Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حنفی: تنخواه تمام کارمندان دولت پرداخت می‌شود

عبدالسلام حنفی، معاون نخست وزیر می‌گوید که بخاطر حل مشکلات مردم حقوق و امتیازات تمام کارمندان دولت پرداخت خواهند شد.

آقای حنفی در یک نشست در وزارت مالیه، منجمد شدن ذخایر ارزی از سوی کشورهای بیرونی را بسود مردم افغانستان ندانسته . افزود که این پول باید از انجماد بیرون شود.

به گفته حنفی، حکومت تلاش دارد که در کنار حل مشکلات حواله‌ پول برای خرید کالاها در بیرون از کشور، کار شماری از پروژه‌های بزرگ توسعه‌ی را با کشورهای منطقه از جمله ازبیکستان از سر گیرد.

وی افزود که پروژه‌های انتقال سیم‌های برق و فراهم ساختن راه آهن میان شماری از کشورهای همسایه و افغانستان روی دست اند.

حنفی گفت: «سالانه میلیون‌ها دالر از ترانزیت نصیب افغانستان می‌شود و عملی شدن این پروژه‌ها بسیار به سود افغانستان است انشاء الله.»

پیش ازاین شماری از بازرگانان با درنظرداشت مشکلات در حواله‌ پول برای خرید مواد خام کارخانه‌ها، از حکومت خواسته بودند که چالش‌ها در این راستا را حل سازند.

محسن امیری، سرمایه گذار، گفت: «در حال حاضر پول برای خرید کالاها و مواد خام کارخانه‌ها با مشکلات زیاد به هدف انتقال میابد. باید این‌ کار ساده ساخته شود تا کارخانه‌ها از فعالیت باز نمانند.»

ازسویی هم، مسوولان امارت اسلامی می‌گویند که برای بهبود خدمات عامه و اقتصاد کشور، برنامه‌های را رویدست گرفته اند.

آنان می‌گویند که بزودی خدمات در گمرک‌های کشور بیست و چهارساعته خواهند شد.

حنفی: تنخواه تمام کارمندان دولت پرداخت می‌شود

حنفی افزود که حکومت در نظر دارد تا در چارچوب یک برنامه برای زمستان پیشرو آمادگی‌ بگیرد.

Thumbnail

عبدالسلام حنفی، معاون نخست وزیر می‌گوید که بخاطر حل مشکلات مردم حقوق و امتیازات تمام کارمندان دولت پرداخت خواهند شد.

آقای حنفی در یک نشست در وزارت مالیه، منجمد شدن ذخایر ارزی از سوی کشورهای بیرونی را بسود مردم افغانستان ندانسته . افزود که این پول باید از انجماد بیرون شود.

به گفته حنفی، حکومت تلاش دارد که در کنار حل مشکلات حواله‌ پول برای خرید کالاها در بیرون از کشور، کار شماری از پروژه‌های بزرگ توسعه‌ی را با کشورهای منطقه از جمله ازبیکستان از سر گیرد.

وی افزود که پروژه‌های انتقال سیم‌های برق و فراهم ساختن راه آهن میان شماری از کشورهای همسایه و افغانستان روی دست اند.

حنفی گفت: «سالانه میلیون‌ها دالر از ترانزیت نصیب افغانستان می‌شود و عملی شدن این پروژه‌ها بسیار به سود افغانستان است انشاء الله.»

پیش ازاین شماری از بازرگانان با درنظرداشت مشکلات در حواله‌ پول برای خرید مواد خام کارخانه‌ها، از حکومت خواسته بودند که چالش‌ها در این راستا را حل سازند.

محسن امیری، سرمایه گذار، گفت: «در حال حاضر پول برای خرید کالاها و مواد خام کارخانه‌ها با مشکلات زیاد به هدف انتقال میابد. باید این‌ کار ساده ساخته شود تا کارخانه‌ها از فعالیت باز نمانند.»

ازسویی هم، مسوولان امارت اسلامی می‌گویند که برای بهبود خدمات عامه و اقتصاد کشور، برنامه‌های را رویدست گرفته اند.

آنان می‌گویند که بزودی خدمات در گمرک‌های کشور بیست و چهارساعته خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره