تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سرقت مسلحانه در کابل؛ شش مرد مسلح پول یک خانواده را به سرقت بردند

خانواده‌یی در کابل ادعا دارد که چاشت روز سه شنبه افراد مسلح ناشناس به داخل خانه‌ی شان شدند و پول و زیورات شان را به سرقت بردند.

این خانواده می‌گوید که افراد مسلح که به داخل خانه‌ی شان شدند، خودشان را طالبان معرفی کرده بودند.

نور گل، پدر خانواده، گفت: «من سر نان چاشت بودم که ناگهان در خانه ما شش نفر مسلح داخل شدند و تمام ما را در اتاق‌های جدا بسته کردند وهمه پول و زیورات بردند».

ننگیالی، پسر بزرگ این خانواده می‌گوید که دزدان شش لگ افغانی را با خود بردند. وی گفت: «این اتاق ما است، من که از دکان آمدم همه پول‌های ما را از همین اتاق بردند، زنده‌گیم تباه شد».

درهمین حال برخی از حقوق‌دانان تاکید می‌ورزند که بر بنیاد قانون هیچ کس حق ندارد که بی‌داشتن سند رسمی دادگاه خانه شخصی مردم  را بررسی کنند.

سبحان الله مصباح، معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان، گفت: «بر بنیاد قانون، هیچ فرد یا اشخاص بی‌سند رسمی دادگاه حق تلاشی خانه‌های مردم را ندارد. این جرم است.»

اما طالبان با رد این این ادعا می‌گویند که آنان عفو عمومی اعلام کرده‌اند و به خانه‌های مردم کاری ندارند.

سعید خوستی، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان، گفت: «ما عفو عمومی اعلام کردیم و در خانه‌های مردم نمی‌رویم به بررسی. مردم باید این کار را که از نام طالبان استفاده کرده‌اند به حوزه‌ها شریک کنند.»

این ادعاها در حالی است که بیش از این نیز گزارش‌های از بررسی خانه‌های کسانی که در دولت و یا با نیروهای خارجی کار کردند، پخش شده‌اند.

سرقت مسلحانه در کابل؛ شش مرد مسلح پول یک خانواده را به سرقت بردند

به گفته این خانواده، شش فرد مسلح که خود را اعضای طالبان معرفی کردند، به زور به خانه شان داخل شدند و تمام اعضای خانواده را در اتاق‌های جدا بسته کردند و زیورات و پول را با خود شان بردند.

Thumbnail

خانواده‌یی در کابل ادعا دارد که چاشت روز سه شنبه افراد مسلح ناشناس به داخل خانه‌ی شان شدند و پول و زیورات شان را به سرقت بردند.

این خانواده می‌گوید که افراد مسلح که به داخل خانه‌ی شان شدند، خودشان را طالبان معرفی کرده بودند.

نور گل، پدر خانواده، گفت: «من سر نان چاشت بودم که ناگهان در خانه ما شش نفر مسلح داخل شدند و تمام ما را در اتاق‌های جدا بسته کردند وهمه پول و زیورات بردند».

ننگیالی، پسر بزرگ این خانواده می‌گوید که دزدان شش لگ افغانی را با خود بردند. وی گفت: «این اتاق ما است، من که از دکان آمدم همه پول‌های ما را از همین اتاق بردند، زنده‌گیم تباه شد».

درهمین حال برخی از حقوق‌دانان تاکید می‌ورزند که بر بنیاد قانون هیچ کس حق ندارد که بی‌داشتن سند رسمی دادگاه خانه شخصی مردم  را بررسی کنند.

سبحان الله مصباح، معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان، گفت: «بر بنیاد قانون، هیچ فرد یا اشخاص بی‌سند رسمی دادگاه حق تلاشی خانه‌های مردم را ندارد. این جرم است.»

اما طالبان با رد این این ادعا می‌گویند که آنان عفو عمومی اعلام کرده‌اند و به خانه‌های مردم کاری ندارند.

سعید خوستی، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان، گفت: «ما عفو عمومی اعلام کردیم و در خانه‌های مردم نمی‌رویم به بررسی. مردم باید این کار را که از نام طالبان استفاده کرده‌اند به حوزه‌ها شریک کنند.»

این ادعاها در حالی است که بیش از این نیز گزارش‌های از بررسی خانه‌های کسانی که در دولت و یا با نیروهای خارجی کار کردند، پخش شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره