تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وقوع دو انفجار در غرب شهر کابل

یک انفجار پس از چاشت امروز یک موتر نوع تونس را در مربوطات حوزه سیزدهم امنیتی شهر کابل هدف قرار داد.

این انفجار در در ساحه‌ی «نقاش» دشت برچی در غرب شهر کابل رخ داده است.

وزارت امور داخله می‌گوید که در این انفجار یک تن جان باخته و شش تن دیگر زخم برداشته اند.

سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخله می‌گوید که سه زن نیز در میان زخمیان این رویداد استند.

در همین، یک انفجار دیگر نیز در مربوطات حوزه سوم امنیتی در غرب شهر کابل رخ داده است.

تا کنون در باره نوعیت و تلفات انفجار دوم جزئیات در دست نیست.

مقام‌های امنیتی نیز در باره آن چیزی نگفته اند.

تا کنون گروهی مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفته است.

وقوع دو انفجار در غرب شهر کابل

وزارت داخله می‌گوید که در انفجار امروز دشت برچی یک تن جان باخته و شش تن دیگر زخم برداشته اند.

تصویر بندانگشتی

یک انفجار پس از چاشت امروز یک موتر نوع تونس را در مربوطات حوزه سیزدهم امنیتی شهر کابل هدف قرار داد.

این انفجار در در ساحه‌ی «نقاش» دشت برچی در غرب شهر کابل رخ داده است.

وزارت امور داخله می‌گوید که در این انفجار یک تن جان باخته و شش تن دیگر زخم برداشته اند.

سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخله می‌گوید که سه زن نیز در میان زخمیان این رویداد استند.

در همین، یک انفجار دیگر نیز در مربوطات حوزه سوم امنیتی در غرب شهر کابل رخ داده است.

تا کنون در باره نوعیت و تلفات انفجار دوم جزئیات در دست نیست.

مقام‌های امنیتی نیز در باره آن چیزی نگفته اند.

تا کنون گروهی مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره