Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مسوولان: فرودگاه ننگرهار برای پروازهای داخلی و خارجی آماده است

مقام‌های ولایت ننگرهار می‌گویند که فرودگاه این ولایت به گونه کامل برای پروازهای داخلی و خارجی آماده شده است.

سرپرست این فرودگاه می‌افزاید که تمامی کارمندان حرفه‌یی این فرودگاه به کار شان بر گشته‌اند و هیچ گونه مشکل فنی وجود ندارد.

سپين‌غر شهزاد، سرپرست فرودگاه ننگرهار می‌گوید: «در بخش فنی تمام سهولت‌ها وجود دارد، کارمندان فنی حاضر استند، و شما شاهد پروازها خواهی بود.»

از اين فرودگاه در ۲۰ سال پیسین همچون پایگاه نظامی نیروهای امریکایی کار گرفته می‌شد، اما از آن اجازه پروازهای غیرنظامی داده نمی‌شد. 

شیخ ندا محمد ندیم، فرمانده امنیه ننگرهار می‌گوید: «به مردم افغانستان و جهان اطمینان می‌دهیم که فرودگاه ننگرهار برای پرواز کاملن آماده است.»

در همین حال، باشنده‌گان و بازرگانان ننگرهار فعال ساختن این فرودگاه را می‌ستایند و می‌افزایند که آماده شدن این فرودگاه برای پروازهای ملکی سهولت‌های را برای بازرگانان نیز به بار می‌آورد.

حاجی زلمی، بازرگان می‌گوید: «پیش از این ما میوه‌ها را از ننگرهار اول به کابل انتقال می‌دادیم و از آن‌جا به کشورهای دیگر انتقال می‌دادیم. اکنون می‌توانیم مستقیم از فرودگاه ننگرهار به کشورهای دیگر انتقال بدهیم.»

عبدالوکیل، باشنده ننگرهار می‌گوید: «آماده شدن فرودگاه ننگرهار سهولت زیادی را برای مردم فراهم کرده است.»

به گفته مسوولان فرودگاه ننگرهار، در روزهای آینده یک هواپیمای کمک‌های انسان دوستانه ایران به این فرودگاه خواهد رسید و این نخستین نشست یک هواپیمایی خارجی ملکی در بیست سال پسین خواهد بود.

مسوولان: فرودگاه ننگرهار برای پروازهای داخلی و خارجی آماده است

این فرودگاه بزرگ‌ترین فرودگاه ملکی در شرق کشور  است که در بیست سال پسین به روی پروازهای داخلی و خارجی بسته بود.

Thumbnail

مقام‌های ولایت ننگرهار می‌گویند که فرودگاه این ولایت به گونه کامل برای پروازهای داخلی و خارجی آماده شده است.

سرپرست این فرودگاه می‌افزاید که تمامی کارمندان حرفه‌یی این فرودگاه به کار شان بر گشته‌اند و هیچ گونه مشکل فنی وجود ندارد.

سپين‌غر شهزاد، سرپرست فرودگاه ننگرهار می‌گوید: «در بخش فنی تمام سهولت‌ها وجود دارد، کارمندان فنی حاضر استند، و شما شاهد پروازها خواهی بود.»

از اين فرودگاه در ۲۰ سال پیسین همچون پایگاه نظامی نیروهای امریکایی کار گرفته می‌شد، اما از آن اجازه پروازهای غیرنظامی داده نمی‌شد. 

شیخ ندا محمد ندیم، فرمانده امنیه ننگرهار می‌گوید: «به مردم افغانستان و جهان اطمینان می‌دهیم که فرودگاه ننگرهار برای پرواز کاملن آماده است.»

در همین حال، باشنده‌گان و بازرگانان ننگرهار فعال ساختن این فرودگاه را می‌ستایند و می‌افزایند که آماده شدن این فرودگاه برای پروازهای ملکی سهولت‌های را برای بازرگانان نیز به بار می‌آورد.

حاجی زلمی، بازرگان می‌گوید: «پیش از این ما میوه‌ها را از ننگرهار اول به کابل انتقال می‌دادیم و از آن‌جا به کشورهای دیگر انتقال می‌دادیم. اکنون می‌توانیم مستقیم از فرودگاه ننگرهار به کشورهای دیگر انتقال بدهیم.»

عبدالوکیل، باشنده ننگرهار می‌گوید: «آماده شدن فرودگاه ننگرهار سهولت زیادی را برای مردم فراهم کرده است.»

به گفته مسوولان فرودگاه ننگرهار، در روزهای آینده یک هواپیمای کمک‌های انسان دوستانه ایران به این فرودگاه خواهد رسید و این نخستین نشست یک هواپیمایی خارجی ملکی در بیست سال پسین خواهد بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره