که اشرف غنی، معاونانش، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی او رییس اداره امور بارها بر ماندن در کشور تاکید می‌کردند اما حتا پیش ازپایان ماموریت نیروهای خارجی و نخست ازهمه آنان بی‌شرمانه از کشور فرار کردند.

با ا ین حال رویترز از زبان مقام‌های سفارت روسیه در کابل  گزارش می‌دهد که اشرف غنی با چهار موتر و یک چرخبال پر از پول از افغانستان بیرون شده‌است.

اشرف غنی باری در سخنرانی‌اش گفته بود: «امان‌الله خان به من عزیز است. به شما معلوم است. اما او فرار کرد و ما را تنها گذاشت. من از فرار نیستم.»

محب نیز در هنگام ماموریتش گفته بود: «خوش آمدند. به جنگ بیایند به زور. اما به آنان به بی غیرتی رها نمی‌کنیم.»

در کنار این رهبران حکومت پیشین، شماری از سیاست گران از جمله عطا محمد نور  و مارشال دوستم نیز از مقاومت و دفاع از مردم سخن زده بودند اما بسیاری جاها را بی درگیری به طالبان رها کردند.

عطا محمد نور گفته بود: «مرمی ما خلاص شود، ما را دستگیر بکند در غیر آن اگر دستمدر  سلاح باشد و زنده باشم و افراد ما در کنار ما باشد، هیج قدرتی نیست که ما را زنده بگیرد. شهادت افتخار ماست.»

مارشال دوستم  گفته بود: «در این راه حتا شهید شویم به خود افتخار می‌دانیم. و این ملت را تنها نمی‌گذاریم.»

اما این فرار ها از سرقومندان قوای مسلح پیشین و دیگر سیاست‌گران کشور با واکنش‌های شماری از شهروندان کشور روبرو شده‌است. 

وحیدالله، دکاندار   در کابل گفت:  «این‌ها قسمی وطمن ما را رها کردند که واقعا نا امید شدیم.»

خلیل‌الرحمان، باشنده دیگر کابل نیز افزود: «آنان به خون مردم بازی کردند. اگر طالبان هم این کار ر کنند آنان نیز به همان سرنوشت سردچار می شوند.»

شماری از کسانی هم که از ولایت‌های دیگر به‌علت جنگ به کابل پناه آورده امد، می‌گویند پیش از آمدن شان رییس‌جمهور فرار کرد.

عبدالحی، باشنده تخار  بیان داشت: «لعنت به همانطور رییس‌جمهور بی حیا که این ملت مظلوم و بیچاره را ایلا می‌کند و فرار  می‌کند.»

شماری از کارمندان پیشین حکومت، شام روز گذشته خود شان را به تاجیکستان رساندند. 

بربنیاد اطلاعات منابع چهل و پنج پرواز از کابل تنها به تاجیکستان و ترمز انجام شده است.  

ظاهر اغبر، سفیر حکومت پیشین در تاجیکستان گفت: «آن رهبران بزدلی استند که ملتی که به خاطرش قربانی داد، ملتی که به خاطرش شهادت داد... از آن دفاع کرد و او بزدلانه فرار کرد.»

بربنیاد گزارش‌ها یک هواپیمایی نیروهای امنیتی در اوزبیکستان سقوط کرده‌است اما جزیات بیشتر در این باره وجود ندارد. 

اما طالبان از همه کارمندان و سیاست‌گران خواسته‌اند که فرار نکنند و آنها در کشور مصون اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره