تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مجاهد: سقوط حکومت پیشین به نفع مردم نبوده است

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی سقوط حکومت پیشین را به نفع مردم افغانستان نمی‌داند و می‌گوید که این سقوط در تضاد با آنچه که برنامه ریزی شده بود اتفاق افتاد.

آقای مجاهد در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز تاکید می‌ورزد که اگر گفت‌وگوهای صلح میان افغانان ادامه می‌یافت و منجر به پایان جنگ در کشور می‌شد، یک برآیند بهتر نسبت به وضعیت کنونی به وجود می‌آمد.

وی گفت: «اگر همه مسایل حل می‌شد، جنگ متوقف می‌شد و ما دست میافتیم به گفت‌وگوهای خوب و معنی دار، وضعیت فعلی بهتر می‌بود، وضعیت از این متفاوت‌تر می‌بود و ما دیدیم در اوایل که برخی نهاد‌ها از هم پاشید که نیاز به این کار نبود.»

آقای مجاهد از آمدن تغییرات در کابینه نیز خبر می‌دهد، اما تأکید دارد که کشورها نمی‌توانند به بهانه‌ی ایجاد حکومت همه‌شمول افراد مورد نظر شان را در پُست‌ها جابه‌جا کنند.

آقای مجاهد می‌گوید: «آن‌ها یعنی کشورها تاکید دارند به شمولیت، در حالی که شمولیت در حکومت موجود است و بسیاری‌ها از اقوام مختلف در کابینه حضور دارند و صلاحیت دارند. اگر اشاره می‌رسانند که افراد باشند این نادرست است.»

سخنگوی امارت اسلامی ایالات متحده امریکا را به فرار دادن سرمایه‌های مادی و معنوی افغانستان متهم کرده و تأکید می‌کند که تعلل کشورها در قبال به رسمیت شناختن امارت اسلامی نیز ناشی از مداخله واشنگتن است.

وی افزود: «ما می‌فهمیم جلو به رسمیت شناختن را کی گرفته؛ پالیسی امریکا است. در وقت آخر هم که خارج می‌شد تلاش کرد که سرمایه مادی و معنوی را از افغانستان خارج کند.»

این در حالیست که بیش از یک و نیم ماه از معرفی کابینه سرپرست امارت اسلامی می‌گذرد، اما  تلاش‌های دیپلماتیک مقامات امارت اسلامی برای به رسمیت شناخته شدن ‌شان از سوی کشورهای جهان نتیجه‌ی در پی نداشته است.

مجاهد: سقوط حکومت پیشین به نفع مردم نبوده است

مجاهد می‌گوید که ایالات متحده امریکا مانع به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی از سوی جامعه جهانی شده است.

تصویر بندانگشتی

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی سقوط حکومت پیشین را به نفع مردم افغانستان نمی‌داند و می‌گوید که این سقوط در تضاد با آنچه که برنامه ریزی شده بود اتفاق افتاد.

آقای مجاهد در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز تاکید می‌ورزد که اگر گفت‌وگوهای صلح میان افغانان ادامه می‌یافت و منجر به پایان جنگ در کشور می‌شد، یک برآیند بهتر نسبت به وضعیت کنونی به وجود می‌آمد.

وی گفت: «اگر همه مسایل حل می‌شد، جنگ متوقف می‌شد و ما دست میافتیم به گفت‌وگوهای خوب و معنی دار، وضعیت فعلی بهتر می‌بود، وضعیت از این متفاوت‌تر می‌بود و ما دیدیم در اوایل که برخی نهاد‌ها از هم پاشید که نیاز به این کار نبود.»

آقای مجاهد از آمدن تغییرات در کابینه نیز خبر می‌دهد، اما تأکید دارد که کشورها نمی‌توانند به بهانه‌ی ایجاد حکومت همه‌شمول افراد مورد نظر شان را در پُست‌ها جابه‌جا کنند.

آقای مجاهد می‌گوید: «آن‌ها یعنی کشورها تاکید دارند به شمولیت، در حالی که شمولیت در حکومت موجود است و بسیاری‌ها از اقوام مختلف در کابینه حضور دارند و صلاحیت دارند. اگر اشاره می‌رسانند که افراد باشند این نادرست است.»

سخنگوی امارت اسلامی ایالات متحده امریکا را به فرار دادن سرمایه‌های مادی و معنوی افغانستان متهم کرده و تأکید می‌کند که تعلل کشورها در قبال به رسمیت شناختن امارت اسلامی نیز ناشی از مداخله واشنگتن است.

وی افزود: «ما می‌فهمیم جلو به رسمیت شناختن را کی گرفته؛ پالیسی امریکا است. در وقت آخر هم که خارج می‌شد تلاش کرد که سرمایه مادی و معنوی را از افغانستان خارج کند.»

این در حالیست که بیش از یک و نیم ماه از معرفی کابینه سرپرست امارت اسلامی می‌گذرد، اما  تلاش‌های دیپلماتیک مقامات امارت اسلامی برای به رسمیت شناخته شدن ‌شان از سوی کشورهای جهان نتیجه‌ی در پی نداشته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره