Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افزایش دزدی‌های مسلحانه؛ یک بازرگان در کابل کشته شد

یک بازرگان افغان که هفده روز پیش ازسوی آدم ربایان در منطقه قوای مرکز شهر کابل ربوده شده بود، کشته شده است.

خانواده این بازرگان ادعا دارد که آدم ربایان وی را به بهانه‌ی اینکه در امنیت ملی از وی بازجویی می‌کنند از محل کارش بردند، اما پس از آن رویداد، این افراد از آنان در بدل رهایی وی درخواست پول هنگفت می‌کردند.

آنان می‌گویند که دو شب پیش جسد این بازرگان را از عقب هوتل انتر کانتیننتال در کنار جاده پیدا کردند.

حمید، پسر این بازرگان، به طلوع نیوز گفت: «پدرم را در روز روشن از دفتر ما به بهانه‌ی اینکه کارمندان امنیت استیم بردند و ما یک تماس دریافت کردیم که موضوع پولی است. یک مبلغ بسیار هنگفت از ما خواستند.»

مسوولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری این چنین رویدادها و دزدی‌ها در بخش‌های پایتخت را مانع تداوم کار بخش خصوصی می‌گویند.

محمد یونس مهمند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری، دراین باره گفت: « با مقام‌ها صحبت کردیم. به ما اطمینان دادند که افرادی که پشت قضیه هستند را به محکمه معرفی می‌کنند.»

از سویی هم، در کنار رویدادهای آدم ربایی، دزدی‌های مسلحانه در بخش‌های از پایتخت مردم را نگران ساخته است. حبیب الرحمان، یک دکاندار در چهار قلعه وزیر آباد، ادعا دارد که دزدان مسلح چهار روز پیش دکان وی را دزدیده اند و هفت صد هزار افغانی وی را با خود بردند.

حبیب الرحمان گفت: «سیف را سر خودم باز کردند. چهار نفر بودند و یکی از آنان بیرون دکان گزمه می‌کرد.»

شماری از باشنده‌گان پایتخت با نگرانی از افزایش ناامنی‌ها و رویدادهای دزدی در بخش‌های از پایتخت، از کابینه سرپرست خواهان تآمین امنیت استند.

افزایش دزدی‌های مسلحانه؛ یک بازرگان در کابل کشته شد

شماری از باشنده‌گان و کسبه کاران کابل می‌گویند که رویدادهای دزدی‌های مسلحانه در کابل پس از مدتی کاهش، اکنون دوباره رو به افزایش است.

Thumbnail

یک بازرگان افغان که هفده روز پیش ازسوی آدم ربایان در منطقه قوای مرکز شهر کابل ربوده شده بود، کشته شده است.

خانواده این بازرگان ادعا دارد که آدم ربایان وی را به بهانه‌ی اینکه در امنیت ملی از وی بازجویی می‌کنند از محل کارش بردند، اما پس از آن رویداد، این افراد از آنان در بدل رهایی وی درخواست پول هنگفت می‌کردند.

آنان می‌گویند که دو شب پیش جسد این بازرگان را از عقب هوتل انتر کانتیننتال در کنار جاده پیدا کردند.

حمید، پسر این بازرگان، به طلوع نیوز گفت: «پدرم را در روز روشن از دفتر ما به بهانه‌ی اینکه کارمندان امنیت استیم بردند و ما یک تماس دریافت کردیم که موضوع پولی است. یک مبلغ بسیار هنگفت از ما خواستند.»

مسوولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری این چنین رویدادها و دزدی‌ها در بخش‌های پایتخت را مانع تداوم کار بخش خصوصی می‌گویند.

محمد یونس مهمند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری، دراین باره گفت: « با مقام‌ها صحبت کردیم. به ما اطمینان دادند که افرادی که پشت قضیه هستند را به محکمه معرفی می‌کنند.»

از سویی هم، در کنار رویدادهای آدم ربایی، دزدی‌های مسلحانه در بخش‌های از پایتخت مردم را نگران ساخته است. حبیب الرحمان، یک دکاندار در چهار قلعه وزیر آباد، ادعا دارد که دزدان مسلح چهار روز پیش دکان وی را دزدیده اند و هفت صد هزار افغانی وی را با خود بردند.

حبیب الرحمان گفت: «سیف را سر خودم باز کردند. چهار نفر بودند و یکی از آنان بیرون دکان گزمه می‌کرد.»

شماری از باشنده‌گان پایتخت با نگرانی از افزایش ناامنی‌ها و رویدادهای دزدی در بخش‌های از پایتخت، از کابینه سرپرست خواهان تآمین امنیت استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره