Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش‌های امارت اسلامی ازبهر آزاد سازی ذخایر ارزی افغانستان

در جریان هفته جاری مقام‌های امارت اسلامی با بیش از پنج نماینده ویژه سازمان ملل متحد دیدارهای داشته اند که در آن روی آزاد سازی پول‌های منجمد شده افغانستان و جلب کمک‌های جهانی تاکید ورزیده اند.

در تازه ترین مورد، ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست رییس‌ الوزرا روز گذشته با اچیم ستینر، مدیر برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد در دوحه دیدار کرده است.

محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر می‌گوید که در این دیدار هر دو جانب روی وضعیت کنونی افغانستان، اقتصاد وخیم کشور و تداوی افراد معتاد به مواد مخدر گفت‌وگو کرده اند.

شهاب الدین لیوال، عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: « این دیدار‌ها راه را برای به رسمیت شناختن و مشکل پول‌های افغانستان باز می‌کند و سبب‌ خواهد شد که امریکا پول‌های افغانستان را آزاد سازد، چون در اوضاع کنونی نیاز جدی به آن پول‌ها در افغانستان است.»

در همین حال، دفتر یوناما نیز از دیدار نماینده ویژه یوناما با مقام‌های امارت اسلامی خبر داده است و گفته است که در این دیدارها روی تشکیل حکومت همه شمول، جلوگیری از بحران بشری و افزایش کمک‌های جهانی بحث شده است.

اما این دیدارها تا چه اندازه می‌توانند در زمینه آزاد سازی پول‌های منجمد شده افغانستان تاثیر گذار باشند؟

آگاهان مسایل سیاسی بدین باور اند که این دیدارها نمی‌توانند قناعت جهان را برای آزاد سازی ذخایر ارزی افغانستان و جلوگیری از بحران بشری در کشور فراهم سازد.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی گفت: « این دیدارها نمی‌تواند برای آزاد سازی‌ پول‌های افغانستان و کاهش فقر و جلب کمک‌ها موثر تمام شوند. تا زمانی که طالبان شرط‌های جامعه جهانی را عملی نکنند، این چالش حل نخواهد شد.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی در این رابطه به طلوع‌نیوز گفت: «پول‌های منجمد شده افغانستان در امریکا بین جمهوری‌ خواهان و دیموکرات‌ها جنجالی شده و این سبب شده که بایدن پول‌ها را در گروه بگیرد.»

بربنیاد اطلاعات وزارت خارجه، قرار است هیأت امارت اسلامی در دوحه با نماینده کشور چین نیز دیدار کند.

تلاش‌های امارت اسلامی ازبهر آزاد سازی ذخایر ارزی افغانستان

آگاهان مسایل سیاسی بدین باور اند که این دیدارها نمی‌توانند قناعت جهان را برای آزاد سازی ذخایر ارزی افغانستان و جلوگیری از بحران بشری در کشور فراهم سازد.

تصویر بندانگشتی

در جریان هفته جاری مقام‌های امارت اسلامی با بیش از پنج نماینده ویژه سازمان ملل متحد دیدارهای داشته اند که در آن روی آزاد سازی پول‌های منجمد شده افغانستان و جلب کمک‌های جهانی تاکید ورزیده اند.

در تازه ترین مورد، ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست رییس‌ الوزرا روز گذشته با اچیم ستینر، مدیر برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد در دوحه دیدار کرده است.

محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر می‌گوید که در این دیدار هر دو جانب روی وضعیت کنونی افغانستان، اقتصاد وخیم کشور و تداوی افراد معتاد به مواد مخدر گفت‌وگو کرده اند.

شهاب الدین لیوال، عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: « این دیدار‌ها راه را برای به رسمیت شناختن و مشکل پول‌های افغانستان باز می‌کند و سبب‌ خواهد شد که امریکا پول‌های افغانستان را آزاد سازد، چون در اوضاع کنونی نیاز جدی به آن پول‌ها در افغانستان است.»

در همین حال، دفتر یوناما نیز از دیدار نماینده ویژه یوناما با مقام‌های امارت اسلامی خبر داده است و گفته است که در این دیدارها روی تشکیل حکومت همه شمول، جلوگیری از بحران بشری و افزایش کمک‌های جهانی بحث شده است.

اما این دیدارها تا چه اندازه می‌توانند در زمینه آزاد سازی پول‌های منجمد شده افغانستان تاثیر گذار باشند؟

آگاهان مسایل سیاسی بدین باور اند که این دیدارها نمی‌توانند قناعت جهان را برای آزاد سازی ذخایر ارزی افغانستان و جلوگیری از بحران بشری در کشور فراهم سازد.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی گفت: « این دیدارها نمی‌تواند برای آزاد سازی‌ پول‌های افغانستان و کاهش فقر و جلب کمک‌ها موثر تمام شوند. تا زمانی که طالبان شرط‌های جامعه جهانی را عملی نکنند، این چالش حل نخواهد شد.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی در این رابطه به طلوع‌نیوز گفت: «پول‌های منجمد شده افغانستان در امریکا بین جمهوری‌ خواهان و دیموکرات‌ها جنجالی شده و این سبب شده که بایدن پول‌ها را در گروه بگیرد.»

بربنیاد اطلاعات وزارت خارجه، قرار است هیأت امارت اسلامی در دوحه با نماینده کشور چین نیز دیدار کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره