Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سازمان غذایی جهان در ۵ ماه آینده به ۵ میلیون تن کمک‌ فراهم می‌کند

سازمان غذایی جهان می‌گوید که تا پنج ماه آینده برای پنج میلیون تن در ولایات شمال افغانستان خوراک و پول نقد کمک می‌کند.

مسوولان این سازمان تاکید می‌ورزند که ۶۰ درصد از باشنده‌گان ولایات شمال ‌کشور نادار استند و این رقم تا دو ماه دیگر به ۷۰ درصد خواهد رسید.

این نهاد کمک‌رسان می‌گوید که با سرد شدن هوا، گرسنگی و ناداری افزایش خواهد یافت و شمار بیشتری از شهروندان افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیازمند پیدا می‌کنند.

نجیب ‌الله رحمانی، مسوول سازمان غذایی جهان در شمال افغانستان، گفت: «حدود ۶۰ فیصد مردم سمت شمال در حال حاضر در حالت گرسنگی به سر می‌برند و این رقم تا دو ماه آینده به ۷۰ فیصد افزایش خواهد یافت.» 

این در حالی است که صدها تن از خانواده‌های نادار در مزارشریف روز گذشته بسته‌های کمکی را که از سوی سازمان غذایی جهان برای آنان توزیع می‌شوند، دریافت کردند.

این خانواده‌ها می‌گویند که بی‌کاری، خشک‌سالی، آواره‌گی و جنگ سبب ناداری و تنگدستی شان شده اند.

مولودین، باشنده بلخ، گفت : «بی‌کاری و ناداری مردم را عذاب کرده است ورنه آرامی است شکر خداوند.»

خدیجه، باشنده بلخ، گفت: «در خانه کاریگر ندارم، یک بچه دارم در خانه مریض است، همسرم وفات کرده است.»

مسوول این سازمان مددرسان در شمال‌کشور می‌گوید که قرار‌است تا پنج ماه آینده برای پنج میلیون انسان در ولایت‌های شمال‌کشور خوراک و پول نقد کمک کنند.

سازمان غذایی جهان در ۵ ماه آینده به ۵ میلیون تن کمک‌ فراهم می‌کند

سازمان غذایی جهان از جامعه جهانی می‌خواهد که با فرستادن کمک‌های بشردوستانه از یک بحران احتمالی انسانی برخاسته از فقر و کمبود خوراک در شمال افغانستان جلوگیری کنند.

تصویر بندانگشتی

سازمان غذایی جهان می‌گوید که تا پنج ماه آینده برای پنج میلیون تن در ولایات شمال افغانستان خوراک و پول نقد کمک می‌کند.

مسوولان این سازمان تاکید می‌ورزند که ۶۰ درصد از باشنده‌گان ولایات شمال ‌کشور نادار استند و این رقم تا دو ماه دیگر به ۷۰ درصد خواهد رسید.

این نهاد کمک‌رسان می‌گوید که با سرد شدن هوا، گرسنگی و ناداری افزایش خواهد یافت و شمار بیشتری از شهروندان افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیازمند پیدا می‌کنند.

نجیب ‌الله رحمانی، مسوول سازمان غذایی جهان در شمال افغانستان، گفت: «حدود ۶۰ فیصد مردم سمت شمال در حال حاضر در حالت گرسنگی به سر می‌برند و این رقم تا دو ماه آینده به ۷۰ فیصد افزایش خواهد یافت.» 

این در حالی است که صدها تن از خانواده‌های نادار در مزارشریف روز گذشته بسته‌های کمکی را که از سوی سازمان غذایی جهان برای آنان توزیع می‌شوند، دریافت کردند.

این خانواده‌ها می‌گویند که بی‌کاری، خشک‌سالی، آواره‌گی و جنگ سبب ناداری و تنگدستی شان شده اند.

مولودین، باشنده بلخ، گفت : «بی‌کاری و ناداری مردم را عذاب کرده است ورنه آرامی است شکر خداوند.»

خدیجه، باشنده بلخ، گفت: «در خانه کاریگر ندارم، یک بچه دارم در خانه مریض است، همسرم وفات کرده است.»

مسوول این سازمان مددرسان در شمال‌کشور می‌گوید که قرار‌است تا پنج ماه آینده برای پنج میلیون انسان در ولایت‌های شمال‌کشور خوراک و پول نقد کمک کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره