تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افزایش مرگ‌ومیر کودکان در نتیجه بیماری‌های میکروبی

قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه روز یک‌شنبه در محفل تجلیل از روز جهانی شستن دست‌ها، گفت که آمار مرگ‌ومیر کودکان در نتیجه بیماری‌های میکروبی در افغانستان بلند رفته است.  

به گفته قلندر عباد، از هر یک‌هزار کودک نوزاد، ۵۵ کودک پیش از تکمیل نمودن پنج سالگی، در نتیجه بیماری‌های میکروبی در کشور جان‌های خود را از دست می‌دهند.

آقای گفت: «تحقیقات نشان می‌دهد که از یک‌هزار کودک نوزاد، پنجاه وپنج تن آنان قبل از رسیدن به پنج سالگی، جان‌های شان را از دست می‌دهند.»

در این محفل، سرپرست وزارت صحت عامه از همه خواست تا برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های کشنده میکروبی، باید در پاک نگه‌داشتن جامعه تلاش کنند.  

او شستن دست‌ها را یکی از عوامل مهم برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های کشنده میکروبی عنوان کرد.

قلندر عباد افزود: «از مادران و پدران می‌خواهم که در ترویج شستن دست‌ها با آب و صابون با ما کمک کنند.»  

معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه، عبدالباری عمر، که در محفل بزرگداشت از شستن دست‌ها حضور داشت، گفت: «افغاستان یک کشور فقیر است، اما مردم افغانستان مردمان با استعداد استند. در نگهداری محیط، خانه، روستای شان نقش مهم را ادا کردند.»

با این همه مقام‌های وزارت صحت عامه با اشاره به فلج کودکان یا پولیو می‌گویند که فلج کودکان هنوز هم یک مشکل جدی در افغانستان است.   

از روز شستن دست‌ها همه‌ساله به منظور بلند بردن آگاهی‌ در باره اهمیت شستن دست‌ها در سراسر جهان بزرگداشت می‌شود.   

افزایش مرگ‌ومیر کودکان در نتیجه بیماری‌های میکروبی

وزارت صحت عامه می‌گوید که مرگ و میر کودکان در نتیجه بیماری‌های میکروبی افزایش یافته است. 

Thumbnail

قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه روز یک‌شنبه در محفل تجلیل از روز جهانی شستن دست‌ها، گفت که آمار مرگ‌ومیر کودکان در نتیجه بیماری‌های میکروبی در افغانستان بلند رفته است.  

به گفته قلندر عباد، از هر یک‌هزار کودک نوزاد، ۵۵ کودک پیش از تکمیل نمودن پنج سالگی، در نتیجه بیماری‌های میکروبی در کشور جان‌های خود را از دست می‌دهند.

آقای گفت: «تحقیقات نشان می‌دهد که از یک‌هزار کودک نوزاد، پنجاه وپنج تن آنان قبل از رسیدن به پنج سالگی، جان‌های شان را از دست می‌دهند.»

در این محفل، سرپرست وزارت صحت عامه از همه خواست تا برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های کشنده میکروبی، باید در پاک نگه‌داشتن جامعه تلاش کنند.  

او شستن دست‌ها را یکی از عوامل مهم برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های کشنده میکروبی عنوان کرد.

قلندر عباد افزود: «از مادران و پدران می‌خواهم که در ترویج شستن دست‌ها با آب و صابون با ما کمک کنند.»  

معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه، عبدالباری عمر، که در محفل بزرگداشت از شستن دست‌ها حضور داشت، گفت: «افغاستان یک کشور فقیر است، اما مردم افغانستان مردمان با استعداد استند. در نگهداری محیط، خانه، روستای شان نقش مهم را ادا کردند.»

با این همه مقام‌های وزارت صحت عامه با اشاره به فلج کودکان یا پولیو می‌گویند که فلج کودکان هنوز هم یک مشکل جدی در افغانستان است.   

از روز شستن دست‌ها همه‌ساله به منظور بلند بردن آگاهی‌ در باره اهمیت شستن دست‌ها در سراسر جهان بزرگداشت می‌شود.   

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره