Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یگانه تلویزیون ورزشی افغانستان فعالیت‌اش را متوقف ساخت

شبکه ۳سپورت، یگانه تلویزیون ورزشی افغانستان پس از نزدیک به یک دهه نشرات ورزشی، فعالیت‌اش را متوقف ساخت.

رییس این تلویوزیون، شفیق الله سلیم پویا، علت متوقف شدن فعالیت این رسانه را وضع محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی می‌داند.

پویا گفت: «دلیل عمدۀ بسته شدن شبکه سه، یک تعداد محدودیت‌ها در قبال رسانه و مشکلات دیگر که فراراه تمام رسانه‌ها و خانواده رسانه‌ها به ویژه شبکۀ سه، می‌باشد.»

وی افزود که این تلویزیون در نزدیک به یک دهۀ گذشته برای تقویت ورزش در افغانستان فعالیت‌های چشمگیری داشته است.

رییس این شبکه می‌گوید که با بسته شدن این تلویزیون تمام کارمندان آن بی‌کار شده اند. آقای پویا گفت: «وقتی یک خبرنگار به یک محل می‌رود، برای جمع آوری اطلاعات و انعکاس آن خبر و انعکاس آن رویداد، بدون شک که با محدودیت‌ها مواجه می‌شود.»

بر بنیاد آمارها، بیش از ۱۵۰ رسانه صوتی و تصویری در نزدیک به دو ماه پسین بسته شده اند.

درهمین‌حال، نهادهای حامی رسانه‌ها از ادامۀ مشکلات فراراه رسانه‌ها نگران اند.

مسرور لطفی، مسوول رسانه‌یی اتحادیه ملی ژورنالیستان، گفت: «وضع شدن محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی در افغانستان باعث وخیم شدن وضعیت جامعۀ رسانه‌یی در این کشور شده است.»

خبرنگار پیشین این تلویزیون، ذبیح الله شهزاد، گفت که امیدوار است این شبکه فعالیت‌هایش را دوباره آغاز کند چون مردم نیاز به دیدن رویدادهای ورزشی دارند. او گفت: «شما می‌دانید که مردم افغانستان شدیدا به ورزش و رویدادهای ورزش و تماشای رویدادهای ورزشی نیاز دارند.»

فعالان رسانه‌یی و نهادهای پشتیبان رسانه‌ها می‌گویند که اگر به وضعیت موجود رسیدگی نشود، در روزهای آینده بیشتر رسانه‌ها فعالیت شان را متوقف خواهند کرد.

یگانه تلویزیون ورزشی افغانستان فعالیت‌اش را متوقف ساخت

اتحادیۀ ملی ژورنالیستان از حامیان رسانه‎‎ها، امارت اسلامی و نهادهای بین المللی تقاضا دارد که برای جلوگیری از وضعیت به وجود آمده فراراه رسانه‌ها روی یک میکانیزم مشخص کار کنند.

تصویر بندانگشتی

شبکه ۳سپورت، یگانه تلویزیون ورزشی افغانستان پس از نزدیک به یک دهه نشرات ورزشی، فعالیت‌اش را متوقف ساخت.

رییس این تلویوزیون، شفیق الله سلیم پویا، علت متوقف شدن فعالیت این رسانه را وضع محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی می‌داند.

پویا گفت: «دلیل عمدۀ بسته شدن شبکه سه، یک تعداد محدودیت‌ها در قبال رسانه و مشکلات دیگر که فراراه تمام رسانه‌ها و خانواده رسانه‌ها به ویژه شبکۀ سه، می‌باشد.»

وی افزود که این تلویزیون در نزدیک به یک دهۀ گذشته برای تقویت ورزش در افغانستان فعالیت‌های چشمگیری داشته است.

رییس این شبکه می‌گوید که با بسته شدن این تلویزیون تمام کارمندان آن بی‌کار شده اند. آقای پویا گفت: «وقتی یک خبرنگار به یک محل می‌رود، برای جمع آوری اطلاعات و انعکاس آن خبر و انعکاس آن رویداد، بدون شک که با محدودیت‌ها مواجه می‌شود.»

بر بنیاد آمارها، بیش از ۱۵۰ رسانه صوتی و تصویری در نزدیک به دو ماه پسین بسته شده اند.

درهمین‌حال، نهادهای حامی رسانه‌ها از ادامۀ مشکلات فراراه رسانه‌ها نگران اند.

مسرور لطفی، مسوول رسانه‌یی اتحادیه ملی ژورنالیستان، گفت: «وضع شدن محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی در افغانستان باعث وخیم شدن وضعیت جامعۀ رسانه‌یی در این کشور شده است.»

خبرنگار پیشین این تلویزیون، ذبیح الله شهزاد، گفت که امیدوار است این شبکه فعالیت‌هایش را دوباره آغاز کند چون مردم نیاز به دیدن رویدادهای ورزشی دارند. او گفت: «شما می‌دانید که مردم افغانستان شدیدا به ورزش و رویدادهای ورزش و تماشای رویدادهای ورزشی نیاز دارند.»

فعالان رسانه‌یی و نهادهای پشتیبان رسانه‌ها می‌گویند که اگر به وضعیت موجود رسیدگی نشود، در روزهای آینده بیشتر رسانه‌ها فعالیت شان را متوقف خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره