Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی: شرایط به رسمیت شناخته شدن را تکمیل کرده ایم

امارت اسلامی می‌گوید که تمام شرایط به رسمیت شناخته شدن را تکمیل کرده است و اکنون باید جامعه جهانی آن را به رسمیت بشناسد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی در این رابطه به طلوع‌نیوز گفت: «توقع امارت اسلامی از کشورهای منطقه و جهان این است که با افغان‌ها همکاری نمایند و نظام موجود تحت رهبری امارت اسلامی را به رسمیت بشناسند تا امارت اسلامی بتواند در قبال چالش‌ها و تعامل با جهان و مشکلات موجود مسوولانه وارد عمل شود.»

این‌ در حالی‌ست که سخنگوی وزارت خارجه روسیه مسئله به رسمیت شناخته شدن حکومت کنونی را زود خواند است.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است: «طالبان باید انتظارات جامعه‌ جهانی برای تشکیل دولت فراگیر از نظر قومی، مبارزه با هراس افگنی و آزادی شهروندان را برآورده سازد.»

از سویی هم، شماری از آگاهان مسایل سیاسی با آنکه ایجاد حکومت فراگیر را خواست تمام مردم افغانستان می‌دانند، اما می‌گویند که برای حل چالش‌های کنونی باید حکومت به رسمیت شناخته شود.

فضل الهادی وزین، استاد دانشگاه می‌گوید: «(مردم) تاوان به رسمیت نشناختن حکومت در افغانستان را می‌پردازد. همه شمول بودن  و مشارکتی بودن حکومت خواست همه مردم افغانستان است. حکومت که همه شمول نباشد، از حمایت قاطع مردم در افغانستان محروم خواهد بود.»

عزیز معارج، دیپلمات پیشین می‌گوید: «به رسمیت نشناختن و وضع شروط را منحیث یک فشار استفاده می‌کنند.»

درحالی‌ که بیش از دوماه  از به قدرت رسیدن امارت اسلامی می‌گذرد، اما تا اکنون هیچ کشور حکومت تازه افغانستان را به رسمیت نشناخته است.

امارت اسلامی: شرایط به رسمیت شناخته شدن را تکمیل کرده ایم

این در حالی است که وزارت خارجه روسیه مساله به رسمیت شناختن امارت اسلامی را زود خوانده است.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی می‌گوید که تمام شرایط به رسمیت شناخته شدن را تکمیل کرده است و اکنون باید جامعه جهانی آن را به رسمیت بشناسد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی در این رابطه به طلوع‌نیوز گفت: «توقع امارت اسلامی از کشورهای منطقه و جهان این است که با افغان‌ها همکاری نمایند و نظام موجود تحت رهبری امارت اسلامی را به رسمیت بشناسند تا امارت اسلامی بتواند در قبال چالش‌ها و تعامل با جهان و مشکلات موجود مسوولانه وارد عمل شود.»

این‌ در حالی‌ست که سخنگوی وزارت خارجه روسیه مسئله به رسمیت شناخته شدن حکومت کنونی را زود خواند است.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است: «طالبان باید انتظارات جامعه‌ جهانی برای تشکیل دولت فراگیر از نظر قومی، مبارزه با هراس افگنی و آزادی شهروندان را برآورده سازد.»

از سویی هم، شماری از آگاهان مسایل سیاسی با آنکه ایجاد حکومت فراگیر را خواست تمام مردم افغانستان می‌دانند، اما می‌گویند که برای حل چالش‌های کنونی باید حکومت به رسمیت شناخته شود.

فضل الهادی وزین، استاد دانشگاه می‌گوید: «(مردم) تاوان به رسمیت نشناختن حکومت در افغانستان را می‌پردازد. همه شمول بودن  و مشارکتی بودن حکومت خواست همه مردم افغانستان است. حکومت که همه شمول نباشد، از حمایت قاطع مردم در افغانستان محروم خواهد بود.»

عزیز معارج، دیپلمات پیشین می‌گوید: «به رسمیت نشناختن و وضع شروط را منحیث یک فشار استفاده می‌کنند.»

درحالی‌ که بیش از دوماه  از به قدرت رسیدن امارت اسلامی می‌گذرد، اما تا اکنون هیچ کشور حکومت تازه افغانستان را به رسمیت نشناخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره