تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هشدار خان از برگشت به دهه نود در صورت عدم تعامل با امارت اسلامی

عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان هشدار می‌دهد که اگرتحریم‌ها بر امارت اسلامی برداشته نشوند، احتمال می‌رود که افغانستان به دهه نود میلادی برگردد.

خان از جامعه جهانی می‌خواهد که تحریم‌ها بر امارت اسلامی را کاهش بدهند و با طالبان تعامل کنند.

عمران خان گفته است: «این یک نقطه خیلی مهم است که جهان باید با افغانستان تعامل کند، در غیر آن، در ادامه این اوضاع طالبان به آسانی به سال ۲۰۰۱، یعنی بیست سال گذشته بر خواهند گشت.»

نخست وزیر پاکستان طالبان را ابزاری برای شکست داعش در افغانستان می‌داند و می‌افزاید که طالبان به جامعۀ جهانی تعهد سپرده اند که حقوق بشری در افغانستان را حرمت بدارند و با گروه‌های هراس افگن قطع رابطه کنند.

خان گفته است: «باور کنید که طالبان بهترین ابزار برای نابودی گروه داعش در افغانستان استند.»

در همین حال، برخی از آگاهان روابط بین الملل این کار پاکستان را مداخله در مسایل افغانستان می‌دانند.

محمد خان اندر، آگاه روابط بین الملل، گفت: «این جای نگرانی است که پاکستان به جای حکومت افعانستان تاکید به رسمیت شناختن دارد. باید جامعه جهانی خودش نظاره‌گر اوضاع افغانستان باشد.»

سید حکیم کمال، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «پاکستان برای منافع خودش تاکید به رسمیت شناختن طالبان می‌کند، چون عامل همه بد بختی‌ها در افغانستان است و حالا هم در مسایل افغانستان مداخله می‌کند.»

اما امارت اسلامی از کشورهای همسایه افغانستان می‌خواهند که برای به رسمیت شناخته شدن حکومت تازه بکوشند.

نور محمد متوکل، عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «کشورهای همسایه باید مانند پاکستان برای به رسمیت شناختن حکومت تازه افغانستان بکوشند و جهانیان هم باید حکومت افغانستان را بشناسند.»

این درحالی است که جامعه جهانی بارها تاکید کرده که امارت اسلامی برای به رسمیت شناخته شدن باید به حقوق بشری و حقوق زنان حرمت بگذارند و اطمینان دهند که از خاک افغانستان برای فعالیت‌های هراس افگنی استفاده نمی‌شود.

هشدار خان از برگشت به دهه نود در صورت عدم تعامل با امارت اسلامی

عمران خان تاکید می‌ورزد که اگر با طالبان تعامل نشود، احتمال می‌رود که افغانستان به بیست سال گذشته برگردد.

Thumbnail

عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان هشدار می‌دهد که اگرتحریم‌ها بر امارت اسلامی برداشته نشوند، احتمال می‌رود که افغانستان به دهه نود میلادی برگردد.

خان از جامعه جهانی می‌خواهد که تحریم‌ها بر امارت اسلامی را کاهش بدهند و با طالبان تعامل کنند.

عمران خان گفته است: «این یک نقطه خیلی مهم است که جهان باید با افغانستان تعامل کند، در غیر آن، در ادامه این اوضاع طالبان به آسانی به سال ۲۰۰۱، یعنی بیست سال گذشته بر خواهند گشت.»

نخست وزیر پاکستان طالبان را ابزاری برای شکست داعش در افغانستان می‌داند و می‌افزاید که طالبان به جامعۀ جهانی تعهد سپرده اند که حقوق بشری در افغانستان را حرمت بدارند و با گروه‌های هراس افگن قطع رابطه کنند.

خان گفته است: «باور کنید که طالبان بهترین ابزار برای نابودی گروه داعش در افغانستان استند.»

در همین حال، برخی از آگاهان روابط بین الملل این کار پاکستان را مداخله در مسایل افغانستان می‌دانند.

محمد خان اندر، آگاه روابط بین الملل، گفت: «این جای نگرانی است که پاکستان به جای حکومت افعانستان تاکید به رسمیت شناختن دارد. باید جامعه جهانی خودش نظاره‌گر اوضاع افغانستان باشد.»

سید حکیم کمال، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «پاکستان برای منافع خودش تاکید به رسمیت شناختن طالبان می‌کند، چون عامل همه بد بختی‌ها در افغانستان است و حالا هم در مسایل افغانستان مداخله می‌کند.»

اما امارت اسلامی از کشورهای همسایه افغانستان می‌خواهند که برای به رسمیت شناخته شدن حکومت تازه بکوشند.

نور محمد متوکل، عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «کشورهای همسایه باید مانند پاکستان برای به رسمیت شناختن حکومت تازه افغانستان بکوشند و جهانیان هم باید حکومت افغانستان را بشناسند.»

این درحالی است که جامعه جهانی بارها تاکید کرده که امارت اسلامی برای به رسمیت شناخته شدن باید به حقوق بشری و حقوق زنان حرمت بگذارند و اطمینان دهند که از خاک افغانستان برای فعالیت‌های هراس افگنی استفاده نمی‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره