Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اشتراک تیم دختران ربات ساز افغانستان در یک مسابقه جهانی

تیم دختران ربات‌ساز افغانستان که در حال حاضر در قطر به سر می‌برند، سه ربات شان را در یک رقابت جهانی ربات سازی به رقابت گذاشتند.

تیم رباتیک دختران می‌گویند که برای نشان دادن توانمندی‌های دختران افغان به جهانیان و افتخار آفرینی به افغانستان به تلاش‌های شان ادامه می‌دهند.

این دختران امسال برای رقابت جهانی ''فرست گلوبل'' در بخش ربات سازی، سه ربات را به رقابت گذاشته اند.

 سمیه فاروقی سرگروه تیم دختران ربات‌ساز افغانستان گفت: «امسال هم مانند سال‌های گذشته، ما در مسابقات جهانی فرست گلوبل اشتراک کردیم، خوشحال هستیم که در سه بخش متفاوت سه روبات متفاوت را ساختیم.»

هایدا حیدرپورعضو تیم دختران ربات‌ساز افغانستان گفته است: «کوشش کردیم برای بلند بردن نام افغانستان زحمات زیادی را انجام بدهیم، فرقی نمی‌کند در هر کجایی از جهان که باشیم، باز هم برای افغانستان کوشش می‌کنیم و زحمت میکشیم.»

شبنم نورزی عضو دیگر این تیم در باره توانایی‌های زنان و دختران افغان، گفت: «من باور دارم که اگر برای زنان افغان فرصت داده شود، آنها می‌توانند روبات بسازند و هم می‌توانند پیشرفت کنند.»

از سوی هم دختران ربات‌ساز کشور از امارت اسلامی می‌خواهند که بی درنگ تمام مکتب‌های دخترانه را به روی دانش آموزان در کشور باز کنند.

آنان از جامعه جهانی نیز خواستند که در این اوضاع دشوار، زنان و ختران افغان را تنها نگذارد.

ناهید رحیمی عضو دیگر این تیم گفت: «آرزوی ما این است که زنان و دختران افغان از تحصیل محروم نمانند و به آرزوهای که دارند، برسند.»

رقابت جهانی فرست گلوبل امسال با اشتراک تیم‌های ربات‌ساز ۱۷۴ کشور به گونه آنلاین برگزار شده است و قرار است تا بیست روز دیگر نتیجه این رقابت‌ها مشخص شود. دختران ربات‌ساز افغان امیدوار استند که امسال نیز مانند سال های پیش، در این رقابت‌ها برای افعانستان جایزه بگیرند.

اشتراک تیم دختران ربات ساز افغانستان در یک مسابقه جهانی

تیم رباتیک دختران می‌گویند که برای نشان دادن توانمندی‌های دختران افغان به جهانیان و افتخار آفرینی به افغانستان به تلاش‌های شان ادامه می‌دهند.

Thumbnail

تیم دختران ربات‌ساز افغانستان که در حال حاضر در قطر به سر می‌برند، سه ربات شان را در یک رقابت جهانی ربات سازی به رقابت گذاشتند.

تیم رباتیک دختران می‌گویند که برای نشان دادن توانمندی‌های دختران افغان به جهانیان و افتخار آفرینی به افغانستان به تلاش‌های شان ادامه می‌دهند.

این دختران امسال برای رقابت جهانی ''فرست گلوبل'' در بخش ربات سازی، سه ربات را به رقابت گذاشته اند.

 سمیه فاروقی سرگروه تیم دختران ربات‌ساز افغانستان گفت: «امسال هم مانند سال‌های گذشته، ما در مسابقات جهانی فرست گلوبل اشتراک کردیم، خوشحال هستیم که در سه بخش متفاوت سه روبات متفاوت را ساختیم.»

هایدا حیدرپورعضو تیم دختران ربات‌ساز افغانستان گفته است: «کوشش کردیم برای بلند بردن نام افغانستان زحمات زیادی را انجام بدهیم، فرقی نمی‌کند در هر کجایی از جهان که باشیم، باز هم برای افغانستان کوشش می‌کنیم و زحمت میکشیم.»

شبنم نورزی عضو دیگر این تیم در باره توانایی‌های زنان و دختران افغان، گفت: «من باور دارم که اگر برای زنان افغان فرصت داده شود، آنها می‌توانند روبات بسازند و هم می‌توانند پیشرفت کنند.»

از سوی هم دختران ربات‌ساز کشور از امارت اسلامی می‌خواهند که بی درنگ تمام مکتب‌های دخترانه را به روی دانش آموزان در کشور باز کنند.

آنان از جامعه جهانی نیز خواستند که در این اوضاع دشوار، زنان و ختران افغان را تنها نگذارد.

ناهید رحیمی عضو دیگر این تیم گفت: «آرزوی ما این است که زنان و دختران افغان از تحصیل محروم نمانند و به آرزوهای که دارند، برسند.»

رقابت جهانی فرست گلوبل امسال با اشتراک تیم‌های ربات‌ساز ۱۷۴ کشور به گونه آنلاین برگزار شده است و قرار است تا بیست روز دیگر نتیجه این رقابت‌ها مشخص شود. دختران ربات‌ساز افغان امیدوار استند که امسال نیز مانند سال های پیش، در این رقابت‌ها برای افعانستان جایزه بگیرند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره