Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمیسیون تصفیه‌ صفوف دادگاه صحرایی و عملیات خودسرانه را منع کرد

مسوولان کمیسیون تصیفه صفوف امارت اسلامی امروز در یک نشست در تالار مجلس نماینده‌گان دادگاه‌های صحرایی و عملیات‌های خودسرانه را منع قرار داد.

اعضای این کمیسیون بر رفتار خوب نظامیان امارت اسلامی با مردم تاکید می‌کنند و می‌گویند که تاکنون ده‌ها تن را که مخالف فیصله‌های امارت اسلامی رفتار کرده اند، از صفوف شان بیرون کشیده اند.

جنرال شیر محمد شریف، معاون کمیسیون تصفیه صفوف، گفت: «آن عناصر مفسد که می‌خواستند در صفوف امارت اسلامی به طریق گوناگون داخل شوند، جلوگیری شدند.»

شرکت کننده‌گان این نشست آزار و اذیت شهروندان کشور را زیر نام طالبان جرم می‌دانند و هشدار می‌دهند با متخلفان برخورد قانونی خواهند شد.

مولوی عبدالله غزنوی، معاون کمیسیون تصفیه صفوف، گفت: «ما به کسی اجازه نمی‌دهیم که مردم را با استفاده از نام مجاهد آزار و اذیت کند.»

از سوی دیگر رییس کمیسیون تصفیه صفوف عملیات‌های خودسرانه و دادگاه‌های صحرایی را ممنوع اعلام کرده و به نظامیان هدایت می‌دهد تا جلو چنین کارها را بگیرند.

به گفته این کمیسیون، آنانی که با داعش همکاری می‌کنند هرگز بخشیده نخواهند شد.

مفتی لطیف الله حکیمی، رییس کمیسیون تصفیه صفوف، گفت: «اگر کسی با داعش همکاری کند، عفو نخواهد شد.»

کمیسیون تصفیه صفوف همچنان می‌افزاید که روند ایجاد نماینده‌گی‌های این کمیسیون در سراسر کشور ادامه دارد و ازبهر پیشبرد کارهای این کمیسیون، پنچ کمیسیون دیگر زیر چتر این کمیسیون افزوده شده تا کاری‌های تمامی کمیسیون را تسریع کند.

رییس کمیسیون تصفیه صفوف به نظامیان دستور داده که پس از این هیچ گروه یا هیچ کسی حق ندارد که نظامیان و مقام‌های حکومت پیشین را توهین و تحقیر کند.

کمیسیون تصفیه‌ صفوف دادگاه صحرایی و عملیات خودسرانه را منع کرد

شرکت کننده‌گان این نشست آزار و اذیت شهروندان کشور را زیر نام طالبان جرم می‌دانند و هشدار می‌دهند با متخلفان برخورد قانونی خواهند شد.

تصویر بندانگشتی

مسوولان کمیسیون تصیفه صفوف امارت اسلامی امروز در یک نشست در تالار مجلس نماینده‌گان دادگاه‌های صحرایی و عملیات‌های خودسرانه را منع قرار داد.

اعضای این کمیسیون بر رفتار خوب نظامیان امارت اسلامی با مردم تاکید می‌کنند و می‌گویند که تاکنون ده‌ها تن را که مخالف فیصله‌های امارت اسلامی رفتار کرده اند، از صفوف شان بیرون کشیده اند.

جنرال شیر محمد شریف، معاون کمیسیون تصفیه صفوف، گفت: «آن عناصر مفسد که می‌خواستند در صفوف امارت اسلامی به طریق گوناگون داخل شوند، جلوگیری شدند.»

شرکت کننده‌گان این نشست آزار و اذیت شهروندان کشور را زیر نام طالبان جرم می‌دانند و هشدار می‌دهند با متخلفان برخورد قانونی خواهند شد.

مولوی عبدالله غزنوی، معاون کمیسیون تصفیه صفوف، گفت: «ما به کسی اجازه نمی‌دهیم که مردم را با استفاده از نام مجاهد آزار و اذیت کند.»

از سوی دیگر رییس کمیسیون تصفیه صفوف عملیات‌های خودسرانه و دادگاه‌های صحرایی را ممنوع اعلام کرده و به نظامیان هدایت می‌دهد تا جلو چنین کارها را بگیرند.

به گفته این کمیسیون، آنانی که با داعش همکاری می‌کنند هرگز بخشیده نخواهند شد.

مفتی لطیف الله حکیمی، رییس کمیسیون تصفیه صفوف، گفت: «اگر کسی با داعش همکاری کند، عفو نخواهد شد.»

کمیسیون تصفیه صفوف همچنان می‌افزاید که روند ایجاد نماینده‌گی‌های این کمیسیون در سراسر کشور ادامه دارد و ازبهر پیشبرد کارهای این کمیسیون، پنچ کمیسیون دیگر زیر چتر این کمیسیون افزوده شده تا کاری‌های تمامی کمیسیون را تسریع کند.

رییس کمیسیون تصفیه صفوف به نظامیان دستور داده که پس از این هیچ گروه یا هیچ کسی حق ندارد که نظامیان و مقام‌های حکومت پیشین را توهین و تحقیر کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره