Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

صالح به غنی: نوارهای شنیداری گفت‌وگوهای صلح با خلیلزاد را افشا کن

امرالله صالح از اشرف غنی خواسته است تا نوارهای گفت‌وگو‌های صلح با خلیل‌‌زاد و مقام‌های دیگر خارجی را که به گونه سِری ثبت شده همگانی بسازد.

آقای صالح در رشته تویتی گفته است که پس از ایجاد بی‌اعتمادی میان غنی و خلیلزاد، بخش‌های از گفت‌وگوها درباره توافقنامه دوحه تا پایان به گونه مخفی انجام و ثبت شده اند و اکنون زمان آن است که همه آن‌ها همگانی شوند.

صالح ظاهرا در واکنش به گفته‌های اخیر خلیلزاد درباره موانع در روند صلح، از اشرف غنی خواسته است که نوارهای شینداری ثبت شده را همگانی بسازد. 

صالح نوشته است: «من از اشرف غنی می‌خواهم تا نوارهای ماه جولای و اگست با خلیلزاد و شماری از مقام‌های خارجی را در رابطه به گفت‌وگوهای  صلح را پخش کند تا جلو تبلیغات منفی که گویا موانع در این گفت‌وگوها تقصیر افغان‌ها بوده را بیگیرد. من مطمین استم که این نوارها وجود دارند و زمان آن است که همه آن‌ها پخش شوند.»

آقای صالح می‌افزاید که در جریان گفت‌وگوهای صلح بی‌اعتمادی که میان غنی و خلیلزاد به میان آمد آنان ناگزیر شدند که  این گفت‌وگوهارا به گونه سِری ثبت کنند.

صالح در تویتراش نگاشته است: «‏پس از آن‌که فریب کاری‌های خلیلزاد برملا شدند، فیصله شد که گفت‌وگوهای حضوری و تیلفونی در باره صلح با او و هیات‌های دیگر خارجی به گونه سری ثبت شود و اکنون که همه روزه بر زخم‌های ملت ما نمک می‌پاشند نیاز است که این گفت‌وگوها همگانی شوند تا خلاف کاری آنان آشکار شود.»

از سویی هم، مسوولان امارت اسلامی می‌گویند که توافقنامه دوحه به گونه آشکار انجام شده و هیچ گونه پنهان کاری در آن وجود ندارد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «امارت اسلامی در قبال همه ملت مسوول است و همه گفت‌وگوها آن گونه انجام شده که در توافقنامه بود و چیزی پنهانی وجود نداشته است.»

پیش از این خلیلزاد در یک گفت‌وگو با شبکه‌ی "سی‌ان‌ان" گفته بود که مشکل اصلی در باره روند صلح افغانستان فاصله میان حکومت و طالبان بود و غنی فکر می‌کرد که امریکا هرگز افغانستان را ترک نمی‌کند و محاسبات اشتباه از توان نیروهای امنیتی افغان داشت و برماندن در قدرت نیز تاکید داشت.

صالح به غنی: نوارهای شنیداری گفت‌وگوهای صلح با خلیلزاد را افشا کن

امرالله صالح در واکنش به گفته‌های زلمی خلیلزاد از اشرف غنی خواسته تا نوارهای شنیداری با خلیلزاد و مقام‌های دیگر امریکایی را همگانی بسازد.

تصویر بندانگشتی

امرالله صالح از اشرف غنی خواسته است تا نوارهای گفت‌وگو‌های صلح با خلیل‌‌زاد و مقام‌های دیگر خارجی را که به گونه سِری ثبت شده همگانی بسازد.

آقای صالح در رشته تویتی گفته است که پس از ایجاد بی‌اعتمادی میان غنی و خلیلزاد، بخش‌های از گفت‌وگوها درباره توافقنامه دوحه تا پایان به گونه مخفی انجام و ثبت شده اند و اکنون زمان آن است که همه آن‌ها همگانی شوند.

صالح ظاهرا در واکنش به گفته‌های اخیر خلیلزاد درباره موانع در روند صلح، از اشرف غنی خواسته است که نوارهای شینداری ثبت شده را همگانی بسازد. 

صالح نوشته است: «من از اشرف غنی می‌خواهم تا نوارهای ماه جولای و اگست با خلیلزاد و شماری از مقام‌های خارجی را در رابطه به گفت‌وگوهای  صلح را پخش کند تا جلو تبلیغات منفی که گویا موانع در این گفت‌وگوها تقصیر افغان‌ها بوده را بیگیرد. من مطمین استم که این نوارها وجود دارند و زمان آن است که همه آن‌ها پخش شوند.»

آقای صالح می‌افزاید که در جریان گفت‌وگوهای صلح بی‌اعتمادی که میان غنی و خلیلزاد به میان آمد آنان ناگزیر شدند که  این گفت‌وگوهارا به گونه سِری ثبت کنند.

صالح در تویتراش نگاشته است: «‏پس از آن‌که فریب کاری‌های خلیلزاد برملا شدند، فیصله شد که گفت‌وگوهای حضوری و تیلفونی در باره صلح با او و هیات‌های دیگر خارجی به گونه سری ثبت شود و اکنون که همه روزه بر زخم‌های ملت ما نمک می‌پاشند نیاز است که این گفت‌وگوها همگانی شوند تا خلاف کاری آنان آشکار شود.»

از سویی هم، مسوولان امارت اسلامی می‌گویند که توافقنامه دوحه به گونه آشکار انجام شده و هیچ گونه پنهان کاری در آن وجود ندارد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «امارت اسلامی در قبال همه ملت مسوول است و همه گفت‌وگوها آن گونه انجام شده که در توافقنامه بود و چیزی پنهانی وجود نداشته است.»

پیش از این خلیلزاد در یک گفت‌وگو با شبکه‌ی "سی‌ان‌ان" گفته بود که مشکل اصلی در باره روند صلح افغانستان فاصله میان حکومت و طالبان بود و غنی فکر می‌کرد که امریکا هرگز افغانستان را ترک نمی‌کند و محاسبات اشتباه از توان نیروهای امنیتی افغان داشت و برماندن در قدرت نیز تاکید داشت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره