Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دانشجویان راه‌یافته به دانشگاه‌های هند با مشکل ویزا رو‌برو اند

شماری از دانشجویان افغان که به تازه‌گی به بورسیه‌های آی‌سی‌سی‌آر هند راه یافته اند می‌گویند که ویزه‌های تحصیلی شان صادر نشده و با سرنوشت نامعلوم روبرو اند.

بر بنیاد گزارش‌ها، نزدیک به دو هزار دانشجوی افغان در سال روان به دانشگاه‌های گونه‌گون هند راه یافته اند که برخی آنان تا اکنون به طور آنلاین به درس‌های شان ادامه می‌دهند و برخی متنظر صدور ویزه این کشور استند.

این دانشجویان در برابر سفارت هند در کابل گرد آمده اند و از سرنوشت ناروشن شان شکایت دارند.

نادر شاه نورزی، دانشجو، گفت: «چالش که با آن روبرو استیم این است که تقریبأ یک‌هزار و هشت صد محصل که از ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میباشند، در افغانستان منتظر اسکالرشیپ‌های شان استند.»

جمشید یکی دیگر از دانشجویان به طلوع‌نیوز گفت: «سال ۲۰۲۰ در بورسیه آی‌سی‌سی‌آر کامیاب شدم، اما به دلیل مشکلات ویروس کرونا نتوانستیم که به درس‌های خود حضوری ادامه بدهیم.»

از سوی دیگر برخی از دانشجویانی که در تعطیلات شان از هند به افغانستان آمده بوده‌اند، از عدم صدور ویزه و نبود پرواز‌های کابل-دهلی شکایت دارند.

منصور ناصری، دانشجوی سال دوم در مقطع دوکتورا در هند است. او می‌گوید که کشور هند ویزه‌های قبلی شان را باطل اعلام کرده است.

ناصری گفت: «برای جمع‌آوری مواد به افغانستان آمده بودم که تحولات صورت گرفت. ویزه‌های ما از طرف هند باطل اعلام شد و حالا در افغانستان هستیم. متاسفانه هیچ روشنی وجود ندارد که آینده تحصیل ما چطور می‌شود.»

در همین حال، احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی گفته است که آنان مانع رفتن دانشجویان به کشورهای خارجی نیستند و کشورهای بورسیه دهنده باید در زمینه صدور ویزه به دانشجویان اقدام کنند.

دانشجویان راه‌یافته به دانشگاه‌های هند با مشکل ویزا رو‌برو اند

شمار دیگری از دانشجویان می‌گویند که در زمان تعطیلات از هند به افغانستان آمدند و اکنون ویزه‌ شان باطل اعلام شده است.

Thumbnail

شماری از دانشجویان افغان که به تازه‌گی به بورسیه‌های آی‌سی‌سی‌آر هند راه یافته اند می‌گویند که ویزه‌های تحصیلی شان صادر نشده و با سرنوشت نامعلوم روبرو اند.

بر بنیاد گزارش‌ها، نزدیک به دو هزار دانشجوی افغان در سال روان به دانشگاه‌های گونه‌گون هند راه یافته اند که برخی آنان تا اکنون به طور آنلاین به درس‌های شان ادامه می‌دهند و برخی متنظر صدور ویزه این کشور استند.

این دانشجویان در برابر سفارت هند در کابل گرد آمده اند و از سرنوشت ناروشن شان شکایت دارند.

نادر شاه نورزی، دانشجو، گفت: «چالش که با آن روبرو استیم این است که تقریبأ یک‌هزار و هشت صد محصل که از ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میباشند، در افغانستان منتظر اسکالرشیپ‌های شان استند.»

جمشید یکی دیگر از دانشجویان به طلوع‌نیوز گفت: «سال ۲۰۲۰ در بورسیه آی‌سی‌سی‌آر کامیاب شدم، اما به دلیل مشکلات ویروس کرونا نتوانستیم که به درس‌های خود حضوری ادامه بدهیم.»

از سوی دیگر برخی از دانشجویانی که در تعطیلات شان از هند به افغانستان آمده بوده‌اند، از عدم صدور ویزه و نبود پرواز‌های کابل-دهلی شکایت دارند.

منصور ناصری، دانشجوی سال دوم در مقطع دوکتورا در هند است. او می‌گوید که کشور هند ویزه‌های قبلی شان را باطل اعلام کرده است.

ناصری گفت: «برای جمع‌آوری مواد به افغانستان آمده بودم که تحولات صورت گرفت. ویزه‌های ما از طرف هند باطل اعلام شد و حالا در افغانستان هستیم. متاسفانه هیچ روشنی وجود ندارد که آینده تحصیل ما چطور می‌شود.»

در همین حال، احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی گفته است که آنان مانع رفتن دانشجویان به کشورهای خارجی نیستند و کشورهای بورسیه دهنده باید در زمینه صدور ویزه به دانشجویان اقدام کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره