Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتصاب کارمندان بیمارستان افغان-جاپان به علت پرداخت نشدن تنخواه

مسوولان و کارمندان بیمارستان افغان-جاپان به علت پرداخت نشدن تنخواه شان دست به اعتصاب کاری زده اند.

آنان می‌گویند که اگر تا یک هفته دیگر تنخواه ماهانه شان پرداخت نشود، دروازه این بیمارستان را خواهند بست.

آنان ادعا دارند که نزدیک به پنچ ماه می‌شود که تنخواه ماهانه شان را دریافت نکرده اند.

در همین حال، پزشکان این بیمارستان از وزارت صحت عامه می‌خواهند که دوا، اکسیجن و تجهیزات بهداشتی را برای این بیمارستان فراهم سازد و معاش کارمندان آن را نیز پرداخت کند.

سباوالدین، پزشک در این بیمارستان، گفت: «پنج ماه می‌شود که تمام کارمندان بهداشتی شفاخانه افغان جاپان معاش دریافت نکرده و در همین اوضاع، این شفاخانه با کمبود دوا، آکسیجن و تجهیزات بهداشتی روبرو است.»

مجید، پزشک دیگر ابن مورد گفت: «در صورتکه ما معاش نداشته باشیم، چگونه در این اوضاع بتوانیم به بیماران عرضه خدمات کنیم. اگر به این خواست ما رسیده‌گی نشود، این شفاخانه بسته خواهد شد.»

در همین حال، این مسوولان می‌افزایند که آمار بیماران کرونا در این روزها رو به افزایش است و سه بخش اساسی این بیمارستان به دلیل کمبود دارو، آکسیجن و بقیه تجهیزات غیرفعال شده است.

ولی محمد ولی، متخصص داخله گفت: «از سازمان جهانی بهداشت می‌خواهیم که کمک‌های مالی شان را در زمینه‌ جلوگیری از کرونا به شفاخانه‌ها باید ادامه دهند، چون آمار کرونا هم در کشور رو به افزایش است و شفاخانه‌های ما با کمبود تجهیزات بهداشتی روبرو است.»

از سویی هم، مسوولان وزارت صحت عامه می‌گویند که به علت قطع کمک‌های بانک جهانی دست کم سی و هفت مرکز درمان کرونا در سراسر کشور مسدود شده اند.

این وزارت از سازمان جهانی بهداشت می‌خواهد که مرکزهای درمان کرونا در افغانستان را کمک مالی کند.

عبدالباری عمر، معیین مسلکی وزارت صحت عامه گفت: «بانک جهانی با افغانستان در زمینه‌ پروژه کرونا تا سال ۲۰۲۴ قرارداد کرده بود، اما پس از تحولات پسین، حالا بانک جهانی همه قراردادهای شان را قطع کرده و تمام مراکز کرونا در افغانستان بسته شده اند.»

این درحالی‌ست که بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه، شش صد رویداد مثبت کرونا در یک ماه پسین در کشور به ثبت رسیده که سی بیمار کرونایی جان باخته اند.

اعتصاب کارمندان بیمارستان افغان-جاپان به علت پرداخت نشدن تنخواه

بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه، ۶۰۰ رویداد مثبت کرونا در یک ماه پسین در کشور به ثبت رسیده و از این میان ۳۰ بیمار کرونایی جان باختند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان و کارمندان بیمارستان افغان-جاپان به علت پرداخت نشدن تنخواه شان دست به اعتصاب کاری زده اند.

آنان می‌گویند که اگر تا یک هفته دیگر تنخواه ماهانه شان پرداخت نشود، دروازه این بیمارستان را خواهند بست.

آنان ادعا دارند که نزدیک به پنچ ماه می‌شود که تنخواه ماهانه شان را دریافت نکرده اند.

در همین حال، پزشکان این بیمارستان از وزارت صحت عامه می‌خواهند که دوا، اکسیجن و تجهیزات بهداشتی را برای این بیمارستان فراهم سازد و معاش کارمندان آن را نیز پرداخت کند.

سباوالدین، پزشک در این بیمارستان، گفت: «پنج ماه می‌شود که تمام کارمندان بهداشتی شفاخانه افغان جاپان معاش دریافت نکرده و در همین اوضاع، این شفاخانه با کمبود دوا، آکسیجن و تجهیزات بهداشتی روبرو است.»

مجید، پزشک دیگر ابن مورد گفت: «در صورتکه ما معاش نداشته باشیم، چگونه در این اوضاع بتوانیم به بیماران عرضه خدمات کنیم. اگر به این خواست ما رسیده‌گی نشود، این شفاخانه بسته خواهد شد.»

در همین حال، این مسوولان می‌افزایند که آمار بیماران کرونا در این روزها رو به افزایش است و سه بخش اساسی این بیمارستان به دلیل کمبود دارو، آکسیجن و بقیه تجهیزات غیرفعال شده است.

ولی محمد ولی، متخصص داخله گفت: «از سازمان جهانی بهداشت می‌خواهیم که کمک‌های مالی شان را در زمینه‌ جلوگیری از کرونا به شفاخانه‌ها باید ادامه دهند، چون آمار کرونا هم در کشور رو به افزایش است و شفاخانه‌های ما با کمبود تجهیزات بهداشتی روبرو است.»

از سویی هم، مسوولان وزارت صحت عامه می‌گویند که به علت قطع کمک‌های بانک جهانی دست کم سی و هفت مرکز درمان کرونا در سراسر کشور مسدود شده اند.

این وزارت از سازمان جهانی بهداشت می‌خواهد که مرکزهای درمان کرونا در افغانستان را کمک مالی کند.

عبدالباری عمر، معیین مسلکی وزارت صحت عامه گفت: «بانک جهانی با افغانستان در زمینه‌ پروژه کرونا تا سال ۲۰۲۴ قرارداد کرده بود، اما پس از تحولات پسین، حالا بانک جهانی همه قراردادهای شان را قطع کرده و تمام مراکز کرونا در افغانستان بسته شده اند.»

این درحالی‌ست که بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه، شش صد رویداد مثبت کرونا در یک ماه پسین در کشور به ثبت رسیده که سی بیمار کرونایی جان باخته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره