Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روند توزیع شناسنامه برقی از سر گرفته می‌شود

اداره ملی احصاییه و معلومات می‌گوید که قرار است تمامی مرکزهای ثبت نام و توزیع شناسنامه برقی به روز چهارشنبه هفته جاری در کشور دوباره بازگشایی شوند.

مسوولان این نهاد می‌گویند که سی هزار شناسنامه چاپ شده، آماده توزیع اند.

یوسف احدی، مسوول بخش تکنالوژی اداره ملی احصاییه و معلومات، گفت:«سی هزار شناسنامه برقی چاپ شده و آماده توزیع است. روز چهار شنبه این روند در تمام مرکزها آغاز می‌شود.»

شبیر احمد که باشنده کابل است، برای درمان بیماراش ناگزیر است به بیرون از کشور برود، اما نداشتن شناسنامه برقی سبب شده است که نتواند گذرنامه بگیرد.

شبیر احمد گفت: « من خودم نیاز جدی به شناسنامه برقی دارم و هیچ کسی از هوس به خارج نمی‌رود، بلکه بیمار دارند یا مجبور اند که بروند. وقتی شناسنامه نباشد، گذرنامه هم نمی‌دهند.»

پیش از این امارت اسلامی اعلام کرده بود که باید مرکزهای ثبت نام و توزیع شناسنامه‌های برقی در شروع هفته جاری بازگشایی شود.

حسام الدین، باشنده کابل، به طلوع‌نیوز گفت: «در قدم اول باید مرکزهای شناسنامه برقی باز می‌شد، اما ریاست پاسپورت باز شده و مرکزهای شناسنامه بسته است. ما صد مشکل داریم که همه وابسطه به همی شناسنامه است که تا اکنون نگرفتیم.»

عزیز الله یکی دیگر از کسانی است که می‌خواهد شناسنامه بگیرد. وی در این باره گفت: «روند توزیع شناسنانه برقی باید زودتر آغاز شود، وقتی که طالبان دستور داده است، اداره ملی احصاییه باید مرکزها را به روی مردم باز کند.»

بربنیاد آمارهای اداره ملی احصاییه و معلومات، یک صد و چهار مرکز توزیع شناسنامه‌های برقی در کشور وجود دارد که از این میان بیست وپنج مرکز آن در کابل فعالیت دارد.

این نهاد همچنان آمار داده است که تا اکنون شش میلیون تن در کشور شناسنامه برقی دریافت کرده اند.

روند توزیع شناسنامه برقی از سر گرفته می‌شود

مسوولان این نهاد می‌گویند که سی هزار شناسنامه چاپ شده است و آماده توزیع اند.

تصویر بندانگشتی

اداره ملی احصاییه و معلومات می‌گوید که قرار است تمامی مرکزهای ثبت نام و توزیع شناسنامه برقی به روز چهارشنبه هفته جاری در کشور دوباره بازگشایی شوند.

مسوولان این نهاد می‌گویند که سی هزار شناسنامه چاپ شده، آماده توزیع اند.

یوسف احدی، مسوول بخش تکنالوژی اداره ملی احصاییه و معلومات، گفت:«سی هزار شناسنامه برقی چاپ شده و آماده توزیع است. روز چهار شنبه این روند در تمام مرکزها آغاز می‌شود.»

شبیر احمد که باشنده کابل است، برای درمان بیماراش ناگزیر است به بیرون از کشور برود، اما نداشتن شناسنامه برقی سبب شده است که نتواند گذرنامه بگیرد.

شبیر احمد گفت: « من خودم نیاز جدی به شناسنامه برقی دارم و هیچ کسی از هوس به خارج نمی‌رود، بلکه بیمار دارند یا مجبور اند که بروند. وقتی شناسنامه نباشد، گذرنامه هم نمی‌دهند.»

پیش از این امارت اسلامی اعلام کرده بود که باید مرکزهای ثبت نام و توزیع شناسنامه‌های برقی در شروع هفته جاری بازگشایی شود.

حسام الدین، باشنده کابل، به طلوع‌نیوز گفت: «در قدم اول باید مرکزهای شناسنامه برقی باز می‌شد، اما ریاست پاسپورت باز شده و مرکزهای شناسنامه بسته است. ما صد مشکل داریم که همه وابسطه به همی شناسنامه است که تا اکنون نگرفتیم.»

عزیز الله یکی دیگر از کسانی است که می‌خواهد شناسنامه بگیرد. وی در این باره گفت: «روند توزیع شناسنانه برقی باید زودتر آغاز شود، وقتی که طالبان دستور داده است، اداره ملی احصاییه باید مرکزها را به روی مردم باز کند.»

بربنیاد آمارهای اداره ملی احصاییه و معلومات، یک صد و چهار مرکز توزیع شناسنامه‌های برقی در کشور وجود دارد که از این میان بیست وپنج مرکز آن در کابل فعالیت دارد.

این نهاد همچنان آمار داده است که تا اکنون شش میلیون تن در کشور شناسنامه برقی دریافت کرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره