تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کارمندان میدان هوایی کابل به کار شان برگشتند

کارمندان امنیتی میدان هوایی کابل، به شمول زنان، به کارهای‌شان برگشته اند و می‌افزایند که فعالیت‌های میدان هوایی آهسته آهسته به حالت عادی بر می‌گردد.

شماری از این کارمندان می‌گویند که برای آنان از سوی طالبان گفته شده است که به کارهای شان برگردند.

لیدا از جمله ‌صد زنی است که در بخش امنیتی میدان هوایی کابل کار می‌کند. او می‌گوید خرسند است که پس از دو هفته تعطیلی اکنون به کارش برگشته است.

لیدا گفت: «در همی جریان بود که ما معاش میگرفتیم اما معاش نگرفتیم، طالبان آمدند معاش به ما ندادند. فعلا رایگان کار می‌کنیم.»

زهرا امیری، یکی دیگر از کارمندان امنیتی، گفت: «ما خوش استیم که ما را به کار خواستند. از دولت می‌خواهیم که پس از این به ما معاش بدهد.»

پولیس مرزی نیز در میدان هوایی کابل به کارهای شان برگشته اند. آنان اما حاضر نشدند جلوی دوربین سخن بزنند.

اما شماری از کارمندان امنیتی میدان هوایی کابل که پیش از این با شرکت موسوم به «هارد لانکپورت» کار می‌کردند می‌گویند که طالبان از آنان خواسته اند تا به کارهای شان برگردند.

نورالله عمرزوی، کارمند میدان هوایی کابل، گفت: «ما اصلا کارمندان هوانوردی استیم. کارمندان هوانوردی هم هر روز در میدان حاضر استند.»

شبیراحمد خپلواک، کارمند میدان هوایی کابل، گفت: «فعلا ما بی‌سرنوشت استیم. اگر بگوییم ما مربوط کدام کمپنی می‌شوییم، اما نیستیم. تنها مربوط هوانوردی می‌شوییم و ما امیدواریم هوانوردی به وعده‌های که به ما داده وفا کند.»

پس از سقوط حکومت پیشین در بیست‌وچهارم اسد، تا کنون بیشتر از کارمندان نهادهای دولتی به کارهای‌شان برنگشته اند.

در همین‌حال، شماری از شهروندان کشور می‌گویند که طالبان باید برای پیشبرد کارهای نهادهای دولتی از کارمندان دولت پیشین کار گیرند.

آمنه حق پرست، فعال جامعه مدنی، گفت: «افراد با تجربه و تحصیلکرده که در حکومت پیشین ما داشتیم استفاده شود و نقش شان در این حکومت نیز نادیده گرفته نشود.»

با تلاش زیاد دیدگاه طالبان در این باره به دست نیامد.

کارمندان میدان هوایی کابل به کار شان برگشتند

کارمندان امنیتی میدان هوایی کابل، به شمول زنان، می‌گویند که طالبان از آنان خواسته اند تا به کارهای شان برگردند.

تصویر بندانگشتی

کارمندان امنیتی میدان هوایی کابل، به شمول زنان، به کارهای‌شان برگشته اند و می‌افزایند که فعالیت‌های میدان هوایی آهسته آهسته به حالت عادی بر می‌گردد.

شماری از این کارمندان می‌گویند که برای آنان از سوی طالبان گفته شده است که به کارهای شان برگردند.

لیدا از جمله ‌صد زنی است که در بخش امنیتی میدان هوایی کابل کار می‌کند. او می‌گوید خرسند است که پس از دو هفته تعطیلی اکنون به کارش برگشته است.

لیدا گفت: «در همی جریان بود که ما معاش میگرفتیم اما معاش نگرفتیم، طالبان آمدند معاش به ما ندادند. فعلا رایگان کار می‌کنیم.»

زهرا امیری، یکی دیگر از کارمندان امنیتی، گفت: «ما خوش استیم که ما را به کار خواستند. از دولت می‌خواهیم که پس از این به ما معاش بدهد.»

پولیس مرزی نیز در میدان هوایی کابل به کارهای شان برگشته اند. آنان اما حاضر نشدند جلوی دوربین سخن بزنند.

اما شماری از کارمندان امنیتی میدان هوایی کابل که پیش از این با شرکت موسوم به «هارد لانکپورت» کار می‌کردند می‌گویند که طالبان از آنان خواسته اند تا به کارهای شان برگردند.

نورالله عمرزوی، کارمند میدان هوایی کابل، گفت: «ما اصلا کارمندان هوانوردی استیم. کارمندان هوانوردی هم هر روز در میدان حاضر استند.»

شبیراحمد خپلواک، کارمند میدان هوایی کابل، گفت: «فعلا ما بی‌سرنوشت استیم. اگر بگوییم ما مربوط کدام کمپنی می‌شوییم، اما نیستیم. تنها مربوط هوانوردی می‌شوییم و ما امیدواریم هوانوردی به وعده‌های که به ما داده وفا کند.»

پس از سقوط حکومت پیشین در بیست‌وچهارم اسد، تا کنون بیشتر از کارمندان نهادهای دولتی به کارهای‌شان برنگشته اند.

در همین‌حال، شماری از شهروندان کشور می‌گویند که طالبان باید برای پیشبرد کارهای نهادهای دولتی از کارمندان دولت پیشین کار گیرند.

آمنه حق پرست، فعال جامعه مدنی، گفت: «افراد با تجربه و تحصیلکرده که در حکومت پیشین ما داشتیم استفاده شود و نقش شان در این حکومت نیز نادیده گرفته نشود.»

با تلاش زیاد دیدگاه طالبان در این باره به دست نیامد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره