تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تأکید شهروندان بر بازگشایی نهادهای دولتی

با وجود سپری شدن یک هفته از حاکمیت طالبان، هنوز دفاتر دولتی و خصوصی در پایتخت کشور بسته‌اند. 

بسته بودن ادارات دولتی و خصوصی سبب ایجاد مشکل برای شهروندان در کشور شده‌است. 

امروز شنبه بود و ده ها از شهروندان پشت ادارات دولتی ایستاده بودند. 

شهروندان کشور از طالبان می‌خواهند تا هرچی زودتر در زمینه بازگشایی ادارات دولتی دست به کار شوند. 

با گذشت هفت روز از حاکمیت گروه طالبان و روز نخست رسمیات در کشور شماری از شهروندان  اینجا در پشت درهای بسته ریاست پاسپورت جمع شده و می‌گویند که تا هنوز هیچ اداره یی به روی مراجعین باز نشده و مردم در یک بی برنامه‌گی کامل بسر میبرند.

 احمد مسیح برای گرفتن پاسپورت مدت ۲۵ روز در زمان حکومت پیش منتظر مانده و می‌گوید تا هنوز که روز نخست رسمیات پس از تصرف کابل توسط طالبان است، از پاسپورت اش خبری نیست .

احمد مسیح، باشنده شهر کابل گفت:«بخاطر پاسپورت آمدیم، ۲۵ روز در حکومت گذشته سرگردان بودیم و امروز دگه ملا صاحبا گفتند که روز شنبه کارمندا بیایند کار شروع میشه، به او خاطر آمدیم مگر حال میگن کارمندا نیستند.»

محمد زمان، باشنده دایکندی گفت:«چند روز میشه نامعلوم استه، نمیدانم که کی باز میشه.»

برخی از باشنده گان پایتخت از کامندان تمامی ادرات میخواهند که باید همانند پیشین به وظایف شان برگردند و به کارشان ادامه دهند

صدیق الله، باشنده شهر کابل گفت:«کلگی د خانه شیشته که مره ایتو میکنه و اوتو میکنه، او صدا میکنه که بیاین د همی کار خود.»

با این حال شماری از کارکنان ادارات دولتی که به ادارات رفته بودند می‌گویند که از سوی طالبان اجازه داخل شده به ادارات شان داده نشده است. 

نوید پیکان، کارمند ریاست پاسپورت گفت:«ما امدیم د ریاست، فعلا کارمندای دگه ام است د داخل ریاسست، جلسه گرفتیم، به قسم رسمی کار اغاز نشده.»

مسوول جدید ریاست پاسپورت میگوید آنان تلاش دارند که تمامی ادارات دولتی و خصوصی را به زودترین فرصت بروی مراجعین باز کنند .

احمد منصور، مسوول ریاست پاسپورت گفت:«در ریاست پاسپورت هیچگونه مشکل وجود ندارد، وقتی همه سیستم ها فعال شوند ما از طریق تلویزیون شما انشاالله به همه هم وطنان احوال میدهیم.»

با وجود اینکه تا هنوز ادارات دولتی در پایتخت کشور باز نشده است خبرها از شرق کشور میرسانند که شماری از ادارات در ولایات ننگرهار بازگشایی شده‌اند. 

تأکید شهروندان بر بازگشایی نهادهای دولتی

شهروندان کشور از طالبان می‌خواهند تا هرچی زودتر در زمینه بازگشایی ادارات دولتی دست به کار شوند. 

Thumbnail

با وجود سپری شدن یک هفته از حاکمیت طالبان، هنوز دفاتر دولتی و خصوصی در پایتخت کشور بسته‌اند. 

بسته بودن ادارات دولتی و خصوصی سبب ایجاد مشکل برای شهروندان در کشور شده‌است. 

امروز شنبه بود و ده ها از شهروندان پشت ادارات دولتی ایستاده بودند. 

شهروندان کشور از طالبان می‌خواهند تا هرچی زودتر در زمینه بازگشایی ادارات دولتی دست به کار شوند. 

با گذشت هفت روز از حاکمیت گروه طالبان و روز نخست رسمیات در کشور شماری از شهروندان  اینجا در پشت درهای بسته ریاست پاسپورت جمع شده و می‌گویند که تا هنوز هیچ اداره یی به روی مراجعین باز نشده و مردم در یک بی برنامه‌گی کامل بسر میبرند.

 احمد مسیح برای گرفتن پاسپورت مدت ۲۵ روز در زمان حکومت پیش منتظر مانده و می‌گوید تا هنوز که روز نخست رسمیات پس از تصرف کابل توسط طالبان است، از پاسپورت اش خبری نیست .

احمد مسیح، باشنده شهر کابل گفت:«بخاطر پاسپورت آمدیم، ۲۵ روز در حکومت گذشته سرگردان بودیم و امروز دگه ملا صاحبا گفتند که روز شنبه کارمندا بیایند کار شروع میشه، به او خاطر آمدیم مگر حال میگن کارمندا نیستند.»

محمد زمان، باشنده دایکندی گفت:«چند روز میشه نامعلوم استه، نمیدانم که کی باز میشه.»

برخی از باشنده گان پایتخت از کامندان تمامی ادرات میخواهند که باید همانند پیشین به وظایف شان برگردند و به کارشان ادامه دهند

صدیق الله، باشنده شهر کابل گفت:«کلگی د خانه شیشته که مره ایتو میکنه و اوتو میکنه، او صدا میکنه که بیاین د همی کار خود.»

با این حال شماری از کارکنان ادارات دولتی که به ادارات رفته بودند می‌گویند که از سوی طالبان اجازه داخل شده به ادارات شان داده نشده است. 

نوید پیکان، کارمند ریاست پاسپورت گفت:«ما امدیم د ریاست، فعلا کارمندای دگه ام است د داخل ریاسست، جلسه گرفتیم، به قسم رسمی کار اغاز نشده.»

مسوول جدید ریاست پاسپورت میگوید آنان تلاش دارند که تمامی ادارات دولتی و خصوصی را به زودترین فرصت بروی مراجعین باز کنند .

احمد منصور، مسوول ریاست پاسپورت گفت:«در ریاست پاسپورت هیچگونه مشکل وجود ندارد، وقتی همه سیستم ها فعال شوند ما از طریق تلویزیون شما انشاالله به همه هم وطنان احوال میدهیم.»

با وجود اینکه تا هنوز ادارات دولتی در پایتخت کشور باز نشده است خبرها از شرق کشور میرسانند که شماری از ادارات در ولایات ننگرهار بازگشایی شده‌اند. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره