Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مجاهد اظهارات خلیلزاد درباره حضور القاعده در افغانستان را رد کرد

به تازه‌گی زلمی خلیلزاد نماینده ویژه پیشین امریکا برای صلح افغانستان در گفت‌وگویی با سی‌بی‌اس نیوز از حضور رهبر القاعده در افغانستان و یا در همسایگی این کشور سخن زده است.

خلیلزاد می‌گوید که شاید ایمن‌ الظواهری، رهبر القاعده، در افغانستان و یا همسایگی افغانستان حضور داشته باشد و افزوده که طالبان در این باره اطلاعی ندارند.

خلیلزاد گفت: «گزارشی که من دیده‌ام نشان می‌دهد که ممکن ایمن الظواهری رهبر القاعده در افغانستان یا قلمروهای مجاور باشد. نمی‌دانم آیا طالبان در این باره آگاهی دارند یا خیر؟ با طالبانی که من با آنان به  توافق رسیدم برای من گفتند که نمی‌دانند رهبر القاعده کجاست.»

خلیلزاد از به میان آمدن فضای بی‌اعتمادی میان افغانستان و امریکا خبر می‌دهد و می‌گوید که واشنگتن کارکردهای طالبان را از بهر پیکار با هراس افگنی از بیرون مرزها بررسی می‌کند.

خلیلزاد افزود: «ما نباید تنها به حرف‌های آن‌ها در قبال تعهدات شان گوش بدهیم. ما تعهدات طالبان برای پیکار با هراس افگنی را از بیرون از مرزها نظارت می‌کنیم و در صورت که متوجه طرح ریزی فعالیت‌های هراس افگنانه باشیم، توانایی انجام حمله را داریم.»

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفته‌ها در باره حضور اعضای شبکه القاعده در افغانستان را بی‌بنیاد می‌داند.

مجاهد گفت: «من نه یک چنین خطری را نمی‌بینم و نه کسی اینجا وجود دارد و نه معلوماتی به ما رسیده که در این سطح باشد.»

خلیلزاد در حالی این گفته‌ها را مطرح کرده که قطع رابطه با القاعده، جلوگیری از استفاده افغانستان برای تهدید امنیت دیگر کشورها و اجازه آموزش و کار برای بانوان از تعهدات جدی امارت اسلامی برای جهان است.

مجاهد اظهارات خلیلزاد درباره حضور القاعده در افغانستان را رد کرد

خلیلزاد از به میان آمدن فضای بی‌اعتمادی میان افغانستان و امریکا خبر می‌دهد و می‌گوید که واشنگتن کارکردهای طالبان را از بهر پیکار با هراس افگنی از بیرون مرزها بررسی می‌کند.

تصویر بندانگشتی

به تازه‌گی زلمی خلیلزاد نماینده ویژه پیشین امریکا برای صلح افغانستان در گفت‌وگویی با سی‌بی‌اس نیوز از حضور رهبر القاعده در افغانستان و یا در همسایگی این کشور سخن زده است.

خلیلزاد می‌گوید که شاید ایمن‌ الظواهری، رهبر القاعده، در افغانستان و یا همسایگی افغانستان حضور داشته باشد و افزوده که طالبان در این باره اطلاعی ندارند.

خلیلزاد گفت: «گزارشی که من دیده‌ام نشان می‌دهد که ممکن ایمن الظواهری رهبر القاعده در افغانستان یا قلمروهای مجاور باشد. نمی‌دانم آیا طالبان در این باره آگاهی دارند یا خیر؟ با طالبانی که من با آنان به  توافق رسیدم برای من گفتند که نمی‌دانند رهبر القاعده کجاست.»

خلیلزاد از به میان آمدن فضای بی‌اعتمادی میان افغانستان و امریکا خبر می‌دهد و می‌گوید که واشنگتن کارکردهای طالبان را از بهر پیکار با هراس افگنی از بیرون مرزها بررسی می‌کند.

خلیلزاد افزود: «ما نباید تنها به حرف‌های آن‌ها در قبال تعهدات شان گوش بدهیم. ما تعهدات طالبان برای پیکار با هراس افگنی را از بیرون از مرزها نظارت می‌کنیم و در صورت که متوجه طرح ریزی فعالیت‌های هراس افگنانه باشیم، توانایی انجام حمله را داریم.»

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفته‌ها در باره حضور اعضای شبکه القاعده در افغانستان را بی‌بنیاد می‌داند.

مجاهد گفت: «من نه یک چنین خطری را نمی‌بینم و نه کسی اینجا وجود دارد و نه معلوماتی به ما رسیده که در این سطح باشد.»

خلیلزاد در حالی این گفته‌ها را مطرح کرده که قطع رابطه با القاعده، جلوگیری از استفاده افغانستان برای تهدید امنیت دیگر کشورها و اجازه آموزش و کار برای بانوان از تعهدات جدی امارت اسلامی برای جهان است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره