Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش پنج درصدی بیماران روانی در هرات

هم‌زمان با رسیدن روز جهانی بهداشت روانی، مسوولان بهداشتی در هرات از افزایش پنج درصدی بیماران روانی در این ولایت خبر می‌دهند.

به گفته مسوول بخش صحت روانی شفاحانه حوزه‌یی هرات، هفتاد درصد از بیماران دچار مشکلات روانی زنان و دختران جوان استند. به گفته او، خشونت‌های خانواده‌گی، بسته شدن مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران و چالش‌های اقتصادی از علت‌های اصلی افزایش بیماری‌های روانی در نزد دختران و زنان استند.

وحید نورزاد، مسوول بخش صحت روانی شفاخانه حوزه‌یی هرات، گفت: «امسال آمارهای ما پنج درصد افزایش را نشان می‌دهد. متاسفانه ۷۵ درصد بیمارانی که مراجعه می‌کنند زنان استند. به خاطر این‌که ارتباطات زنان و دختران محدودتر شده است، آنان با چالش‌های روانی گرفتار شده اند.»

هستی ۱۷ ساله دانش آموز صنف یازدهم مکتب است. او پس از بسته شدن دروازه مکتب و محروم ماندن از ادامه آموزش و پرروش، به بیماری روانی دچار شده است. هستی حیدری برای درمان به بخش صحت روانی شفاخانه حوزه‌یی هرات آمده است.

او گفت: «بسته شدن مکتب بسیار من را ناراحت ساخته است. اگر مکتب باز نشود، زحمت‌های یازده ساله من چه خواهد شد؟»

خشونت‌های خانواده‌گی، وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران و مشکلات اقتصادی از علت‌های اصلی این بیماری گفته می‌شود.

هستی خرسند، روانشناس، گفت: «بیماران وقتی احساس می‌کنند که دچار مشکلات روانی شده اند و حرکات غیرارادی دارند، هرچه زودتر به روانشناس یا داکتر مراجعه کنند. هر قدر که زودتر مراجعه کنند بیماری زودتر تداوی می‌شود. اما اگر دیر مراجعه کنند تداوی مشکل می‌شود.»

آمارا نشان می‌دهد که روزانه به طور میانگین بیش از ۲۵۰ بیمار که دچار به مشکلات روانی استند به بخش صحت روانی شفاخانه حوزه‌یی هرات مراجعه می‌کنند. پزشکان می‌گویند که با افزایش بی‌کاری و ناامیدی نسبت به آینده، احتمال افزایش بیماران روانی در کشور وجود دارد.

افزایش پنج درصدی بیماران روانی در هرات

آمارهای بخش صحت روانی شفاخانه حوزه‌یی هرات نشان می‌دهند که امسال در مقایسه با سال گذشته، شمار بیماران دچار مشکلات روانی در هرات پنج درصد افزایش یافته است.

تصویر بندانگشتی

هم‌زمان با رسیدن روز جهانی بهداشت روانی، مسوولان بهداشتی در هرات از افزایش پنج درصدی بیماران روانی در این ولایت خبر می‌دهند.

به گفته مسوول بخش صحت روانی شفاحانه حوزه‌یی هرات، هفتاد درصد از بیماران دچار مشکلات روانی زنان و دختران جوان استند. به گفته او، خشونت‌های خانواده‌گی، بسته شدن مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران و چالش‌های اقتصادی از علت‌های اصلی افزایش بیماری‌های روانی در نزد دختران و زنان استند.

وحید نورزاد، مسوول بخش صحت روانی شفاخانه حوزه‌یی هرات، گفت: «امسال آمارهای ما پنج درصد افزایش را نشان می‌دهد. متاسفانه ۷۵ درصد بیمارانی که مراجعه می‌کنند زنان استند. به خاطر این‌که ارتباطات زنان و دختران محدودتر شده است، آنان با چالش‌های روانی گرفتار شده اند.»

هستی ۱۷ ساله دانش آموز صنف یازدهم مکتب است. او پس از بسته شدن دروازه مکتب و محروم ماندن از ادامه آموزش و پرروش، به بیماری روانی دچار شده است. هستی حیدری برای درمان به بخش صحت روانی شفاخانه حوزه‌یی هرات آمده است.

او گفت: «بسته شدن مکتب بسیار من را ناراحت ساخته است. اگر مکتب باز نشود، زحمت‌های یازده ساله من چه خواهد شد؟»

خشونت‌های خانواده‌گی، وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران و مشکلات اقتصادی از علت‌های اصلی این بیماری گفته می‌شود.

هستی خرسند، روانشناس، گفت: «بیماران وقتی احساس می‌کنند که دچار مشکلات روانی شده اند و حرکات غیرارادی دارند، هرچه زودتر به روانشناس یا داکتر مراجعه کنند. هر قدر که زودتر مراجعه کنند بیماری زودتر تداوی می‌شود. اما اگر دیر مراجعه کنند تداوی مشکل می‌شود.»

آمارا نشان می‌دهد که روزانه به طور میانگین بیش از ۲۵۰ بیمار که دچار به مشکلات روانی استند به بخش صحت روانی شفاخانه حوزه‌یی هرات مراجعه می‌کنند. پزشکان می‌گویند که با افزایش بی‌کاری و ناامیدی نسبت به آینده، احتمال افزایش بیماران روانی در کشور وجود دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره