تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ایجاد قطعه ضربتی برای تامین امنیت مرزها در بدخشان

امارت اسلامی یک قطعه ضربتی را برای تامین امنیت مردم و مرزهای کشور در ولایت بدخشان، ایجاد کرده است.

شمار این نیروها که به بیش از صد تن می‌رسد با لباس و جنگ افزارهای سبک و سنگین پیشرفته نظامی مجهز استند.

مسوولان محلی در بدخشان می‌گویند که نیروهای قطعه ضربتی بیش از دو ماه آموزش دیده اند و آماده تامین امنیت مردم و مرزهای کشور استند.

این مقام‌هاهدف از ایجاد این قطعه ضربتی را تامین امنیت مردم و مرزهای افغانستان در این ولایت می‌خوانند.

نثار احمد احمدی معاون والی بدخشان دراین باره گقت: «افغانستان می‌خواهد که یک اردوی مقتدر و منظم مثل دیگر کشورهای دنیا داشته باشد.»

شیر احمد جواد مسوول امر به معروف و نهی از منکر در بدخشان نیز به تشکیل یک اردوی مقتدر در سطح کشور تاکید کرده است.

شیر احمد جواد گفت: «هر کشور حق دارد که اردوی منظم و قوی داشته باشد و افغانستان هم نیازمند یک اردوی است که از مرزهایش دفاع کند.»

در همین حال باشندگان ولایت بدخشان از ایجاد این قطعه ضربتی استقبال کرده اند. عبدالباعث حکیمی گفت: «قطعه ضربتی که آموزش دیده هستند، می‌توانند بر تامین امنیت موثر باشد.»

بدخشان در شمال شرق افغانستان، یک ولایت سرحدی است که با تاجکستان مرز مشترک دارد.

ایجاد قطعه ضربتی برای تامین امنیت مرزها در بدخشان

مسوولان محلی در بدخشان می‌گویند که نیروهای قطعه ضربتی بیش از دو ماه آموزش دیده اند و آماده تامین امنیت مردم و مرزهای کشور استند.

Thumbnail

امارت اسلامی یک قطعه ضربتی را برای تامین امنیت مردم و مرزهای کشور در ولایت بدخشان، ایجاد کرده است.

شمار این نیروها که به بیش از صد تن می‌رسد با لباس و جنگ افزارهای سبک و سنگین پیشرفته نظامی مجهز استند.

مسوولان محلی در بدخشان می‌گویند که نیروهای قطعه ضربتی بیش از دو ماه آموزش دیده اند و آماده تامین امنیت مردم و مرزهای کشور استند.

این مقام‌هاهدف از ایجاد این قطعه ضربتی را تامین امنیت مردم و مرزهای افغانستان در این ولایت می‌خوانند.

نثار احمد احمدی معاون والی بدخشان دراین باره گقت: «افغانستان می‌خواهد که یک اردوی مقتدر و منظم مثل دیگر کشورهای دنیا داشته باشد.»

شیر احمد جواد مسوول امر به معروف و نهی از منکر در بدخشان نیز به تشکیل یک اردوی مقتدر در سطح کشور تاکید کرده است.

شیر احمد جواد گفت: «هر کشور حق دارد که اردوی منظم و قوی داشته باشد و افغانستان هم نیازمند یک اردوی است که از مرزهایش دفاع کند.»

در همین حال باشندگان ولایت بدخشان از ایجاد این قطعه ضربتی استقبال کرده اند. عبدالباعث حکیمی گفت: «قطعه ضربتی که آموزش دیده هستند، می‌توانند بر تامین امنیت موثر باشد.»

بدخشان در شمال شرق افغانستان، یک ولایت سرحدی است که با تاجکستان مرز مشترک دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره