Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ازسرگیری فعالیت‌های برخی از نهادهای دولتی در هرات

شماری از نهادهای حکومتی در هرات بی حضور زنان فعالیت‌های شان را از سر گرفته اند. 

مقام‌های طالبان در هرات  اما می‌گویند که در روزهای نزدیک تمام کارمندان زن به وظایف شان در نهادهای حکومتی برخواهند گشت. 

از این میان، شرکت هرات برشنا یک روز پس از آمدن طالبان به شهر هرات کارش را آغاز کرد و اکنون فعالیت‌های این اداره به‌گونه عادی جریان دارند. 

بیشتر کارمندان این اداره به وظایف شان برگشته اند تا به مردم خدمات ارایه کنند.

ملا خیر محمد معراج، مسوول طالبان برای هرات برشنا گفت: «طالبان کارمندان به وظیفه شان برگشته اند و هیچ مشکلی وجود ندارد.»

حفیظ الله حیدری، باشنده هرات نیز گفت: «ریاست برق به روی مراجعه کننده‌گان باز است و هیچ مشکلی وجود ندارد.»

کبیر احمد جامی، باشنده دیگر هرات هم افزود: «ریاست برق باز است و کارمندان این اداره با روحیه خوب به مشکلات مراجعه کننده گان رسیده گی می کنند.»

مقام‌های طالبان در هرات می‌گویند که در آینده نزدیک تمام کارمندان زن به وظایف شان در نهادهای دولتی برخواهند گشت.

مولوی عبدالقیوم روحانی، والی طالبان برای هرات گفت: «در قسمت کار خانم‌ها ما یک لایحه داریم. زنان هیچ نگرانی نداشته باشند و  بر بنیاد شریعت می‌توانند به کار شان ادامه بدهند. زن و مرد بر بنیاد حقوقی که در دین اسلام دارند می توانند از آن برخوردار باشند.»

شماری از نهادهای حکومتی ارایه دهنده خدمات عمومی در شهر هرات هنوز فعال نشده‌اند. مانند اداره توزیع شناسنامه‌های برقی که غیرفعال است و هزاران تن برای گرفتن شناسنامه‌های شان انتظار می‌کشند.

عبدالله، باشنده هرات اظهار داشت: «زودتر اداره های دولتی باز شوند تا مشکلات مردم برطرف شوند.»

ملا محمد دلبر، معاون طالبان برای ریاست عدلیه هرات نیز تصریح کرد: «تمام کارمندان ریاست عدلیه را برای ادامه کار در این اداره دعودت کردیم و همه شان آمده اند. با همکاری هم دیگر کارها را پیش می‌بریم.»

مسوولان طالبان در هرات از تمام کارمندان حکومت در این ولایت می‌خواهند که به وظایف شان برگردند. به گفته آنان، هیچ محدودیتی در برابر فعالیت کارمندان دولت در هرات وجود ندارد.

ازسرگیری فعالیت‌های برخی از نهادهای دولتی در هرات

بیشتر کارمندان حکومت پیشین به وظایف شان در نهادهای حکومتی در هرات برگشته‌اند.

تصویر بندانگشتی

شماری از نهادهای حکومتی در هرات بی حضور زنان فعالیت‌های شان را از سر گرفته اند. 

مقام‌های طالبان در هرات  اما می‌گویند که در روزهای نزدیک تمام کارمندان زن به وظایف شان در نهادهای حکومتی برخواهند گشت. 

از این میان، شرکت هرات برشنا یک روز پس از آمدن طالبان به شهر هرات کارش را آغاز کرد و اکنون فعالیت‌های این اداره به‌گونه عادی جریان دارند. 

بیشتر کارمندان این اداره به وظایف شان برگشته اند تا به مردم خدمات ارایه کنند.

ملا خیر محمد معراج، مسوول طالبان برای هرات برشنا گفت: «طالبان کارمندان به وظیفه شان برگشته اند و هیچ مشکلی وجود ندارد.»

حفیظ الله حیدری، باشنده هرات نیز گفت: «ریاست برق به روی مراجعه کننده‌گان باز است و هیچ مشکلی وجود ندارد.»

کبیر احمد جامی، باشنده دیگر هرات هم افزود: «ریاست برق باز است و کارمندان این اداره با روحیه خوب به مشکلات مراجعه کننده گان رسیده گی می کنند.»

مقام‌های طالبان در هرات می‌گویند که در آینده نزدیک تمام کارمندان زن به وظایف شان در نهادهای دولتی برخواهند گشت.

مولوی عبدالقیوم روحانی، والی طالبان برای هرات گفت: «در قسمت کار خانم‌ها ما یک لایحه داریم. زنان هیچ نگرانی نداشته باشند و  بر بنیاد شریعت می‌توانند به کار شان ادامه بدهند. زن و مرد بر بنیاد حقوقی که در دین اسلام دارند می توانند از آن برخوردار باشند.»

شماری از نهادهای حکومتی ارایه دهنده خدمات عمومی در شهر هرات هنوز فعال نشده‌اند. مانند اداره توزیع شناسنامه‌های برقی که غیرفعال است و هزاران تن برای گرفتن شناسنامه‌های شان انتظار می‌کشند.

عبدالله، باشنده هرات اظهار داشت: «زودتر اداره های دولتی باز شوند تا مشکلات مردم برطرف شوند.»

ملا محمد دلبر، معاون طالبان برای ریاست عدلیه هرات نیز تصریح کرد: «تمام کارمندان ریاست عدلیه را برای ادامه کار در این اداره دعودت کردیم و همه شان آمده اند. با همکاری هم دیگر کارها را پیش می‌بریم.»

مسوولان طالبان در هرات از تمام کارمندان حکومت در این ولایت می‌خواهند که به وظایف شان برگردند. به گفته آنان، هیچ محدودیتی در برابر فعالیت کارمندان دولت در هرات وجود ندارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره