Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش امارت اسلامی به تشکیل «شورای عالی مقاومت ملی»

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که دیگر کسی نمی‌تواند زیر نام مقاومت یا نام دیگری مردم افغانستان را تهدید کند.

مجاهد در واکنش به ایجاد یک تشکیل سیاسی زیرنام «شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان» که از سوی برخی مقام‌های پیشین حکومت و فرماندهان جهادی شکل یافته می‌افزاید آنانی که در بیست سال گذشته به فساد آغشته بوده اند دیگر در چارچوب دولت جای ندارند و اگر خواهان جنگ باشند حکومت در برابر شان می‌ایستد.

عبدالرب رسول سیاف، رهبر حزب اتحاد اسلامی و از رهبران پیشین جهادی، و عطا محمد نور رهبر شاخه جدا شده حزب جمعیت اسلامی در برگه فیسبوک شان از ایجاد یک تشکیل سیاسی زیر نام شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان خبر داده اند.

در این اعلامیه برای رسیدن به یک تفاهم با امارت اسلامی روی گفت‌وگوها تأکید شده، اما هشدار هم داده شده که اگر طالبان راه صلح را نپذیرند، در آن صورت دست به اقدام نظامی می‌زنند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «دیگر نیاز به جبهات نیست. و هر کسی که جبهه می‌سازد نتیجه خوبی را بدست نمی‌آورد.»

سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان، گفت: «بسیار مقبول این خواهد بود که امارت اسلامی افغانستان زمینه سازی کند برای تمام چهره‌های سیاسی که مخالف امارت اسلامی استند، بیایند در داخل افغانستان گفتنی‌های خود را بگویند.»

این شورا در حالی به رهبری عبدالرب رسول سیاف شکل گرفته که مشخص نیست خود آنان در کدام کشورها به سر می‌برند.

واکنش امارت اسلامی به تشکیل «شورای عالی مقاومت ملی»

در این اعلامیه آمده است که اگر امارت اسلامی با آنان گفت‌وگو نکنند، دست به اقدام نظامی خواهند زد.

تصویر بندانگشتی

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که دیگر کسی نمی‌تواند زیر نام مقاومت یا نام دیگری مردم افغانستان را تهدید کند.

مجاهد در واکنش به ایجاد یک تشکیل سیاسی زیرنام «شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان» که از سوی برخی مقام‌های پیشین حکومت و فرماندهان جهادی شکل یافته می‌افزاید آنانی که در بیست سال گذشته به فساد آغشته بوده اند دیگر در چارچوب دولت جای ندارند و اگر خواهان جنگ باشند حکومت در برابر شان می‌ایستد.

عبدالرب رسول سیاف، رهبر حزب اتحاد اسلامی و از رهبران پیشین جهادی، و عطا محمد نور رهبر شاخه جدا شده حزب جمعیت اسلامی در برگه فیسبوک شان از ایجاد یک تشکیل سیاسی زیر نام شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان خبر داده اند.

در این اعلامیه برای رسیدن به یک تفاهم با امارت اسلامی روی گفت‌وگوها تأکید شده، اما هشدار هم داده شده که اگر طالبان راه صلح را نپذیرند، در آن صورت دست به اقدام نظامی می‌زنند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «دیگر نیاز به جبهات نیست. و هر کسی که جبهه می‌سازد نتیجه خوبی را بدست نمی‌آورد.»

سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان، گفت: «بسیار مقبول این خواهد بود که امارت اسلامی افغانستان زمینه سازی کند برای تمام چهره‌های سیاسی که مخالف امارت اسلامی استند، بیایند در داخل افغانستان گفتنی‌های خود را بگویند.»

این شورا در حالی به رهبری عبدالرب رسول سیاف شکل گرفته که مشخص نیست خود آنان در کدام کشورها به سر می‌برند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره