تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تعیینات تازه؛ ۳۸ تن در سمت‌های بلند ملکی و نظامی گماشته شدند

در تشکیلات حکومت تازه، دست کم سی وهشت تن در سمت‌های بلند در بخش‌های ملکی و نظامی گماشته شده اند.

معاون سیاسی رییس الوزرا، سرپرست وزارت شهدا و معلولین، معینان برخی از وزارت‌ها و فرماندهان قول اردوها شامل این مقرری‌ها استند.

تمامی کسانی که شامل این فهرست ۳۸ نفری استند، از طالبان هستند و بیشتر افرادی که به کار گماشته شده اند در بخش نظامی استند.

از سویی هم کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی‌ می‌گوید که تعیینات تازه در پست‌های نظامی گام نخست برای ایجاد يک ارتش نیرومند در کشور است.

روح الله عمر، عضو کمیسیون فرهنگی، در این باره گفت: «ما یک نیروی قوی جور می‌کنیم. معرفی رهبری و فرماندهان قول اردوها نخستین گام است.»

مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرا، ملا عبدالمجید آخند سرپرست وزارت شهدا و معلولان، مولوی مطیع الحق سرپرست اداره سره میاشت، ملا نور الدین ترابی، معاون اداره سرمیاشت از چهره‌های تازه استند که در پست‌های ملکی گماشته شده اند.

در این فهرست نام‌های فرماندهان هشت قول اردو و شماری از پست‌های بلند وزارت دفاع نیز شامل اند.

این افراد شماری از کسانی استند که تازه مقرر شده اند:

ملا مهرالله حماد، فرمانده قول اردوی کندهار

مولوی حمدالله، فرمانده قول اردوی کابل

مولوی عطاالله عمری، فرمانده قول اردوی مزار

مولوی محمد ظریف مضفر، فرمانده قول اردوی هرات

مولوی شرف الدين تقی، فرمانده قول اردوی هلمند

ملا رحمت الله محمد، فرمانده قول اردوی کندز

ابود جانه، فرمانده قول اردوی لغمان

قاری محمدایوب، فرمانده قول اردوی پکتیا

اما در این فهرست تازه دیده می‌شود که نام‌های قول اردوی ها تغییر کرده اند، به گونه مثال از قول اردوی ۲۰۹ شاهین اکنون به نام قول اردوی مزار و از قول اردو ۲۰۱ سیلاب به نام قول اردوی لغمان یاد شده است.

محمد صادق شینواری، یک نظامی پیشین، در این باره گفت: «امیدواریم که اردوی جدید از تمامیت ارضی افغانستان دفاع کرده بتواند و درمقابل هرنوع تحرکات دشمن و مخالفان موجود جوابگو باشد.»

از سویی هم کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی می‌گوید چهره‌های که به تازه‌گی در سمت‌های قول اردوها و نهادهای دیگر نظامی گماشته شده اند، تجربه خوب نظامی دارند.

تعیینات تازه؛ ۳۸ تن در سمت‌های بلند ملکی و نظامی گماشته شدند

از سویی هم کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی‌ می‌گوید که تعیینات تازه در پست‌های نظامی گام نخست برای ایجاد يک ارتش در کشور است.

Thumbnail

در تشکیلات حکومت تازه، دست کم سی وهشت تن در سمت‌های بلند در بخش‌های ملکی و نظامی گماشته شده اند.

معاون سیاسی رییس الوزرا، سرپرست وزارت شهدا و معلولین، معینان برخی از وزارت‌ها و فرماندهان قول اردوها شامل این مقرری‌ها استند.

تمامی کسانی که شامل این فهرست ۳۸ نفری استند، از طالبان هستند و بیشتر افرادی که به کار گماشته شده اند در بخش نظامی استند.

از سویی هم کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی‌ می‌گوید که تعیینات تازه در پست‌های نظامی گام نخست برای ایجاد يک ارتش نیرومند در کشور است.

روح الله عمر، عضو کمیسیون فرهنگی، در این باره گفت: «ما یک نیروی قوی جور می‌کنیم. معرفی رهبری و فرماندهان قول اردوها نخستین گام است.»

مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرا، ملا عبدالمجید آخند سرپرست وزارت شهدا و معلولان، مولوی مطیع الحق سرپرست اداره سره میاشت، ملا نور الدین ترابی، معاون اداره سرمیاشت از چهره‌های تازه استند که در پست‌های ملکی گماشته شده اند.

در این فهرست نام‌های فرماندهان هشت قول اردو و شماری از پست‌های بلند وزارت دفاع نیز شامل اند.

این افراد شماری از کسانی استند که تازه مقرر شده اند:

ملا مهرالله حماد، فرمانده قول اردوی کندهار

مولوی حمدالله، فرمانده قول اردوی کابل

مولوی عطاالله عمری، فرمانده قول اردوی مزار

مولوی محمد ظریف مضفر، فرمانده قول اردوی هرات

مولوی شرف الدين تقی، فرمانده قول اردوی هلمند

ملا رحمت الله محمد، فرمانده قول اردوی کندز

ابود جانه، فرمانده قول اردوی لغمان

قاری محمدایوب، فرمانده قول اردوی پکتیا

اما در این فهرست تازه دیده می‌شود که نام‌های قول اردوی ها تغییر کرده اند، به گونه مثال از قول اردوی ۲۰۹ شاهین اکنون به نام قول اردوی مزار و از قول اردو ۲۰۱ سیلاب به نام قول اردوی لغمان یاد شده است.

محمد صادق شینواری، یک نظامی پیشین، در این باره گفت: «امیدواریم که اردوی جدید از تمامیت ارضی افغانستان دفاع کرده بتواند و درمقابل هرنوع تحرکات دشمن و مخالفان موجود جوابگو باشد.»

از سویی هم کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی می‌گوید چهره‌های که به تازه‌گی در سمت‌های قول اردوها و نهادهای دیگر نظامی گماشته شده اند، تجربه خوب نظامی دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره