تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اعلام اعضای باقی‌مانده کابینه سرپرست و لغو مراسم تحلیف

ذبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ کابینه سرپرست می‌گوید که مراسم تحلیف کابینه لغو شده است.

مجاهد در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که رهبری کابینه تصمیم گرفته است که مسوولان وزارت خانه‌ها به منظور ارائه خدمات فعالیت‌های شان را فورا آغاز کنند و از این‌رو مراسم تحلیف لغو شده است.

مجاهد همچنان گفت که امیدواری‌هایی وجود دارد که جامعه جهانی کابینه جدید را به رسمیت بشناسد، اما جزئیات بیشتر نداد.

در پاسخ به سوالی در رابطه به کار و آموزش زنان، مجاهد گفت که کارها ازبهر بازگشایی مکتب‌های دختران جریان دارد و افزود آنان تلاش دارند تا به خواست‌های زنان و دختران در رابطه به حق کار و آموزش رسیده‌گی کنند.

در رابطه به مشکلات اقتصادی، مجاهد گفت: «ما از تمام از راه‌های دپلوماتیک برای آزاد سازی ذخایر ارزی انجماد شده استفاده می‌کنیم.»

از سویی دیگر، با افزایش نگرانی‌ها از وضعیت رسانه‌ها در کشور، مجاهد گفت رسانه‌ها یک بخش مهم جامعه افغانستان است و آنان به مشکلات رسانه‌ها رسیده‌گی می‌کنند.

وی افزود: «در ولایات چالش‌هایی وجود داشته است که و کارها جریان دارد تا این مشکلات حل شوند.»

در رابطه به آغاز پروازهای تجارتی بین المللی، مجاهد گفت رادار مرکزی میدان هوایی کابل صدمه دیده است و پس از ترمیم آن پروازهای تجارتی بین المللی نیز آغاز خواهند شد.

لیست اعضای جدید کابینه سرپرست:

 • حاجی نورالدین: سرپرست وزارت تجارت،
 • حاجی محمد بشیر: معین وزارت تجارت،
 • حاجی محمد عظیم سلطان زاده: معین وزارت تجارت،
 • قلندر عباد: سرپرست وزارت صحت عامه،
 • عبدالباری عمر: معین وزارت صحت عامه،
 • محمد حسن غیاثی: معین وزارت صحت عامه،
 • ملا محمد ابراهیم: معین امنیتی وزارت امور داخله،
 • ملا عبدالقیوم ذاکر: معین وزارت دفاع،
 • نظر محمد مطمئین: سرپرست کمیته ملی المپیک،
 • مجیب الرحمن عمر: معین وزارت انرژی و برق،
 • غلام غوث: معین وزارت مبارزه با حوادث،
 • محمد فقیر: سرپرست ریاست احصائیه مرکزی،
 • حاجی گل محمد: معین وزارت سرحدات،
 • گل زرین کوچی: معین وزارت سرحدات،
 • ارسلا خروتی: معین وزارت مهاجرین،
 • لطف الله خیرخواه: معین مسلکی وزارت تحصیلات عالی،
 • نجیب الله: رییس اداره انرژی اتومی.

اعلام اعضای باقی‌مانده کابینه سرپرست و لغو مراسم تحلیف

مجاهد می‌گوید تا زمانی که تصمیم تازه درباره کابینه گرفته نشده است، این کابینه همچون کابینه سرپرست باقی می‌ماند.

Thumbnail

ذبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ کابینه سرپرست می‌گوید که مراسم تحلیف کابینه لغو شده است.

مجاهد در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که رهبری کابینه تصمیم گرفته است که مسوولان وزارت خانه‌ها به منظور ارائه خدمات فعالیت‌های شان را فورا آغاز کنند و از این‌رو مراسم تحلیف لغو شده است.

مجاهد همچنان گفت که امیدواری‌هایی وجود دارد که جامعه جهانی کابینه جدید را به رسمیت بشناسد، اما جزئیات بیشتر نداد.

در پاسخ به سوالی در رابطه به کار و آموزش زنان، مجاهد گفت که کارها ازبهر بازگشایی مکتب‌های دختران جریان دارد و افزود آنان تلاش دارند تا به خواست‌های زنان و دختران در رابطه به حق کار و آموزش رسیده‌گی کنند.

در رابطه به مشکلات اقتصادی، مجاهد گفت: «ما از تمام از راه‌های دپلوماتیک برای آزاد سازی ذخایر ارزی انجماد شده استفاده می‌کنیم.»

از سویی دیگر، با افزایش نگرانی‌ها از وضعیت رسانه‌ها در کشور، مجاهد گفت رسانه‌ها یک بخش مهم جامعه افغانستان است و آنان به مشکلات رسانه‌ها رسیده‌گی می‌کنند.

وی افزود: «در ولایات چالش‌هایی وجود داشته است که و کارها جریان دارد تا این مشکلات حل شوند.»

در رابطه به آغاز پروازهای تجارتی بین المللی، مجاهد گفت رادار مرکزی میدان هوایی کابل صدمه دیده است و پس از ترمیم آن پروازهای تجارتی بین المللی نیز آغاز خواهند شد.

لیست اعضای جدید کابینه سرپرست:

 • حاجی نورالدین: سرپرست وزارت تجارت،
 • حاجی محمد بشیر: معین وزارت تجارت،
 • حاجی محمد عظیم سلطان زاده: معین وزارت تجارت،
 • قلندر عباد: سرپرست وزارت صحت عامه،
 • عبدالباری عمر: معین وزارت صحت عامه،
 • محمد حسن غیاثی: معین وزارت صحت عامه،
 • ملا محمد ابراهیم: معین امنیتی وزارت امور داخله،
 • ملا عبدالقیوم ذاکر: معین وزارت دفاع،
 • نظر محمد مطمئین: سرپرست کمیته ملی المپیک،
 • مجیب الرحمن عمر: معین وزارت انرژی و برق،
 • غلام غوث: معین وزارت مبارزه با حوادث،
 • محمد فقیر: سرپرست ریاست احصائیه مرکزی،
 • حاجی گل محمد: معین وزارت سرحدات،
 • گل زرین کوچی: معین وزارت سرحدات،
 • ارسلا خروتی: معین وزارت مهاجرین،
 • لطف الله خیرخواه: معین مسلکی وزارت تحصیلات عالی،
 • نجیب الله: رییس اداره انرژی اتومی.

هم‌رسانی کنید