تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

طالبان: نامه‌های پخش شده درباره منع تراشیدن ریش موقف رسمی ما نیست

کمسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ در واکنش به پخش نامه‌ها در باره تراشیدن ریش و ممنوعیت تیلفون همراه کمره‌دار نزد زنان، می‌گوید که این نامه‌ها دیدگاه‌های رسمی حکومت کنونی نیستند.

پیش از این، نامه‌هایی در ولایت‌های کاپیسا، هلمند و تخار پخش شده‌اند که در آن، تراشیدن ریش و بودن تیلفون همراه کمره‌دار نزد زنان ممنوع اعلام شده اند.

مردم محل در کاپیسا می‌گویند که کمیسیون دعوت و ارشاد ولسوالی نجراب روز دوشنبه با پخش یک نامه اعلام کرده که جوانان مو‌ و ریش خود را به مودل‌های انگلیسی، امریکایی و فرانسوی اصلاح نکنند و تراشیدن ریش گناه کبیره است.

عالم که در یکی از آرایشگاه‌های مردانه در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا کار می‌کند، در این باره چنین گفت: «برما گفته که ریش صفر نکنید، انگریزی و امریکایی جور نکنید و اگر کسی می‌کند، با آنان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.»

در یک نامه شانزده ماده‌یی افزون بر ممنوع اعلام شدن تیلفون کمره دار نزد زنان، محدویدت‌های در باره مصارف عروسی نیز وضع شده اند.
 
فواد باشنده نجراب گفت: «تیلفون یک تکنالوژی است که هر کس چه زن باشد و یا مرد، حق استفاده را دارد.»

سعدالله صالحی، خبرنگار محلی در ولسوالی نجراب، در باره این نامه گفت: «منع فیرهای شادیانه و مصارف گزاف عروسی با استقبال مردم نجراب روبه‌رو شده است.»

کمیسیون ارشاد و دعوت ولایت هلمند همچنان در یک نامه به سلمانی‌ها دستور داده است که از تراشیدن ریش خودداری کنند و هشدار داده است که با متخلفین برخورد جدی خواهد شد.

پیش از این نیز در باره تراشیدن ریش به کارمندان شهرداری تخار هشدار مشابه داده شده بود. اما یک عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ نامه‌های پخش شده را بی اعتبار دانسته و می‌گوید که این نامه‌ها دیدگاه رسمی حکومت کنونی نیستند.

انعام الله سمنگانی، عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «وزارت دعوت، ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر رسمن اعلام داشته است که چنین اعلامیه‌یی از سوی آن‌ها پخش نشده و چیزی که در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، از آدرس رسمی امارت اسلامی افغانستان نیست.»

در همین حال، شماری از سیاستگران وضع هر نوع قوانین سختگیرانه را به زیان طالبان می‌دانند.

سید اسحاق گیلانی رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان گفت: «این به امارت اسلامی ضرر می‌رساند. دنیا را بیشتر عصبی می‌سازد و شناخت امارت را ناممکن می‌سازد.»

پس از سقوط حکومت پیشین محدودیت‌ها در باره کار و تحصیل زنان نیز وضع شده اند؛ اما حکومت کنونی می‌گوید که با گذشت زمان شرایط آموزش و کار برای زنان نیز فراهم خواهد شد.

طالبان: نامه‌های پخش شده درباره منع تراشیدن ریش موقف رسمی ما نیست

پیش از این، نامه‌هایی در ولایت‌های کاپیسا، هلمند و تخار پخش شده‌اند که در آن، تراشیدن ریش و بودن تیلفون همراه کمره‌دار نزد زنان ممنوع اعلام شده اند.

Thumbnail

کمسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ در واکنش به پخش نامه‌ها در باره تراشیدن ریش و ممنوعیت تیلفون همراه کمره‌دار نزد زنان، می‌گوید که این نامه‌ها دیدگاه‌های رسمی حکومت کنونی نیستند.

پیش از این، نامه‌هایی در ولایت‌های کاپیسا، هلمند و تخار پخش شده‌اند که در آن، تراشیدن ریش و بودن تیلفون همراه کمره‌دار نزد زنان ممنوع اعلام شده اند.

مردم محل در کاپیسا می‌گویند که کمیسیون دعوت و ارشاد ولسوالی نجراب روز دوشنبه با پخش یک نامه اعلام کرده که جوانان مو‌ و ریش خود را به مودل‌های انگلیسی، امریکایی و فرانسوی اصلاح نکنند و تراشیدن ریش گناه کبیره است.

عالم که در یکی از آرایشگاه‌های مردانه در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا کار می‌کند، در این باره چنین گفت: «برما گفته که ریش صفر نکنید، انگریزی و امریکایی جور نکنید و اگر کسی می‌کند، با آنان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.»

در یک نامه شانزده ماده‌یی افزون بر ممنوع اعلام شدن تیلفون کمره دار نزد زنان، محدویدت‌های در باره مصارف عروسی نیز وضع شده اند.
 
فواد باشنده نجراب گفت: «تیلفون یک تکنالوژی است که هر کس چه زن باشد و یا مرد، حق استفاده را دارد.»

سعدالله صالحی، خبرنگار محلی در ولسوالی نجراب، در باره این نامه گفت: «منع فیرهای شادیانه و مصارف گزاف عروسی با استقبال مردم نجراب روبه‌رو شده است.»

کمیسیون ارشاد و دعوت ولایت هلمند همچنان در یک نامه به سلمانی‌ها دستور داده است که از تراشیدن ریش خودداری کنند و هشدار داده است که با متخلفین برخورد جدی خواهد شد.

پیش از این نیز در باره تراشیدن ریش به کارمندان شهرداری تخار هشدار مشابه داده شده بود. اما یک عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ نامه‌های پخش شده را بی اعتبار دانسته و می‌گوید که این نامه‌ها دیدگاه رسمی حکومت کنونی نیستند.

انعام الله سمنگانی، عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «وزارت دعوت، ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر رسمن اعلام داشته است که چنین اعلامیه‌یی از سوی آن‌ها پخش نشده و چیزی که در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، از آدرس رسمی امارت اسلامی افغانستان نیست.»

در همین حال، شماری از سیاستگران وضع هر نوع قوانین سختگیرانه را به زیان طالبان می‌دانند.

سید اسحاق گیلانی رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان گفت: «این به امارت اسلامی ضرر می‌رساند. دنیا را بیشتر عصبی می‌سازد و شناخت امارت را ناممکن می‌سازد.»

پس از سقوط حکومت پیشین محدودیت‌ها در باره کار و تحصیل زنان نیز وضع شده اند؛ اما حکومت کنونی می‌گوید که با گذشت زمان شرایط آموزش و کار برای زنان نیز فراهم خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره