Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ادعای پدر یک افسر پیشین پولیس؛ طالبان مرا لت‌وکوب کردند

عبدالاحد، پدر یک افسر پیشین پولیس، ادعا می‌کند که طالبان به خانه‌اش یورش بردند و او را لت‌و‌کوب کرده اند.

او می‌گوید که طالبان روز دوشنبه به هدف پیدا کردن جنگ افزارها و موتر نظامی، خانه شان را در حوزه هفدهم شهر کابل بررسی کرده اند.

اما طالبان این ادعا را رد کرده و می‌گویند که آنان با نظامیان و کارمندان حکومت پیشین کاری ندارند.

عبدالاحد می‌افزاید در حالی‌که پسرش موتر و تجهیزات نظامی‌اش را تسلیم کرده بود، اما طالبان با آن هم به خانه این افسر پیشن پولیس یورش برده اند.

عبدالاحد گفت: «برایم گفتند پسرت پولیس بود. اسلحه داشتی. اسلحه وموتر را بدهید. مرا تلاشی کردند و لت‌وکوب کردند و بردند در حوزه بندی ساختند.»

وی اکنون خواهان تأمین عدالت است و تأکید می‌کند که ادامه این وضعیت برای شان پذیرفتنی نخواهد بود.

عبدالاحد گفت: «تقاضا می‌کنم از حق من دفاع کنند. انسان‌های بی بند و بار را وظیفه ندهند که بالای خانه‌های مردم تعرض کنند و زندانی کنند.»

اما طالبان موضوع لت‌وکوب این مرد را رد می‌کنند.

قاری صفی الله، یکی از مسوولان حوزه هفدهم شهر کابل، گفت: «در این ساحه کسانی هستند که در حکومت گذشته جنرال بودند و رییس بودند. ما تا امروز به دروازه کسی مراجعه نکردیم و به کسی اجازه ندادیم که به حریم شخصی کسی برود و پرس و پال کند.»

در یک ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود دیده می‌شود که طالبان به یک خانه یورش بردند. باشنده‌گان منطقه می‌گویند که طالبان بدون داشتن مدرک قانونی به یک خانه در این ناحیه یورش برده اند و یک تن را زخمی نیز ساخته اند.

از سویی هم شهروندان کشور می‌گویند که طالبان پس از اعلام عفو عمومی نباید نظامیان پیشین و کارمندان حکومتی را مورد پیگرد قرار دهند.

ازسویی هم شهروندان کشور می‌گویند که طالبان پس از اعلام عفو عمومی نباید نظامیان پیشین و کارمندان حکومتی را مورد پیگرد قرار دهند. این رویداد درحالی رخ می‌دهد که طالبان بارها از مصونیت نظامیان پیشین و کارمندان حکومتی سخن گفته اند.

ادعای پدر یک افسر پیشین پولیس؛ طالبان مرا لت‌وکوب کردند

اما طالبان این ادعا را رد کرده و می‌گویند که آنان با نظامیان و کارمندان حکومت پیشین کاری ندارند.

Thumbnail

عبدالاحد، پدر یک افسر پیشین پولیس، ادعا می‌کند که طالبان به خانه‌اش یورش بردند و او را لت‌و‌کوب کرده اند.

او می‌گوید که طالبان روز دوشنبه به هدف پیدا کردن جنگ افزارها و موتر نظامی، خانه شان را در حوزه هفدهم شهر کابل بررسی کرده اند.

اما طالبان این ادعا را رد کرده و می‌گویند که آنان با نظامیان و کارمندان حکومت پیشین کاری ندارند.

عبدالاحد می‌افزاید در حالی‌که پسرش موتر و تجهیزات نظامی‌اش را تسلیم کرده بود، اما طالبان با آن هم به خانه این افسر پیشن پولیس یورش برده اند.

عبدالاحد گفت: «برایم گفتند پسرت پولیس بود. اسلحه داشتی. اسلحه وموتر را بدهید. مرا تلاشی کردند و لت‌وکوب کردند و بردند در حوزه بندی ساختند.»

وی اکنون خواهان تأمین عدالت است و تأکید می‌کند که ادامه این وضعیت برای شان پذیرفتنی نخواهد بود.

عبدالاحد گفت: «تقاضا می‌کنم از حق من دفاع کنند. انسان‌های بی بند و بار را وظیفه ندهند که بالای خانه‌های مردم تعرض کنند و زندانی کنند.»

اما طالبان موضوع لت‌وکوب این مرد را رد می‌کنند.

قاری صفی الله، یکی از مسوولان حوزه هفدهم شهر کابل، گفت: «در این ساحه کسانی هستند که در حکومت گذشته جنرال بودند و رییس بودند. ما تا امروز به دروازه کسی مراجعه نکردیم و به کسی اجازه ندادیم که به حریم شخصی کسی برود و پرس و پال کند.»

در یک ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود دیده می‌شود که طالبان به یک خانه یورش بردند. باشنده‌گان منطقه می‌گویند که طالبان بدون داشتن مدرک قانونی به یک خانه در این ناحیه یورش برده اند و یک تن را زخمی نیز ساخته اند.

از سویی هم شهروندان کشور می‌گویند که طالبان پس از اعلام عفو عمومی نباید نظامیان پیشین و کارمندان حکومتی را مورد پیگرد قرار دهند.

ازسویی هم شهروندان کشور می‌گویند که طالبان پس از اعلام عفو عمومی نباید نظامیان پیشین و کارمندان حکومتی را مورد پیگرد قرار دهند. این رویداد درحالی رخ می‌دهد که طالبان بارها از مصونیت نظامیان پیشین و کارمندان حکومتی سخن گفته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره