تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشست‌ ایران درباره افغانستان؛ تهران بر حکومت‌ فراگیر تأکید کرد

دومین نشست وزیران خارجه کشورهای منطقه درباره افغانستان، امروز در تهران برگزار شد. 

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران در این نشست بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرد. 

عبداللهیان افزود که راه بیرون رفت از بحران کنونی در این کشور وابسته به همبستگی داخلی و ادامه کمک‌ و همکاری کشورهای همسایه با افغانستان است.

او گفت: «ما از تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان حمایت می‌کنیم. در این رابطه باید تاکید کنیم که مسوولیت امنیت شهروندان افغانستان و مرزها با همسایه‌گان در درجه اول با هیأت حاکم سرپرست در کابل است.»

قرار بود این نشست با سخنان رییس جمهور ایران آغاز شود، اما وزیر خارجه این کشور نشست را آغاز کرد.

عبداللهیان تاکید کرد که در این نشست همسایه‌های افغانستان باید از امنیت شهروندان این کشور و مرزهای آن اطمینان یابند.

وی همچنان افزود که بخش بزرگ از مشکلات کنونی افغانستان بخاطر دخالت خارجی‌ها است.

شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان نیز در این نشست گفت که جامعه جهانی و کشورهای منطقه باید با افغانستان در تعامل باشند 

قریشی گفت که پاکستان خواهان یک افغانستان با ثبات است که در اتصال منطقوی و ثبات منطقوی سهم بگیرد. او همچنان خواهان ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان است.

قریشی گفت: «ما باید طالبان را قانع سازیم که گام‌های بعدی را بردارند و این پروسه را تقویت بخشیم.»

وزیران خارجه کشورهای روسیه و چین از طریق مجازی در این نشست اشتراک ورزیدند.

در این نشست مقام‌های امارت اسلامی دعوت نشده است.

در همین ‌حال، امارت اسلامی انتظار دارد که این نشست به تقویت روابط دیپلماتیک میان کابل و تهران منتج شود.

نشست‌ ایران درباره افغانستان؛ تهران بر حکومت‌ فراگیر تأکید کرد

تهران امروز میزبان نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان درباره افغانستان است.

تصویر بندانگشتی

دومین نشست وزیران خارجه کشورهای منطقه درباره افغانستان، امروز در تهران برگزار شد. 

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران در این نشست بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرد. 

عبداللهیان افزود که راه بیرون رفت از بحران کنونی در این کشور وابسته به همبستگی داخلی و ادامه کمک‌ و همکاری کشورهای همسایه با افغانستان است.

او گفت: «ما از تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان حمایت می‌کنیم. در این رابطه باید تاکید کنیم که مسوولیت امنیت شهروندان افغانستان و مرزها با همسایه‌گان در درجه اول با هیأت حاکم سرپرست در کابل است.»

قرار بود این نشست با سخنان رییس جمهور ایران آغاز شود، اما وزیر خارجه این کشور نشست را آغاز کرد.

عبداللهیان تاکید کرد که در این نشست همسایه‌های افغانستان باید از امنیت شهروندان این کشور و مرزهای آن اطمینان یابند.

وی همچنان افزود که بخش بزرگ از مشکلات کنونی افغانستان بخاطر دخالت خارجی‌ها است.

شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان نیز در این نشست گفت که جامعه جهانی و کشورهای منطقه باید با افغانستان در تعامل باشند 

قریشی گفت که پاکستان خواهان یک افغانستان با ثبات است که در اتصال منطقوی و ثبات منطقوی سهم بگیرد. او همچنان خواهان ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان است.

قریشی گفت: «ما باید طالبان را قانع سازیم که گام‌های بعدی را بردارند و این پروسه را تقویت بخشیم.»

وزیران خارجه کشورهای روسیه و چین از طریق مجازی در این نشست اشتراک ورزیدند.

در این نشست مقام‌های امارت اسلامی دعوت نشده است.

در همین ‌حال، امارت اسلامی انتظار دارد که این نشست به تقویت روابط دیپلماتیک میان کابل و تهران منتج شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره