تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سازمان ملل طالبان را به نقض گسترده حقوق بشری زنان متهم کرد

مسوول بخش حقوق بشرسازمان ملل متحد در نشست ویژه این سازمان در ژنو درباره افغانستان طالبان را به نقض گسترده حقوق بشری زنان در افغانستان متهم کرد.

میشل باشله، کمیشنر بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید طالبان آنچه را که در بخش حقوق زنان وعده سپرده بودند، عملی نساخته اند و به گونه گسترده حقوق زنان را نقض کرده اند.

باشله گفت: «برخلاف تعهد طالبان، در سه هفته گذشته بسیاری زنان از وظیفه‌های شان منع شده اند و به حاشیه رانده شده اند. در بسیاری از جاها حتی بی‌حضور محرم شرعی به آن‌ها اجازه بیرون رفتن از خانه  داده نمی‌شود.»

باشله از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست تا با وارد کردن فشار بر طالبان آن را به رعایت حقوق زنان در افغانستان تشویق کنند.

باشله از نبود زنان و اقلیت‌ها در کابینه سرپرست طالبان نیز نگرانی کرد. وی گفت:«من از این که در کابینه سرپرست وزیران طالبان شمار اقوام دیگر اندک است و هیج زنی در آن حضور ندارد، ناراحت استم.»

درهمین حال، یک تن از مقام‌های به خبرگزاری رویترز گفته است که آنان در محیط کار به زنان اجازه فعالیت در کنار مردان را نمی‌دهند.

وحیدالله هاشمی، یک مقام طالبان، به رویترز گفت: «این روشن است که مردان و زنان نمی‌توانند با هم کار کنند. زنان اجازه ندارند به دفاتر ما بیایند و در وزارتخانه‌ها با ما یک‌جا کار کنند.»

پروانه ابراهیم خیل یکی از صدها بانوی است که پیش از این همچون خبرنگار کار می‌کرد، اما پس از سقوط حکومت پشین خانه نشین شده است.

او که یگانه نان آور خانواده‌اش است می‌گوید که اوضاع فعلی روزگار او و خانواده‌اش را با آینده ناروشن روبرو ساخته است. وی گفت: «در جنگ طالبان با مردم پدرم را از دست دادم و بعدا هم در جنگ این‌ها برادرم نابینا شد. من هم کودکی و هم جوانی‌ام را از دست دادم.»

این در حالی است که پیش از این طالبان گفته اند که تمام بانوانی که در حکومت پیشین در اداره‌های دولتی کار می‌کردند، تا اطلاع دیگر در خانه بمانند.

سازمان ملل طالبان را به نقض گسترده حقوق بشری زنان متهم کرد

مسوول حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید که طالبان به تعهدات شان در بخش حقوق زنان عمل نکرده اند.

تصویر بندانگشتی

مسوول بخش حقوق بشرسازمان ملل متحد در نشست ویژه این سازمان در ژنو درباره افغانستان طالبان را به نقض گسترده حقوق بشری زنان در افغانستان متهم کرد.

میشل باشله، کمیشنر بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید طالبان آنچه را که در بخش حقوق زنان وعده سپرده بودند، عملی نساخته اند و به گونه گسترده حقوق زنان را نقض کرده اند.

باشله گفت: «برخلاف تعهد طالبان، در سه هفته گذشته بسیاری زنان از وظیفه‌های شان منع شده اند و به حاشیه رانده شده اند. در بسیاری از جاها حتی بی‌حضور محرم شرعی به آن‌ها اجازه بیرون رفتن از خانه  داده نمی‌شود.»

باشله از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست تا با وارد کردن فشار بر طالبان آن را به رعایت حقوق زنان در افغانستان تشویق کنند.

باشله از نبود زنان و اقلیت‌ها در کابینه سرپرست طالبان نیز نگرانی کرد. وی گفت:«من از این که در کابینه سرپرست وزیران طالبان شمار اقوام دیگر اندک است و هیج زنی در آن حضور ندارد، ناراحت استم.»

درهمین حال، یک تن از مقام‌های به خبرگزاری رویترز گفته است که آنان در محیط کار به زنان اجازه فعالیت در کنار مردان را نمی‌دهند.

وحیدالله هاشمی، یک مقام طالبان، به رویترز گفت: «این روشن است که مردان و زنان نمی‌توانند با هم کار کنند. زنان اجازه ندارند به دفاتر ما بیایند و در وزارتخانه‌ها با ما یک‌جا کار کنند.»

پروانه ابراهیم خیل یکی از صدها بانوی است که پیش از این همچون خبرنگار کار می‌کرد، اما پس از سقوط حکومت پشین خانه نشین شده است.

او که یگانه نان آور خانواده‌اش است می‌گوید که اوضاع فعلی روزگار او و خانواده‌اش را با آینده ناروشن روبرو ساخته است. وی گفت: «در جنگ طالبان با مردم پدرم را از دست دادم و بعدا هم در جنگ این‌ها برادرم نابینا شد. من هم کودکی و هم جوانی‌ام را از دست دادم.»

این در حالی است که پیش از این طالبان گفته اند که تمام بانوانی که در حکومت پیشین در اداره‌های دولتی کار می‌کردند، تا اطلاع دیگر در خانه بمانند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره