Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ترکیه ۳۳ تُن مواد خوراکی به افغانستان کمک کرد

حکومت ترکیه در چارچوب برنامه‌های هلال احمر این کشور، سی و سه تُن مواد خوراکی به فامیل‌های آسیب پذیر در افغانستان کمک کرد.

این کمک‌ها شامل دو هزار بسته مواد خوراکی است که در هماهنگی با جمعیت هلال احمر افغانستان برای نزدیک به شانزده هزار خانواده نادار توزیع خواهد شد.

سفیر ترکیه در افغانستان می‌گوید که این کشور برای رسیده‌گی به خانواده‌های آسیب پذیر و بیجاشده  داخلی کمک‌های بیشتر خواهند کرد.

جهاد آرگین‌ای، سفیر ترکیه در افغانستان، گفت: «قسمی که در جریان استید، ترکیه از سال‌های پیش با مردم افغانستان همکار است. ما در همکاری با جمعیت هلال احمر ترکیه کمک‌های مان را برای فامیل‌های آسیب پذیر و بیجاشده‌گان ادامه خواهیم داد.»

از سویی هم، مسوولان جمعیت هلال احمر افغانستان برای مدیریت بحران در این کشور، خواهان کمک‌های بیشتر جامعه جهانی استند.

بیجاشده‌گان داخلی که چند ماه می‌شود در پارک شهر نو خیمه بر پا کرده‌اند، از نهادی‌های جهانی می‌خواهند که بیش از سرد شدن هوا آنان را به ولایت‌های شان انتقال دهند.

پیش از این، در گزارش اخیر شبکه تحلیلگران افغانستان آمده است که اگر جامعه جهانی کمک‌های شان را به افغانستان از سرنگیرد، افغانستان با فاجعه انسانی روبرو خواهند شد.

ترکیه ۳۳ تُن مواد خوراکی به افغانستان کمک کرد

این بسته‌های کمکی اولین محموله کمک‌های ترکیه به افغانستان است که پس از سقوط حکومت پیشین صورت می‌گیرد.

تصویر بندانگشتی

حکومت ترکیه در چارچوب برنامه‌های هلال احمر این کشور، سی و سه تُن مواد خوراکی به فامیل‌های آسیب پذیر در افغانستان کمک کرد.

این کمک‌ها شامل دو هزار بسته مواد خوراکی است که در هماهنگی با جمعیت هلال احمر افغانستان برای نزدیک به شانزده هزار خانواده نادار توزیع خواهد شد.

سفیر ترکیه در افغانستان می‌گوید که این کشور برای رسیده‌گی به خانواده‌های آسیب پذیر و بیجاشده  داخلی کمک‌های بیشتر خواهند کرد.

جهاد آرگین‌ای، سفیر ترکیه در افغانستان، گفت: «قسمی که در جریان استید، ترکیه از سال‌های پیش با مردم افغانستان همکار است. ما در همکاری با جمعیت هلال احمر ترکیه کمک‌های مان را برای فامیل‌های آسیب پذیر و بیجاشده‌گان ادامه خواهیم داد.»

از سویی هم، مسوولان جمعیت هلال احمر افغانستان برای مدیریت بحران در این کشور، خواهان کمک‌های بیشتر جامعه جهانی استند.

بیجاشده‌گان داخلی که چند ماه می‌شود در پارک شهر نو خیمه بر پا کرده‌اند، از نهادی‌های جهانی می‌خواهند که بیش از سرد شدن هوا آنان را به ولایت‌های شان انتقال دهند.

پیش از این، در گزارش اخیر شبکه تحلیلگران افغانستان آمده است که اگر جامعه جهانی کمک‌های شان را به افغانستان از سرنگیرد، افغانستان با فاجعه انسانی روبرو خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره