تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی از بسته ماندن دانشگاه‌ها؛ احتمال بازگشایی در سال بعد

هرچند وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که اصلاح نصاب تحصیلی و بازگشایی دانشگاه‌ها از اولویت‌های کاری این وزارت است، اما برخی دانشجویان از بسته بودن دانشگاه‌ها نگران اند.

سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که وزارت تحصیلات عالی می‌کوشد تا دانشگاه‌ها به روی دانشجویان امسال و یا سال آینده بازگشايی شوند.

دانشجویان ادعا دارند که تاخیر در بازگشایی دانشگاه‌ها، سبب خواهد شد تا دانشجویان انگیزه ادامه‌ی درس را از دست دهند.

جمیله دانشجوی صنف چهارم دانشکده اداره و پالیسی دانشگاه کابل است. او همانند دیگر دانشجویان نمیتواند اکنون دانشگاه برود.

جمیله به طلوع‌نیوز گفت: «وقتی دانشگاه‌ها بسته باشند، وقتی درس خوانده نتوانیم، وقتی زنان اجازه کار کردن را نداشته باشند، چطور باید انتظار داشت که افغانستان پیشرفت می‌کند.»            

امارت اسلامی هر چند از تلاش‌ها برای بازگشایی دانشگاه‌های دولتی خبر می‌دهد اما می گوید که شاید این دانشگاه‌ها امسال یا سال آینده به روی دانشجویان گشوده شود.

ذبیح الله مجاهد گفت: «ما تلاش می‌ورزیم که دانشگاه‌ها سال جاری ویا اگر نشد، سال بعدی اجازه فعالیت خود را داشته باشند.»

از سوی دیگر ریاست معارف بلخ می‌گوید که تمامی مکتب‌های دخترانه در این ولایت باز استند و هیچ چالشی سد راه دانش آموزان این ولایت نیست.

دانش آموزان و آموزگاران در ولایت بلخ از باز بودن مکتب‌های دخترانه ولایت شان ستایش می‌کنند و از امارت اسلامی می‌خواهند که اجازه‌ی گشایش مکتب‌های دیگر در سایر ولایت‌ها را بدهند.

نگرانی از بسته ماندن دانشگاه‌ها؛ احتمال بازگشایی در سال بعد

دانشجویان ادعا دارند که تاخیر در بازگشایی دانشگاه‌ها، سبب خواهد شد تا دانشجویان انگیزه ادامه‌ی درس را از دست دهند.

Thumbnail

هرچند وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که اصلاح نصاب تحصیلی و بازگشایی دانشگاه‌ها از اولویت‌های کاری این وزارت است، اما برخی دانشجویان از بسته بودن دانشگاه‌ها نگران اند.

سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که وزارت تحصیلات عالی می‌کوشد تا دانشگاه‌ها به روی دانشجویان امسال و یا سال آینده بازگشايی شوند.

دانشجویان ادعا دارند که تاخیر در بازگشایی دانشگاه‌ها، سبب خواهد شد تا دانشجویان انگیزه ادامه‌ی درس را از دست دهند.

جمیله دانشجوی صنف چهارم دانشکده اداره و پالیسی دانشگاه کابل است. او همانند دیگر دانشجویان نمیتواند اکنون دانشگاه برود.

جمیله به طلوع‌نیوز گفت: «وقتی دانشگاه‌ها بسته باشند، وقتی درس خوانده نتوانیم، وقتی زنان اجازه کار کردن را نداشته باشند، چطور باید انتظار داشت که افغانستان پیشرفت می‌کند.»            

امارت اسلامی هر چند از تلاش‌ها برای بازگشایی دانشگاه‌های دولتی خبر می‌دهد اما می گوید که شاید این دانشگاه‌ها امسال یا سال آینده به روی دانشجویان گشوده شود.

ذبیح الله مجاهد گفت: «ما تلاش می‌ورزیم که دانشگاه‌ها سال جاری ویا اگر نشد، سال بعدی اجازه فعالیت خود را داشته باشند.»

از سوی دیگر ریاست معارف بلخ می‌گوید که تمامی مکتب‌های دخترانه در این ولایت باز استند و هیچ چالشی سد راه دانش آموزان این ولایت نیست.

دانش آموزان و آموزگاران در ولایت بلخ از باز بودن مکتب‌های دخترانه ولایت شان ستایش می‌کنند و از امارت اسلامی می‌خواهند که اجازه‌ی گشایش مکتب‌های دیگر در سایر ولایت‌ها را بدهند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره