تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسایل اقتصادی و سیاسی محور گفت‌وگو با وزیر خارجه پاکستان

شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان که روز پنج‌شنبه در راس یک هیأت بلندپایه به کابل آمد، با ملا محمد حسن آخوند رییس الوزرا و مقام‌های دیگر امارت اسلامی در ارگ دیدار کرد.

سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که در این دیدار روی مسایل اقتصادی، روابط میان کابل-اسلام آباد و بعضی مسایل دیگر گفت‌وگو شده است.

سرپرست وزارت خارجه امیر خان متقی در این باره گفته است: «در این دیدار درباره تجارت، باز شدن راه‌ها، مشکلات سرحدی، مشکلات که تاجران با آن مواجه هستند، صحبت شد. امید است که روابط اقتصادی و دیپلوماتیک ما نیز خوب شود. هیأت ما شاید در آینده نزدیک به اسلام آباد برود.»

سفر بلندپایه ترین مقام دیپلوماتیک پاکستان به کابل در حالی‌ست که تا کنون اسلام آباد حکومت تازه افغانستان را به رسمیت نشاخته است.

عزیز رفیعی فعال جامعه مدنی به طلوع‌نیوز گفت: «امیدوار استم که نه تنها حکومت پاکستان بلکه تمام کشورمنطقه به این نتیجه برسند که بدون ایجاد راه حل و یا تفاهم منطقه‌یی، در افغانستان صلح تامین نمی‌شود.»

جاوید سنگدل آگاه روابط بین اللمل گفت: «این سفر به همین خاطر است که چطور بتواند طالبان را کمک کند و آهسته آهسته این پیام را به جهان برساند که ما انتخاب دیگر نداریم، بدون اینکه با طالبان کار بکنیم و طالبان را به رسمیت بسازیم. حکومت پاکستان تا حد زیاد تلاش می‌کند که طالبان یک موقف خوب داشته باشد.»

همزمان با این، گذرگاه تورخم نیز روز پنج‌شنبه به روی شهروندان باز شده است.

پیش از این نیز برخی از مقام‌های دیگر همچون رییس استخبارات پاکستان برای نخستین بار پس از روی‌کار آمدن امارت اسلامی، به کابل آمده بودند.

مسایل اقتصادی و سیاسی محور گفت‌وگو با وزیر خارجه پاکستان

همزمان با این، گذرگاه تورخم نیز روز پنج‌شنبه به روی شهروندان باز شده است.

تصویر بندانگشتی

شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان که روز پنج‌شنبه در راس یک هیأت بلندپایه به کابل آمد، با ملا محمد حسن آخوند رییس الوزرا و مقام‌های دیگر امارت اسلامی در ارگ دیدار کرد.

سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که در این دیدار روی مسایل اقتصادی، روابط میان کابل-اسلام آباد و بعضی مسایل دیگر گفت‌وگو شده است.

سرپرست وزارت خارجه امیر خان متقی در این باره گفته است: «در این دیدار درباره تجارت، باز شدن راه‌ها، مشکلات سرحدی، مشکلات که تاجران با آن مواجه هستند، صحبت شد. امید است که روابط اقتصادی و دیپلوماتیک ما نیز خوب شود. هیأت ما شاید در آینده نزدیک به اسلام آباد برود.»

سفر بلندپایه ترین مقام دیپلوماتیک پاکستان به کابل در حالی‌ست که تا کنون اسلام آباد حکومت تازه افغانستان را به رسمیت نشاخته است.

عزیز رفیعی فعال جامعه مدنی به طلوع‌نیوز گفت: «امیدوار استم که نه تنها حکومت پاکستان بلکه تمام کشورمنطقه به این نتیجه برسند که بدون ایجاد راه حل و یا تفاهم منطقه‌یی، در افغانستان صلح تامین نمی‌شود.»

جاوید سنگدل آگاه روابط بین اللمل گفت: «این سفر به همین خاطر است که چطور بتواند طالبان را کمک کند و آهسته آهسته این پیام را به جهان برساند که ما انتخاب دیگر نداریم، بدون اینکه با طالبان کار بکنیم و طالبان را به رسمیت بسازیم. حکومت پاکستان تا حد زیاد تلاش می‌کند که طالبان یک موقف خوب داشته باشد.»

همزمان با این، گذرگاه تورخم نیز روز پنج‌شنبه به روی شهروندان باز شده است.

پیش از این نیز برخی از مقام‌های دیگر همچون رییس استخبارات پاکستان برای نخستین بار پس از روی‌کار آمدن امارت اسلامی، به کابل آمده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره