Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خلیلزاد: امریکا جنگ را می‌باخت، راه مذاکره را انتخاب کرد

زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان می‌گوید که امریکا در میدان جنگ در مقابل طالبان شکست می‌خورد و از هیمن‌رو گفت‌وگوهای صلح را همچون گزینه بدیل انتخاب کرد. 

خلیلزاد در گفت‌وگویی با شبکه سی‌بی‌اس گفته است که نیروهای امریکایی تلاش کردند که در میدان نبرد دست بالا داشته باشند، اما تلاش‌های شان نتیجه مطلوب در پی نداشت. 

خلیلزاد گفت: «مذاکره برایند این قضاوت بود که ما جنگ را نمی‌بریم و زمان به نفع ما نبود. پس بهتر بود زودتر توافق می‌کردیم تا دیرتر.»

خلیلزاد همچنان اشرف غنی را متهم کرد که با فرارش سبب شد تا سکتور امنیتی و دفاعی افغانستان از هم بپاشد. 

با آنکه پیش از این غنی گفته است ازبهر جلوگیری از جنگ و خونریزی کابل را ترک کرد، خلیلزاد می‌گوید که او می‌توانست برای برقراری صلح یک سال و یا هم چند ماه پیش این کار را کند. 

خلیلزاد گفت: «سوال این است که چرا رییس جمهور غنی این کار (فرار) را کرد؟ اگر او می‌خواست که بخاطر صلح از قدرت کنار برود، تصور کنید که اگر او یک سال پیش و یا شش ماه پیش این پیشنهاد را می‌داد و یک فرد قابل قبول برای هر دو جانب در راس حکومت قرار می‌گرفت. اما او این کار را نکرد.»

به گفته خلیلزاد ایالات متحده در ماموریت‌اش ازبهر سرکوب القاعده موفق بوده است، اما در تحکیم دموکراسی و ارزش‌های دموکراتیک موفق نشده است. به گفته او، حضور بیست ساله ایالات متحده سبب تحول اجتماعی در افغانستان شده است و مردم افغانستان دیگر آن مردم دهه نود میلادی نیستند. 

خلیلزاد می‌گوید که امریکا می‌خواست برایند گفت‌‌وگوهای صلح یک چیزی متفاوت‌تر باشد، نه چیزی که در پانزدهم آگست اتفاق افتاد. 

به گفته خلیلزاد، اگر امارت اسلامی نتواند یک حکومت همه شمول ایجاد نماید، رابطه ایالات متحده و افغانستان عادی نخواهد شد. 

او هم همچنان هشدار داده است که در صورت به وجود نیامدن حکومت همه شمول و رعایت نشدن حقوق بشر، ذخایر ارزی افغانستان همچنان در انجماد باقی خواهند ماند و اقتصاد افغانستان دچار فروپاشی خواهد شد؛ چیزی که به گفته خلیلزاد جنگ داخلی را کلید خواهد زد.

خلیلزاد می‌گوید که امارت اسلامی به تعهدات‌اش ازبهر تهدید نشدن ایالات متحده از خاک افغانستان پابند مانده است. 

خلیلزاد: امریکا جنگ را می‌باخت، راه مذاکره را انتخاب کرد

با آنکه پیش از این غنی گفته است بخاطر جلوگیری از جنگ کابل را ترک کرد، خلیلزاد می‌گوید که او می‌توانست بخاطر برقراری صلح شش ماه پیش از سمت‌اش استعفا می‌داد.

Thumbnail

زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان می‌گوید که امریکا در میدان جنگ در مقابل طالبان شکست می‌خورد و از هیمن‌رو گفت‌وگوهای صلح را همچون گزینه بدیل انتخاب کرد. 

خلیلزاد در گفت‌وگویی با شبکه سی‌بی‌اس گفته است که نیروهای امریکایی تلاش کردند که در میدان نبرد دست بالا داشته باشند، اما تلاش‌های شان نتیجه مطلوب در پی نداشت. 

خلیلزاد گفت: «مذاکره برایند این قضاوت بود که ما جنگ را نمی‌بریم و زمان به نفع ما نبود. پس بهتر بود زودتر توافق می‌کردیم تا دیرتر.»

خلیلزاد همچنان اشرف غنی را متهم کرد که با فرارش سبب شد تا سکتور امنیتی و دفاعی افغانستان از هم بپاشد. 

با آنکه پیش از این غنی گفته است ازبهر جلوگیری از جنگ و خونریزی کابل را ترک کرد، خلیلزاد می‌گوید که او می‌توانست برای برقراری صلح یک سال و یا هم چند ماه پیش این کار را کند. 

خلیلزاد گفت: «سوال این است که چرا رییس جمهور غنی این کار (فرار) را کرد؟ اگر او می‌خواست که بخاطر صلح از قدرت کنار برود، تصور کنید که اگر او یک سال پیش و یا شش ماه پیش این پیشنهاد را می‌داد و یک فرد قابل قبول برای هر دو جانب در راس حکومت قرار می‌گرفت. اما او این کار را نکرد.»

به گفته خلیلزاد ایالات متحده در ماموریت‌اش ازبهر سرکوب القاعده موفق بوده است، اما در تحکیم دموکراسی و ارزش‌های دموکراتیک موفق نشده است. به گفته او، حضور بیست ساله ایالات متحده سبب تحول اجتماعی در افغانستان شده است و مردم افغانستان دیگر آن مردم دهه نود میلادی نیستند. 

خلیلزاد می‌گوید که امریکا می‌خواست برایند گفت‌‌وگوهای صلح یک چیزی متفاوت‌تر باشد، نه چیزی که در پانزدهم آگست اتفاق افتاد. 

به گفته خلیلزاد، اگر امارت اسلامی نتواند یک حکومت همه شمول ایجاد نماید، رابطه ایالات متحده و افغانستان عادی نخواهد شد. 

او هم همچنان هشدار داده است که در صورت به وجود نیامدن حکومت همه شمول و رعایت نشدن حقوق بشر، ذخایر ارزی افغانستان همچنان در انجماد باقی خواهند ماند و اقتصاد افغانستان دچار فروپاشی خواهد شد؛ چیزی که به گفته خلیلزاد جنگ داخلی را کلید خواهد زد.

خلیلزاد می‌گوید که امارت اسلامی به تعهدات‌اش ازبهر تهدید نشدن ایالات متحده از خاک افغانستان پابند مانده است. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره