Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

چهار داعشی در عملیات نیروهای امارت اسلامی در کندهار کشته شدند

در یک عملیات نیروهای امارت اسلامی در شهر کندهار دو غیر نظامی و چهار تن از جنگجویان داعش کشته شدند.

مقام های محلی کندهار می‌گویند که این عملیات بامداد امروز در چند بخش شهر کندهار آغاز شد و تا نیمه‌های روز ادامه داشت که در آن هشت داعشی نیز بازداشت شده اند.

ریاست اطلاعات و فرهنگ کندهار می‌گوید که این عملیات شب گذشته آغاز یافته بود. به گفته این ریاست، نیروهای امارت اسلامی در این عملیات چهار پناه‌گاه داعشیان را از بین بردند.

شمس الدین صمیم، معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ کندهار، گفت: «نیروهای امنیتی و کشفی امارت اسلامی شب گذشته یک عملیاتی را برمخفیگاه داعشیان به گونه موفقانه انجام دادند. در نتیجه هشت داعشی بازداشت شدند و چهار تن کشته شدند.»

ثنا الله، یک تن از باشنده‌گان محل می‌گوید که پدر و برادرش در این درگیری‌ها جان باختند.

ثنا الله، بازمانده جان باخته‌گان غیرنظامی، گفت: «یکی پدرم و یکی هم برادر کوچک‌ام است. در این خانه داعشیان زندگی می‌کردند و در آن‌جا انفجار شد و این دو هم شهید شدند.»

اما سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخله در صفحه تویتر خود نگاشته است که در این عملیات سه داعشی و دو غیر نظامی کشته شده اند.

آقای خوستی در تویتراش نگاشته است: «یک مخفیگاه داعش در حوزه چهارم شهر کندهار از بین برده شد و سه تن داعشی نیز کشته شدند. در این عملیات دو فرد ملکی به شهادت رسیدند و به مجاهدین کدام تلفاتی وارد نشده است.»

ریاست اطلاعات و فرهنگ کندهار میگوید که درین عملیات چند ساعته چهار تن از جنگجویان داعش کشته شدند و هشت تن دیگر شان بازداشت شده اند.

چهار داعشی در عملیات نیروهای امارت اسلامی در کندهار کشته شدند

درگیری میان نیروهای امارت اسلامی و جنگجویان گروه داعش به مدت چندین ساعت در شهر کندهار ادامه یافت.

تصویر بندانگشتی

در یک عملیات نیروهای امارت اسلامی در شهر کندهار دو غیر نظامی و چهار تن از جنگجویان داعش کشته شدند.

مقام های محلی کندهار می‌گویند که این عملیات بامداد امروز در چند بخش شهر کندهار آغاز شد و تا نیمه‌های روز ادامه داشت که در آن هشت داعشی نیز بازداشت شده اند.

ریاست اطلاعات و فرهنگ کندهار می‌گوید که این عملیات شب گذشته آغاز یافته بود. به گفته این ریاست، نیروهای امارت اسلامی در این عملیات چهار پناه‌گاه داعشیان را از بین بردند.

شمس الدین صمیم، معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ کندهار، گفت: «نیروهای امنیتی و کشفی امارت اسلامی شب گذشته یک عملیاتی را برمخفیگاه داعشیان به گونه موفقانه انجام دادند. در نتیجه هشت داعشی بازداشت شدند و چهار تن کشته شدند.»

ثنا الله، یک تن از باشنده‌گان محل می‌گوید که پدر و برادرش در این درگیری‌ها جان باختند.

ثنا الله، بازمانده جان باخته‌گان غیرنظامی، گفت: «یکی پدرم و یکی هم برادر کوچک‌ام است. در این خانه داعشیان زندگی می‌کردند و در آن‌جا انفجار شد و این دو هم شهید شدند.»

اما سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخله در صفحه تویتر خود نگاشته است که در این عملیات سه داعشی و دو غیر نظامی کشته شده اند.

آقای خوستی در تویتراش نگاشته است: «یک مخفیگاه داعش در حوزه چهارم شهر کندهار از بین برده شد و سه تن داعشی نیز کشته شدند. در این عملیات دو فرد ملکی به شهادت رسیدند و به مجاهدین کدام تلفاتی وارد نشده است.»

ریاست اطلاعات و فرهنگ کندهار میگوید که درین عملیات چند ساعته چهار تن از جنگجویان داعش کشته شدند و هشت تن دیگر شان بازداشت شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره