Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هشدار اتحادیه اروپا از احتمال فروپاشی سیستم اقتصادی افغانستان

اتحادیه اروپا می‌گوید که سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی افغانستان در پرتگاه سقوط قرار دارند و هشدار می‌دهد که اگر به مشکلات اقتصادی رسیده‌گی نشود، یک فاجعه بشری رخ خواهد داد.

جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته است که برای جلوگیری از بدترین سناریوی ممکن، لازم است که امارت اسلامی با شرایطی موافقت کند که راه را برای ارسال کمک‌های بیشتر جهانی به افغانستان فراهم سازد.

مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‎افزاید که اگر به این مساله پرداخته نشود، شاید این چالش به یک فاجعه بشری مبدل شود.

بورل گفته است: «افغانستان یک بحران جدی انسانی را تجربه می‌کند. فروپاشی اقتصادی-اجتماعی در این کشور در حال رخ دادن است و این مسئله هم برای افغان‌ها و هم برای امنیت منطقه و جهان خطرناک است.»

به گفته بورل، سیستم بانکداری در افغانستان فلج شده است و پرداخت سپرده‌های بانکی مردم با مشکل روبرو شده است.

مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنان گفته است که سیستم بهداشتی افغانستان در وضعیت بدی قرار دارد.

این گفته‌ها در حالی استند که نرخ مواد اولیه خوراکی و بهداشتی در ماه‌های پیسین در افغانستان افزایش سرسام آوری داشته است و این کار سبب نگرانی مردم نیز شده است.

هشدار اتحادیه اروپا از احتمال فروپاشی سیستم اقتصادی افغانستان

مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید که اگر به مشکلات اقتصادی افغانستان رسیده‌گی نشود، سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی این کشور سقوط خواهند کرد.

Thumbnail

اتحادیه اروپا می‌گوید که سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی افغانستان در پرتگاه سقوط قرار دارند و هشدار می‌دهد که اگر به مشکلات اقتصادی رسیده‌گی نشود، یک فاجعه بشری رخ خواهد داد.

جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته است که برای جلوگیری از بدترین سناریوی ممکن، لازم است که امارت اسلامی با شرایطی موافقت کند که راه را برای ارسال کمک‌های بیشتر جهانی به افغانستان فراهم سازد.

مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‎افزاید که اگر به این مساله پرداخته نشود، شاید این چالش به یک فاجعه بشری مبدل شود.

بورل گفته است: «افغانستان یک بحران جدی انسانی را تجربه می‌کند. فروپاشی اقتصادی-اجتماعی در این کشور در حال رخ دادن است و این مسئله هم برای افغان‌ها و هم برای امنیت منطقه و جهان خطرناک است.»

به گفته بورل، سیستم بانکداری در افغانستان فلج شده است و پرداخت سپرده‌های بانکی مردم با مشکل روبرو شده است.

مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنان گفته است که سیستم بهداشتی افغانستان در وضعیت بدی قرار دارد.

این گفته‌ها در حالی استند که نرخ مواد اولیه خوراکی و بهداشتی در ماه‌های پیسین در افغانستان افزایش سرسام آوری داشته است و این کار سبب نگرانی مردم نیز شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره