Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

۲۵ جنگجوی داعش در ننگرهار به امارت اسلامی تسلیم شدند

ریاست استخبارات ولایت ننگرهار می‌گوید که امروز ۲۵ جنگجوی داعش با پا درمیانی بزرگان قومی به امارت اسلامی تسلیم شده اند.

به گفته این ریاست، در کُل در در دو ماه گذشته، نزدیک به ۲۵۰ جنگجوی داعش در اين ولايت تسلیم شده‌اند.

به گفته رییس استخبارات ننگرهار، این افراد با پادرمیانی بزرگان قومی در ولسوالی‌های گونه‌گون ولایت ننگرهار با جنگ‌افزارهای دست داشته شان تسلیم شده و به زندگی عادی بازگشته اند.

داکتر بشیر، رییس استخبارات ولایت ننگرهار می‌گوید که این افراد به دستور مولوی هبت الله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی، عفو شده اند و به زنده‌گی عادی برگشته اند.

داکتر بشیر گفت: «امروز بیست و پنج تن از افراد داعش به امارت اسلامی تسلیم شدند و در کُل در دو ماه گذشته دو صد و پنجاه جنگجوی داعش به امارت اسلامی تسلیم شده اند. آن‌ها بخشیده شده اند و دیگر در مقابل ما نمی‌جنگند و از کارهای شوم شان دست می‌کشند و اگر خلاف وعده شان عمل کنند، به سزای اعمال شان می‌رسند.»

در همین حال، برخی از بزرگان قوم در این ولایت می‌گویند فیصله شده است که اگر افراد تسلیم شده  دوباره به سنگرهای جنگ بروند، خانه‌های شان به آتش کشیده خواهند شد.

ناصرمومند، بزرگ قومی، گفت: «ما از افراد تسلیم شده داعشی تعهد گرفته ایم که دیگر دست به کارهای تخریبی نزنند. اگر آنان تلاش به ایجاد ناامنی و اذیت مردم بکنند و یا به ضد امارت اسلامی جنگ افزار بردارند، تصمیم قوم این است که خانه‌‌های آنان را آتش بزند، از وطن بیرون رانده شوند و دیگر حق شکایت ندارند.»

در همین حال، افراد تسلیم شده می‌گویند که می‌خواهند زنده‌گی عادی شان را پیش ببرند.

ضیاالدین، فرد تسلیم شده، گفت: «پیش از این ما در برابر طالبان در بخش‌های گونه‌گون ننگرهار فعالیت می‌کردیم. اما اکنون امارت اسلامی ما را بخشیده و ما آمدیم به آنان تسلیم شدیم. ما از کارهای گذشته مان پشیمان استیم و همراه با آنان برای آبادی کشور تلاش می‌کنیم تا کشور خود را بسازیم.»

پیش از این برخی از رویدادهای انفجاری که در ننگرهار رخ داده اند، داعش مسوولیت آن را پذیرفته است، اما مسوولان در این ولایت می‌گویند که آنان توان جلوگیری از فعالیت‌های داعش را در این ولایت دارند.

۲۵ جنگجوی داعش در ننگرهار به امارت اسلامی تسلیم شدند

به گفته ریاست استخبارات ننگرهار، در کُل در در دو ماه گذشته نزدیک به ۲۵۰ جنگجوی داعش در اين ولايت تسلیم شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

ریاست استخبارات ولایت ننگرهار می‌گوید که امروز ۲۵ جنگجوی داعش با پا درمیانی بزرگان قومی به امارت اسلامی تسلیم شده اند.

به گفته این ریاست، در کُل در در دو ماه گذشته، نزدیک به ۲۵۰ جنگجوی داعش در اين ولايت تسلیم شده‌اند.

به گفته رییس استخبارات ننگرهار، این افراد با پادرمیانی بزرگان قومی در ولسوالی‌های گونه‌گون ولایت ننگرهار با جنگ‌افزارهای دست داشته شان تسلیم شده و به زندگی عادی بازگشته اند.

داکتر بشیر، رییس استخبارات ولایت ننگرهار می‌گوید که این افراد به دستور مولوی هبت الله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی، عفو شده اند و به زنده‌گی عادی برگشته اند.

داکتر بشیر گفت: «امروز بیست و پنج تن از افراد داعش به امارت اسلامی تسلیم شدند و در کُل در دو ماه گذشته دو صد و پنجاه جنگجوی داعش به امارت اسلامی تسلیم شده اند. آن‌ها بخشیده شده اند و دیگر در مقابل ما نمی‌جنگند و از کارهای شوم شان دست می‌کشند و اگر خلاف وعده شان عمل کنند، به سزای اعمال شان می‌رسند.»

در همین حال، برخی از بزرگان قوم در این ولایت می‌گویند فیصله شده است که اگر افراد تسلیم شده  دوباره به سنگرهای جنگ بروند، خانه‌های شان به آتش کشیده خواهند شد.

ناصرمومند، بزرگ قومی، گفت: «ما از افراد تسلیم شده داعشی تعهد گرفته ایم که دیگر دست به کارهای تخریبی نزنند. اگر آنان تلاش به ایجاد ناامنی و اذیت مردم بکنند و یا به ضد امارت اسلامی جنگ افزار بردارند، تصمیم قوم این است که خانه‌‌های آنان را آتش بزند، از وطن بیرون رانده شوند و دیگر حق شکایت ندارند.»

در همین حال، افراد تسلیم شده می‌گویند که می‌خواهند زنده‌گی عادی شان را پیش ببرند.

ضیاالدین، فرد تسلیم شده، گفت: «پیش از این ما در برابر طالبان در بخش‌های گونه‌گون ننگرهار فعالیت می‌کردیم. اما اکنون امارت اسلامی ما را بخشیده و ما آمدیم به آنان تسلیم شدیم. ما از کارهای گذشته مان پشیمان استیم و همراه با آنان برای آبادی کشور تلاش می‌کنیم تا کشور خود را بسازیم.»

پیش از این برخی از رویدادهای انفجاری که در ننگرهار رخ داده اند، داعش مسوولیت آن را پذیرفته است، اما مسوولان در این ولایت می‌گویند که آنان توان جلوگیری از فعالیت‌های داعش را در این ولایت دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره