تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی نهادهای حامی حقوق بشر از نقض حقوق بشر در افغانستان

سازمان‌های جهانی حقوق بشر در یک بیانیه‌ مشترک از آنچه عملی نشدن وعده‌های طالبان در مسایل حقوق بشری می‌دانند، ابراز نگرانی کرده اند.

سازمان عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و سازمان جهانی مقابله با شکنجه می‌گویند که طالبان در حال نابودسازی دست آوردهای دو دهه پسین در افغانستان استند.

اما طالبان همواره تاکید کرده اند که مساله حقوق بشری در افغانستان بربیناد قوانین اسلامی تعیین خواهد شد.

این سازمان‌ها در یک گزارش مشترک به محروم شدن زنان شاغل از ادامه فعالیت‌های حرفه‌ای، محدود شدن فعالیت‌های حقوق زن، بازماندن دختران از آموزش، وضع محدودیت‌ها به آزادی بیان، جستجو برای یافتن مدافعان حقوق بشر و همچنان محدودیت‌های اجتماعی افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان اشاره کرده‌‍‌اند.

دینوشیکا دیسایاناکی، معاون مدیرعامل عفو بین‌الملل در آسیا، در این باره گفته است: «طالبان در مدت پنج هفته پس از به دست گرفتن قدرت درافغانستان، نشان داده که در حفاظت و رعایت حقوق بشر جدی نیستند. ما موجی از نقض‌های حقوق بشری از جمله محدودیت زنان تا برخورد با تظاهرکنندگان و محدویت رسانه‌ها و جامعه مدنی را دیدیم.»

در این گزارش نیزگفته شده که طالبان برخلاف وعده‌های شان به جامعه جهانی عمل کردند و به تدریج در حال نابودسازی تمامی پیشرفت‌های حقوق بشری و دستاوردهای دو دهه پسین در افغانستان استند.

زرقا یفتلی مدافع حقوق زن به طلوع‌نیوز گفت: «امروز زنان افغانستان حق دسترسی به آموزش، کار و مشارکت سیاسی را ندارند و این خودش نشان دهنده یک بحران حقوق بشری در کشور است.»

از سوی دیگر، آگاهان سیاسی تاکید می‌ورزند که طالبان باید برای به رسمیت شناخته شدن، با جهان تعامل داشته باشند و در غیر آن نشر همچون گزارش‌ها از سوی نهادهای جهانی سبب بی اعتمادی میان طالبان و مردم می‌شود.

سید حکیم کمال، آگاه سیاسی گفت: «طالبان اگر این حقوق را نقض بکنند، بطور مستقیم با کشورهای غربی و ارزش‌های بنیادی آن ها در تضاد قرار میگیرند و این منجر به عدم به رسمیت شناخته شدن طالبان خواهد شد.»

این نگرانی‌ها در حالی بیان می‌شود که کمیسیون مستقل حقوق بشر در بیانه‌ی گفته است که پس از سقوط حکومت پشین فعالیت‌های این نهاد نیز در افغانستان متوقف شده است و ساختمان‌ و تمامی دفاتر آن از سوی طالبان اشغال شده است.

نگرانی نهادهای حامی حقوق بشر از نقض حقوق بشر در افغانستان

شماری از نهادهای جهانی حقوق بشر گفته اند که طالبان برخلاف وعده‌های شان به جامعه جهانی عمل کردند و به تدریج در حال نابودسازی تمامی پیشرفت‌های حقوق بشری و دستاوردهای دو دهه پسین در افغانستان استند.

تصویر بندانگشتی

سازمان‌های جهانی حقوق بشر در یک بیانیه‌ مشترک از آنچه عملی نشدن وعده‌های طالبان در مسایل حقوق بشری می‌دانند، ابراز نگرانی کرده اند.

سازمان عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و سازمان جهانی مقابله با شکنجه می‌گویند که طالبان در حال نابودسازی دست آوردهای دو دهه پسین در افغانستان استند.

اما طالبان همواره تاکید کرده اند که مساله حقوق بشری در افغانستان بربیناد قوانین اسلامی تعیین خواهد شد.

این سازمان‌ها در یک گزارش مشترک به محروم شدن زنان شاغل از ادامه فعالیت‌های حرفه‌ای، محدود شدن فعالیت‌های حقوق زن، بازماندن دختران از آموزش، وضع محدودیت‌ها به آزادی بیان، جستجو برای یافتن مدافعان حقوق بشر و همچنان محدودیت‌های اجتماعی افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان اشاره کرده‌‍‌اند.

دینوشیکا دیسایاناکی، معاون مدیرعامل عفو بین‌الملل در آسیا، در این باره گفته است: «طالبان در مدت پنج هفته پس از به دست گرفتن قدرت درافغانستان، نشان داده که در حفاظت و رعایت حقوق بشر جدی نیستند. ما موجی از نقض‌های حقوق بشری از جمله محدودیت زنان تا برخورد با تظاهرکنندگان و محدویت رسانه‌ها و جامعه مدنی را دیدیم.»

در این گزارش نیزگفته شده که طالبان برخلاف وعده‌های شان به جامعه جهانی عمل کردند و به تدریج در حال نابودسازی تمامی پیشرفت‌های حقوق بشری و دستاوردهای دو دهه پسین در افغانستان استند.

زرقا یفتلی مدافع حقوق زن به طلوع‌نیوز گفت: «امروز زنان افغانستان حق دسترسی به آموزش، کار و مشارکت سیاسی را ندارند و این خودش نشان دهنده یک بحران حقوق بشری در کشور است.»

از سوی دیگر، آگاهان سیاسی تاکید می‌ورزند که طالبان باید برای به رسمیت شناخته شدن، با جهان تعامل داشته باشند و در غیر آن نشر همچون گزارش‌ها از سوی نهادهای جهانی سبب بی اعتمادی میان طالبان و مردم می‌شود.

سید حکیم کمال، آگاه سیاسی گفت: «طالبان اگر این حقوق را نقض بکنند، بطور مستقیم با کشورهای غربی و ارزش‌های بنیادی آن ها در تضاد قرار میگیرند و این منجر به عدم به رسمیت شناخته شدن طالبان خواهد شد.»

این نگرانی‌ها در حالی بیان می‌شود که کمیسیون مستقل حقوق بشر در بیانه‌ی گفته است که پس از سقوط حکومت پشین فعالیت‌های این نهاد نیز در افغانستان متوقف شده است و ساختمان‌ و تمامی دفاتر آن از سوی طالبان اشغال شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره