Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت داخله گزارش‌ها درباره کوچ دادن‌های اجباری را رد کرد

امارت اسلامی گزارش دیده‌بان حقوق بشر مبنی بر کوچ دادن اجباری شیعیان و کارمندان پیشین دولتی را نادرست می‌داند.

پیش از این مسوول بخش آسیایی دیده‌بان حقوق بشر گفته است که طالبان شیعیان، کارمندان دولت پیشین و دیگر اقوام را از محله‌های شان در کندهار، بلخ، هلمند، دایکندی و ارزگان کوچ اجباری داده است.

پتریشیا گاسمن، مسوول بخش آسیایی دیده‌بان حقوق بشر همچنان نگاشته است که کوچ دادن مردم در آستانه رسیدن فصل زمستان بی‌رحمانه است و از طالبان خواسته که این کار را متوقف بسازند.

گاسمن نگاشته است: «طالبان هزاره‌ها و دیگران را بر بنیاد قومیت یا عقاید سیاسی به اجبار بیرون می‌کنند و خانه‌های اینان را به حامیان شان همچون پاداش می‌سپارند.»

اما امارت اسلامی این گزارش را نادرست می‌داند و می‌گوید که اگر دیده‌بان حقوق بشر در این باره سند داشته باشد، آن را ارایه کند.

سخنگوی وزارت داخله پخش این گونه گزارش‌ها را نفاق افگنی میان مردم افغانستان می‌داند.

سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخله گفت: «این حقیقت ندارد. خواهش ما از رسانه‌ها و نهادهای بشری این است که اگر چنین مواردی را یافتید، آن را مستند سازی کنید. ما جوابگو استیم.»

پیش از این نیز گزارش‌های مشابه از سوی عفو بین الملل پخش شده بودند، اما امارت اسلامی همواره این گزارش‌ها را رد کرده است.

وزارت داخله گزارش‌ها درباره کوچ دادن‌های اجباری را رد کرد

سخنگوی وزارت داخله می‌گوید که دیده‌بان حقوق بشر باید برای اثبات این ادعایش سند ارایه کند.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی گزارش دیده‌بان حقوق بشر مبنی بر کوچ دادن اجباری شیعیان و کارمندان پیشین دولتی را نادرست می‌داند.

پیش از این مسوول بخش آسیایی دیده‌بان حقوق بشر گفته است که طالبان شیعیان، کارمندان دولت پیشین و دیگر اقوام را از محله‌های شان در کندهار، بلخ، هلمند، دایکندی و ارزگان کوچ اجباری داده است.

پتریشیا گاسمن، مسوول بخش آسیایی دیده‌بان حقوق بشر همچنان نگاشته است که کوچ دادن مردم در آستانه رسیدن فصل زمستان بی‌رحمانه است و از طالبان خواسته که این کار را متوقف بسازند.

گاسمن نگاشته است: «طالبان هزاره‌ها و دیگران را بر بنیاد قومیت یا عقاید سیاسی به اجبار بیرون می‌کنند و خانه‌های اینان را به حامیان شان همچون پاداش می‌سپارند.»

اما امارت اسلامی این گزارش را نادرست می‌داند و می‌گوید که اگر دیده‌بان حقوق بشر در این باره سند داشته باشد، آن را ارایه کند.

سخنگوی وزارت داخله پخش این گونه گزارش‌ها را نفاق افگنی میان مردم افغانستان می‌داند.

سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخله گفت: «این حقیقت ندارد. خواهش ما از رسانه‌ها و نهادهای بشری این است که اگر چنین مواردی را یافتید، آن را مستند سازی کنید. ما جوابگو استیم.»

پیش از این نیز گزارش‌های مشابه از سوی عفو بین الملل پخش شده بودند، اما امارت اسلامی همواره این گزارش‌ها را رد کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره