تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت‌ها از کمبود دوا و تجهیزات در شفاخانه افغان-جاپان

مسوولان شفاخانه افغان-جاپان می‌گویند که این شفاخانه با کمبود تجهیزات و دوا روبرو شده است و کارمندان آن نیز چهار ماه می‌شود که تنخواه نگرفته اند.

افغان-جاپان مجهزترین شفاخانه برای درمان بیماران کووید نزده در کشور است.

طارق احمد اکبری سرطبیب شفاخانه افغان-جاپان به طلوع‌نیوز گفت: «از کمک کننده‌هایی که درگذشته با ما همکاری داشتند، خواهش می‌کنیم که معاش کارمندان ما را بپردازند، چونکه بیشتر کارمندان مشکلات اقتصادی دارند.»

حشمت الله فیضی داکتر در این شفاخانه گفت: «اگر کمک‌ها از سرگرفته نشود، ممکن یک فاجعه انسانی رخ دهد.»

بیماران شفاخانه افغان-جاپان نیز از کمبود دوا شکایت دارند. عبدالرووف که بیش از ده روز می‌شود در شفاخانه افغان-جاپان زیر درمان است، از کمبود تجهیزات و دوا سخن می‌زند.

عبدالرووف گفت: «از شب گذشته تا حال، خدمات وجود ندارد، دوا در دسترس نیست. داکتران روز قبل وزارت رفتند بخاطر معاش شان اما معاش نگرفتند، گفتند دیگر کار نمی‌کنند.»

عبدالرزاق که یکی از مبتلایان کوید نزده است، به طلوع‌نیوز گفت: «بخش صحت بسیار مهم است. باید همه به آن توجه داشته باشد. باید به داکتران توجه و کمک شود تا آنان به مریض‌ها رسیدگی کنند.»

همزمان با این، سازمان جهانی بهداشت از احتمال شیوع ویروس کرونا در کشور های فقیر جهان  تا یک سال دیگر هشدار داده است.

وزارت صحت عامه می‌گوید که بیش از یک اعشاریه نه میلیون تن در افغانستان واکسین شده اند اما این شمار در مقایسه با جمعیت کشور اندک است.

پیش از این هم، سازمان جهانی بهداشت گفته بود که سیستم بهداشتی افغانستان با کمبود دوا و وسایل پزشکی روبرو است و این کار بخش صحت را در افغانستان با یک فاجعه روبرو ساخته است.

توقف کمک‌های جهانی و کمبود تجهیزات پزشکی در کشور سبب شده تا از یک سو، بیشتر شفاخانه‌های کوید نزده در بسیاری بخش‌های کشور بسته شوند و از سوی دیگر تجهیزات بهداشتی برای بیماران اندک شوند.

شکایت‌ها از کمبود دوا و تجهیزات در شفاخانه افغان-جاپان

وزارت صحت عامه می‌گوید که بیش از یک اعشاریه نه میلیون تن در افغانستان واکسین شده اند اما این شمار در مقایسه با جمعیت کشور اندک است.

تصویر بندانگشتی

مسوولان شفاخانه افغان-جاپان می‌گویند که این شفاخانه با کمبود تجهیزات و دوا روبرو شده است و کارمندان آن نیز چهار ماه می‌شود که تنخواه نگرفته اند.

افغان-جاپان مجهزترین شفاخانه برای درمان بیماران کووید نزده در کشور است.

طارق احمد اکبری سرطبیب شفاخانه افغان-جاپان به طلوع‌نیوز گفت: «از کمک کننده‌هایی که درگذشته با ما همکاری داشتند، خواهش می‌کنیم که معاش کارمندان ما را بپردازند، چونکه بیشتر کارمندان مشکلات اقتصادی دارند.»

حشمت الله فیضی داکتر در این شفاخانه گفت: «اگر کمک‌ها از سرگرفته نشود، ممکن یک فاجعه انسانی رخ دهد.»

بیماران شفاخانه افغان-جاپان نیز از کمبود دوا شکایت دارند. عبدالرووف که بیش از ده روز می‌شود در شفاخانه افغان-جاپان زیر درمان است، از کمبود تجهیزات و دوا سخن می‌زند.

عبدالرووف گفت: «از شب گذشته تا حال، خدمات وجود ندارد، دوا در دسترس نیست. داکتران روز قبل وزارت رفتند بخاطر معاش شان اما معاش نگرفتند، گفتند دیگر کار نمی‌کنند.»

عبدالرزاق که یکی از مبتلایان کوید نزده است، به طلوع‌نیوز گفت: «بخش صحت بسیار مهم است. باید همه به آن توجه داشته باشد. باید به داکتران توجه و کمک شود تا آنان به مریض‌ها رسیدگی کنند.»

همزمان با این، سازمان جهانی بهداشت از احتمال شیوع ویروس کرونا در کشور های فقیر جهان  تا یک سال دیگر هشدار داده است.

وزارت صحت عامه می‌گوید که بیش از یک اعشاریه نه میلیون تن در افغانستان واکسین شده اند اما این شمار در مقایسه با جمعیت کشور اندک است.

پیش از این هم، سازمان جهانی بهداشت گفته بود که سیستم بهداشتی افغانستان با کمبود دوا و وسایل پزشکی روبرو است و این کار بخش صحت را در افغانستان با یک فاجعه روبرو ساخته است.

توقف کمک‌های جهانی و کمبود تجهیزات پزشکی در کشور سبب شده تا از یک سو، بیشتر شفاخانه‌های کوید نزده در بسیاری بخش‌های کشور بسته شوند و از سوی دیگر تجهیزات بهداشتی برای بیماران اندک شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره