Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افزایش استفاده از دوچرخه در پی افزایش بهای نفت در کشور

همزمان با بلند رفتن بهای نفت در کشور، شماری از باشنده‌گان کابل اکنون بیشتر از دوچرخه استفاده می‌کنند.

آنان می‌گویند که کرایه تکسی‌ها گزاف است و توان پرداخت آن را ندارند.

بربنیاد گزارش‌ها، در حال حاضر بهای یک لیتر نفت در بازارها ۷۶ افغانی است که یکی از علت‌های بلند بودن کرایه تکسی گفته می‌شود.

عبدالقدیر، باشنده کابل، گفت: «من توان پرداخت کرایه موتر را ندارم. بیشتر از بایسکل استفاده می‌کنم و گاهی هم پیاده می‌روم.»

مختار احمد، دکاندار، گفت: «استفاده از بایسکل هم محیط زیست را آلوده نمی‌سازد و هم مصرف آن کم می‌باشد.»

در همین حال برخی از باشنده‌گان کابل با نگرانی از افزایش کرایه تکسی می‌گویند که کرایه تکسی‌ها ۵۰ درصد افزایش یافته است که برای آنان چالش ساز شده است.

احمد ضیا، باشنده کابل، گفت: «مواد نفتی، به ویژه تیل، قیمت‌اش بسیار بالا رفته. سابق کرایه تکسی بیست افغانی بود، حالا سی تا چهل افغانی شده است.»

محمد امید، باشنده کابل، گفت: «تیل قیمت شده و کرایه هم بلند رفته. ما نمی‌توانیم تمام این مصارف را بپردازیم و ازین‌رو بایسکل خریدیم.»

این در حالیست که با سرد شدن هوا بهای مواد سوخت به ویژه نفت بلند رفته است.

افزایش استفاده از دوچرخه در پی افزایش بهای نفت در کشور

شماری از باشنده‌گان کابل می‌گویند که به علت بلند بودن بهای نفت، آنان از دوچرخه برای رفت آمد کار می‌گیرند.

Thumbnail

همزمان با بلند رفتن بهای نفت در کشور، شماری از باشنده‌گان کابل اکنون بیشتر از دوچرخه استفاده می‌کنند.

آنان می‌گویند که کرایه تکسی‌ها گزاف است و توان پرداخت آن را ندارند.

بربنیاد گزارش‌ها، در حال حاضر بهای یک لیتر نفت در بازارها ۷۶ افغانی است که یکی از علت‌های بلند بودن کرایه تکسی گفته می‌شود.

عبدالقدیر، باشنده کابل، گفت: «من توان پرداخت کرایه موتر را ندارم. بیشتر از بایسکل استفاده می‌کنم و گاهی هم پیاده می‌روم.»

مختار احمد، دکاندار، گفت: «استفاده از بایسکل هم محیط زیست را آلوده نمی‌سازد و هم مصرف آن کم می‌باشد.»

در همین حال برخی از باشنده‌گان کابل با نگرانی از افزایش کرایه تکسی می‌گویند که کرایه تکسی‌ها ۵۰ درصد افزایش یافته است که برای آنان چالش ساز شده است.

احمد ضیا، باشنده کابل، گفت: «مواد نفتی، به ویژه تیل، قیمت‌اش بسیار بالا رفته. سابق کرایه تکسی بیست افغانی بود، حالا سی تا چهل افغانی شده است.»

محمد امید، باشنده کابل، گفت: «تیل قیمت شده و کرایه هم بلند رفته. ما نمی‌توانیم تمام این مصارف را بپردازیم و ازین‌رو بایسکل خریدیم.»

این در حالیست که با سرد شدن هوا بهای مواد سوخت به ویژه نفت بلند رفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره