Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جبهه مقاومت: جنگ پایان نیافته؛ طالبان: پنجشیر در اختیار ماست

پنج روز پس از تصرف تمام ولسوالی‌ها و مرکز پنجشیر از سوی طالبان، یک فرمانده جبهه مقاومت به رهبری  احمد مسعود می‌گوید که ورود طالبان بر پنجشیر به معنای پایان جنگ نیست.

صالح محمد ریگستانی، یکی از فرماندهان جبهه مقاومت، می‌گوید که آنان به جنگ شان در برابر طالبان ادامه می‌دهند.

صالح محمد ریگستانی در یک نوار تصویری می‌گوید: «من متیقن استم که مجاهدان و مقاومت‌گران و فرزندان با ایثار شما برای دفاع از ارزش‌ها، نوامیس شما تا پای جان می‌جنگند.»

عبداللطیف پدارم، رهبر کنگره ملی افغانستان، گفت: «پنجشیر مرکز مقاومت است همین حالا، و در سراسر کوهستان‌ها نیروهای مقاومت وجود دارند.»

ریگستانی همچنان می‌گوید که مردم پنجشیر با گرسنگی و نبود دارو روبه‌رو اند.

وی گفت: «از تمام کشورهای جهان و به خصوص سازمان‌های خیریه تقاضا می‌کنم برای مردم پنجشیر، به خصوص زنان و اطفال، که با مشکل گرسنگی، مشکل ادویه و حتا شیر خشک برای کودکان شان نیازمند استند، کمک کنند.»‌‌

اما طالبان می‌گویند برخی از مخالفان شان در کوه برآمده‌اند و گفت‌وگوها با آنان نیز ادامه دارند تا دوباره به زنده‌گی عادی شان برگردند.

انعام الله سمنگانی، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان، می‌گوید که طالبان تمام پنجشیر را تصرف کرده‌اند و نیروهای مخالف شان حضور علنی در این ولایت ندارند.

آقای سمنگانی گفت: «آن‌ها هم حضور علنی ندارند، در دره‌ها یا در مغاره‌ها پنهان شدند. با آن‌ها گفت‌وگوها هم روان است و کوشش می‌شود که به آن‌ها اطمینان داده شود تا بیایند در بین مردم خود زنده‌گی آرام و عادی خود را به پیش ببرند.»

هر چند گزارش‌هایی از آتش‌بس غیررسمی سه روزه میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت نیز نشر شده‌اند، اما دو طرف تاهنوز آن را تأیید نکرده اند.

از سویی هم نماینده ایران در سازمان ملل نبردها در پنجشیر را برادر کشی دانسته است.

در همین حال، برخی از باشنده‌گان پنجشیر می‌گویند که ادامه بسته بودن راه‌های مواصلاتی، قطع شبکه‌های مخابراتی، قطع برق و کمبود مواد خوارکی آنان را با دشواری‌های فراوان روبروساخته است.

افسانه محمدی، باشنده پنجشیر، گفت: «مواد غذای ندارند، اطفال به شیر خشک نیاز دارند و در مناطق مختلف این‌ها پراگنده زنده‌گی می‌کنند.»

عبدالواسیع الماس، خبرنگار محلی پنجشیر، گفت: «شبکه‌های مخابراتی در پنجشیر کاملا قطع است و همچنان قطع برق یکی از چالش‌های عمده دیگر است.»

این در حالیست که روز دوشنبه پس از ورود طالبان به پنجشیر سخنگوی طالبان اعلام کرد که  به زودی برق و شبکه‌های مخابراتی در پنجشیر دوباره وصل خواهد شد و راه‌های مواصلاتی آن نیز باز می‌شود.

جبهه مقاومت: جنگ پایان نیافته؛ طالبان: پنجشیر در اختیار ماست

تصویر بندانگشتی

پنج روز پس از تصرف تمام ولسوالی‌ها و مرکز پنجشیر از سوی طالبان، یک فرمانده جبهه مقاومت به رهبری  احمد مسعود می‌گوید که ورود طالبان بر پنجشیر به معنای پایان جنگ نیست.

صالح محمد ریگستانی، یکی از فرماندهان جبهه مقاومت، می‌گوید که آنان به جنگ شان در برابر طالبان ادامه می‌دهند.

صالح محمد ریگستانی در یک نوار تصویری می‌گوید: «من متیقن استم که مجاهدان و مقاومت‌گران و فرزندان با ایثار شما برای دفاع از ارزش‌ها، نوامیس شما تا پای جان می‌جنگند.»

عبداللطیف پدارم، رهبر کنگره ملی افغانستان، گفت: «پنجشیر مرکز مقاومت است همین حالا، و در سراسر کوهستان‌ها نیروهای مقاومت وجود دارند.»

ریگستانی همچنان می‌گوید که مردم پنجشیر با گرسنگی و نبود دارو روبه‌رو اند.

وی گفت: «از تمام کشورهای جهان و به خصوص سازمان‌های خیریه تقاضا می‌کنم برای مردم پنجشیر، به خصوص زنان و اطفال، که با مشکل گرسنگی، مشکل ادویه و حتا شیر خشک برای کودکان شان نیازمند استند، کمک کنند.»‌‌

اما طالبان می‌گویند برخی از مخالفان شان در کوه برآمده‌اند و گفت‌وگوها با آنان نیز ادامه دارند تا دوباره به زنده‌گی عادی شان برگردند.

انعام الله سمنگانی، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان، می‌گوید که طالبان تمام پنجشیر را تصرف کرده‌اند و نیروهای مخالف شان حضور علنی در این ولایت ندارند.

آقای سمنگانی گفت: «آن‌ها هم حضور علنی ندارند، در دره‌ها یا در مغاره‌ها پنهان شدند. با آن‌ها گفت‌وگوها هم روان است و کوشش می‌شود که به آن‌ها اطمینان داده شود تا بیایند در بین مردم خود زنده‌گی آرام و عادی خود را به پیش ببرند.»

هر چند گزارش‌هایی از آتش‌بس غیررسمی سه روزه میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت نیز نشر شده‌اند، اما دو طرف تاهنوز آن را تأیید نکرده اند.

از سویی هم نماینده ایران در سازمان ملل نبردها در پنجشیر را برادر کشی دانسته است.

در همین حال، برخی از باشنده‌گان پنجشیر می‌گویند که ادامه بسته بودن راه‌های مواصلاتی، قطع شبکه‌های مخابراتی، قطع برق و کمبود مواد خوارکی آنان را با دشواری‌های فراوان روبروساخته است.

افسانه محمدی، باشنده پنجشیر، گفت: «مواد غذای ندارند، اطفال به شیر خشک نیاز دارند و در مناطق مختلف این‌ها پراگنده زنده‌گی می‌کنند.»

عبدالواسیع الماس، خبرنگار محلی پنجشیر، گفت: «شبکه‌های مخابراتی در پنجشیر کاملا قطع است و همچنان قطع برق یکی از چالش‌های عمده دیگر است.»

این در حالیست که روز دوشنبه پس از ورود طالبان به پنجشیر سخنگوی طالبان اعلام کرد که  به زودی برق و شبکه‌های مخابراتی در پنجشیر دوباره وصل خواهد شد و راه‌های مواصلاتی آن نیز باز می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره