Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در انفجار امروز در کابل دو تن زخم برداشته اند

فرماندهی امنیه کابل تایید می‌کند که در انفجار امروز در مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل دو تن زخم برداشته اند.

جنرال مبین، فرماندهی امنیه کابل می‌گوید که این رویداد ناشی از کارگذاری ماین کنار جاده بوده و در مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل رخ داده است.

در هفته جاری این دومین انفجار است که در شهر کابل رخ می‌دهد.

روز شنبه نیز یک تونس هدف یک انفجار قرار گرفت که از اثر آن شماری کشته و زخمی شدند.

شماری از پایتخت نشینان با ابراز نگرانی می‌گویند که باید از گسترش نا‌امنی‌ها در کابل جلوگیری شود.

فضل احمد، گواه رویداد، گفت: «یک بار صدای وحشتناک رخ داد. یک نفر که در رنجر و یک نفر نیروی امارت اسلامی زخمی شدند.»

فرید، گواه رویداد، گفت: «چای می‌خوردم همراه پسرم که یکبار گرم کرد. دیگر نفامیدم که چه شد.»

اما مقام‌های امنیتی می‌گویند که ۹۹ درصد امنیت در کابل تأمین شده است.

جنرال مبین، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل، گفت: «در کابل ۹۹ درصد امینت تأمین شده است. امنیت خبرنگاران و هم‌شهریان تأمین است. پیش از این هیچ  امینت تأمین نبود.»

تاهنوز مسوولیت انفجار امروز در کابل را گروهی بر عهده نگرفته است. اما خبرگزاری رویتر گزارش داده است که مسوولیت انفجار روز شنبه بر یک موتر تونس در کابل را داعش پذیرفته است.

در انفجار امروز در کابل دو تن زخم برداشته اند

فرماندهی امنیه کابل می‌گوید که این انفجار ناشی از ماین کارگذاری شده در کنار جاده بوده است.

تصویر بندانگشتی

فرماندهی امنیه کابل تایید می‌کند که در انفجار امروز در مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل دو تن زخم برداشته اند.

جنرال مبین، فرماندهی امنیه کابل می‌گوید که این رویداد ناشی از کارگذاری ماین کنار جاده بوده و در مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل رخ داده است.

در هفته جاری این دومین انفجار است که در شهر کابل رخ می‌دهد.

روز شنبه نیز یک تونس هدف یک انفجار قرار گرفت که از اثر آن شماری کشته و زخمی شدند.

شماری از پایتخت نشینان با ابراز نگرانی می‌گویند که باید از گسترش نا‌امنی‌ها در کابل جلوگیری شود.

فضل احمد، گواه رویداد، گفت: «یک بار صدای وحشتناک رخ داد. یک نفر که در رنجر و یک نفر نیروی امارت اسلامی زخمی شدند.»

فرید، گواه رویداد، گفت: «چای می‌خوردم همراه پسرم که یکبار گرم کرد. دیگر نفامیدم که چه شد.»

اما مقام‌های امنیتی می‌گویند که ۹۹ درصد امنیت در کابل تأمین شده است.

جنرال مبین، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل، گفت: «در کابل ۹۹ درصد امینت تأمین شده است. امنیت خبرنگاران و هم‌شهریان تأمین است. پیش از این هیچ  امینت تأمین نبود.»

تاهنوز مسوولیت انفجار امروز در کابل را گروهی بر عهده نگرفته است. اما خبرگزاری رویتر گزارش داده است که مسوولیت انفجار روز شنبه بر یک موتر تونس در کابل را داعش پذیرفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره