تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفر هیأت امارت اسلامی به ازبیکستان برای گفتگو روی روابط اقتصادی

یک هیأت امارت اسلامی به رهبری عبدالسلام، حنفی معاون دوم رییس الوزرا، بامداد امروز برای دیدار با مقام‌های ازبیکستانی کابل را به مقصد ازبیکستان ترک کرد.

آقای حنفی قرار است در این سفر با مقام‌های بلند پایه ازبیکستانی در شهر ترمز دیدار کند.

به گفته آقای حنفی، مقام‌های از وزارت‌های اقتصاد، هوانورد ملکی، وزارت تجارت، وزارت تحصیلات عالی، وزارت صحت عامه، اتاق‌های تجارت و شماری در ترکیب این هیأت شامل می‌باشند.

حنفی به طلوع‌نیوز گفت: «ما در باره روابط دو جانبه و همچنان در باره تقویه روابط اقتصادی، انتقال انرژی برق و خط آهن گفت‌وگو می‌کنیم.»

حنفی می‌گوید که در این دیدار درباره همکاری‌های بانکی میان افغانستان و ازبیکستان نیز گفت‌وگو خواهد شد.

سفر هیأت امارت اسلامی به ازبیکستان برای گفتگو روی روابط اقتصادی

به گفته حنفی، در این سفر روی همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی میان افغانستان و ازبیکستان گفت‌وگو می‌شود.

تصویر بندانگشتی

یک هیأت امارت اسلامی به رهبری عبدالسلام، حنفی معاون دوم رییس الوزرا، بامداد امروز برای دیدار با مقام‌های ازبیکستانی کابل را به مقصد ازبیکستان ترک کرد.

آقای حنفی قرار است در این سفر با مقام‌های بلند پایه ازبیکستانی در شهر ترمز دیدار کند.

به گفته آقای حنفی، مقام‌های از وزارت‌های اقتصاد، هوانورد ملکی، وزارت تجارت، وزارت تحصیلات عالی، وزارت صحت عامه، اتاق‌های تجارت و شماری در ترکیب این هیأت شامل می‌باشند.

حنفی به طلوع‌نیوز گفت: «ما در باره روابط دو جانبه و همچنان در باره تقویه روابط اقتصادی، انتقال انرژی برق و خط آهن گفت‌وگو می‌کنیم.»

حنفی می‌گوید که در این دیدار درباره همکاری‌های بانکی میان افغانستان و ازبیکستان نیز گفت‌وگو خواهد شد.

هم‌رسانی کنید