تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

را‌هیابی ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان به سازمان یو‌ اف‌ سی

جاوید بشارت، ورزشکار مبارزات آزاد کشور جواز حضور به بزرگترین سازمان هنرهای رزمی مختلط جهان، یواف‌سی (UFC)، را بدست آورد.

بشارت موفق شد تا حریف اسرائیلی‌اش بنام «اورون کاهلون» را شکست دهد و جواز حضور به رقابت‌های این سازمان را دریافت کند.

بشارت پس از سیر بهادرزاده و نصرت حق پرست، سومین ورزشکار افغانستانی است که به بزرگترین سازمان مبارزات آزاد جهان راه پیدا می‌کند.

در حال حاضر نصرت حق پرست و جاوید بشارت عملا در این سازمان مبارزه می‌کنند.

جاوید بشارت در روند سوم با حرکت سبمیشن حریف‌اش را شکست داد.

بشارت بیست و شش سال سن دارد. وی یازده بار وارد قفس مبارزات آزاد شده که با پنج ضربه فنی و شش حرکت سبمیشن موفق در همه رقابت‌ها شده است.

را‌هیابی ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان به سازمان یو‌ اف‌ سی

جاوید بشارت، ورزشکار مبارزات آزاد کشور به مسابقات هنرهای رزمی سازمان یو اف سی راه پیدا کرده است. 

Thumbnail

جاوید بشارت، ورزشکار مبارزات آزاد کشور جواز حضور به بزرگترین سازمان هنرهای رزمی مختلط جهان، یواف‌سی (UFC)، را بدست آورد.

بشارت موفق شد تا حریف اسرائیلی‌اش بنام «اورون کاهلون» را شکست دهد و جواز حضور به رقابت‌های این سازمان را دریافت کند.

بشارت پس از سیر بهادرزاده و نصرت حق پرست، سومین ورزشکار افغانستانی است که به بزرگترین سازمان مبارزات آزاد جهان راه پیدا می‌کند.

در حال حاضر نصرت حق پرست و جاوید بشارت عملا در این سازمان مبارزه می‌کنند.

جاوید بشارت در روند سوم با حرکت سبمیشن حریف‌اش را شکست داد.

بشارت بیست و شش سال سن دارد. وی یازده بار وارد قفس مبارزات آزاد شده که با پنج ضربه فنی و شش حرکت سبمیشن موفق در همه رقابت‌ها شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره