Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگاهی به وضعیت امنیتی کشور در صد روز گذشته

آمارهای طلوع‌نیوز نشان می‌دهند که که در صد روز نخست حاکمیت امارت اسلامی بر افغانستان، در هفت رویداد ضد امنیتی در کشور بیش از شش صد و سی تن کشته و زخمی شده‌اند.

حمله‌های انفجاری و انتحاری بر میدان هوایی کابل، آماج قرار گرفتن مساجد اهل تشیع در ولایات کندهار و کندز، و حمله بر شفاخانه چهار صد بستر سردار محمد داوود از بزرگ‌ترین رویدادهای ضد امنیت در این صد روز به شمار می‌روند.

اما در این صد روز دستاوردهای امنیتی نیز وجود داشته اند. بیرون ساختن شش صد و پنجاه تن متهم به سوء استفاده از صفوف نیروهای امنیتی، کاهش جرم‌های جنایی و کاهش آدم‌ربایی‌ها از مسایلی استند که میتوان از آن همچون دستاورد نام برد.

در روزهای نخست حاکمیت امارت اسلامی بر کشور، نخستین رویداد ضد امنیت در برابر دروازه شرقی میدان هوایی کابل رخ داد. در آن هنگام امنیت این میدان در دست نیروهای امریکایی بود. در آن رویداد بیش از صد تن به شمول سیزده سرباز امریکایی جان باختند و بیش از صد تن دیگر زخم برداشتند؛ رویدادی که داعش مسوولیت آن را پذیرفت.

یک زخمی رویداد گفت: «یک صدا شد و بسیار وضعیت خراب بود.»

سه روز پس از این رویداد، در حمله هوایی نیروهای امریکایی بر یک خانه در نزدیکی میدان هوایی کابل، ده تن به شمول هفت کودک جان باختند. اما پس از بررسی‌ها، ایالات متحده این حمله را یک اشتباه برخاسته از خلای اطلاعاتی دانست و تعهد سپرد که برای این خانواده غرامت می‌پردازد.

ایمل، پدر یکی از قربانیان گفت: «اطفال‌ها این‌جا افتاده بودند، گوشت بدن شان حتا تا بیرون پراگنده شده بود.»

در ادامه این حمله‌ها، به روز سوم ماه اکتبر انفجاری در جوار مسجد عیدگاه رخ داد که چند تن کشته و زخمی را به جا گذاشت. شام همان روز، در عملیات ویژه نیروهای امارت اسلامی بر یک پناه‌گاه داعش در حوزه هفده‌هم امنیتی شهر کابل، ده تن از افراد منسوب به داعش کشته شدند.

فرید، گواه رویداد گفت: «سلاح ثقیله و خفیفه بود. ساعت دوازده شب وضعیت وخیم شد.»

هر چند امارت اسلامی داعش را تهدید جدی در افغانستان نمی‌داند، اما مسوولیت دو حمله بزرگ بر مساجد اهل تشیع در ولایات کندز و کندهار که تلفات سنگین را در پی‌داشت، این گروه به عهده گرفته است.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «آن‌ها در نطفه خنثی شدند. به کدام شکل و شیوه‌یی که آن‌ها می‌خواستند تهدید باشند، تهدید نبودند.»

در این صد روز، شفاخانه سردار محمد داوود خان نیز در امنیت نماند. در یک اقدام پیچیده، پنج مهاجم انتحاری  در برابر دروازه این شفاخانه دست به حمله زدند. اما با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدند که در نتیجه آن چهار تن از نیروهای امنیتی نیز جان باختند.

بشیر کاروانی، گواه رویداد گفت: «در این‌جا جسدها به شکل بسیار بد افتاده بودند.»

در کنار این رویدادها، در این مدت مردم از خودسری‌ها و دادگاه‌های صحرایی در کشور نیز شکایت داشتند. این شکایت‌ها سبب شد تا امارت اسلامی در یک اقدام تازه بیش از شش صد و پنجا تن از افراد طالبان و کسانی که از نام طالب سوء استفاده می‌کردند را از صفوف شان بیرون کند و برخی از آنان در توقیف نیز قرار گرفتند.

مفتی لطیف الله حکیمی، رییس کمیسیون تصفیه صفوف، گفت: «از روزی که کمیسیون تاسیس شده تا دیروز، ۶۶۵ نفر در ولایات مختلف از صفوف امارت اسلامی افغانستان خارج شدند. بعضی از این‌ها زیر توقیف قرار دارند.»

مقام‌های امارت اسلامی اما صد روز نخست حاکمیت شان را پر از دستاورد می‌داند.

سعید خوستی، سخنگوی وزارت امور داخله گفت: «در چهل و پنج سال گذشته، این نخستین بار است که افغانستان دارای یک حکومت مرکزی قوی است. جزایر قدرت در کشور فعالیت ندارد.»

با این هم، شماری از کشورهای منطقه و جهان ادامه بی‌ثباتی در افغانستان را تهدید می‌دانند و از حضور و فعالیت احتمالی داعش در افغانستان نگران استند.

نگاهی به وضعیت امنیتی کشور در صد روز گذشته

در روزهای نخست حاکمیت امارت اسلامی بر کشور، نخستین رویداد ضد امنیت در برابر دروازه شرقی میدان هوایی کابل رخ داد.

تصویر بندانگشتی

آمارهای طلوع‌نیوز نشان می‌دهند که که در صد روز نخست حاکمیت امارت اسلامی بر افغانستان، در هفت رویداد ضد امنیتی در کشور بیش از شش صد و سی تن کشته و زخمی شده‌اند.

حمله‌های انفجاری و انتحاری بر میدان هوایی کابل، آماج قرار گرفتن مساجد اهل تشیع در ولایات کندهار و کندز، و حمله بر شفاخانه چهار صد بستر سردار محمد داوود از بزرگ‌ترین رویدادهای ضد امنیت در این صد روز به شمار می‌روند.

اما در این صد روز دستاوردهای امنیتی نیز وجود داشته اند. بیرون ساختن شش صد و پنجاه تن متهم به سوء استفاده از صفوف نیروهای امنیتی، کاهش جرم‌های جنایی و کاهش آدم‌ربایی‌ها از مسایلی استند که میتوان از آن همچون دستاورد نام برد.

در روزهای نخست حاکمیت امارت اسلامی بر کشور، نخستین رویداد ضد امنیت در برابر دروازه شرقی میدان هوایی کابل رخ داد. در آن هنگام امنیت این میدان در دست نیروهای امریکایی بود. در آن رویداد بیش از صد تن به شمول سیزده سرباز امریکایی جان باختند و بیش از صد تن دیگر زخم برداشتند؛ رویدادی که داعش مسوولیت آن را پذیرفت.

یک زخمی رویداد گفت: «یک صدا شد و بسیار وضعیت خراب بود.»

سه روز پس از این رویداد، در حمله هوایی نیروهای امریکایی بر یک خانه در نزدیکی میدان هوایی کابل، ده تن به شمول هفت کودک جان باختند. اما پس از بررسی‌ها، ایالات متحده این حمله را یک اشتباه برخاسته از خلای اطلاعاتی دانست و تعهد سپرد که برای این خانواده غرامت می‌پردازد.

ایمل، پدر یکی از قربانیان گفت: «اطفال‌ها این‌جا افتاده بودند، گوشت بدن شان حتا تا بیرون پراگنده شده بود.»

در ادامه این حمله‌ها، به روز سوم ماه اکتبر انفجاری در جوار مسجد عیدگاه رخ داد که چند تن کشته و زخمی را به جا گذاشت. شام همان روز، در عملیات ویژه نیروهای امارت اسلامی بر یک پناه‌گاه داعش در حوزه هفده‌هم امنیتی شهر کابل، ده تن از افراد منسوب به داعش کشته شدند.

فرید، گواه رویداد گفت: «سلاح ثقیله و خفیفه بود. ساعت دوازده شب وضعیت وخیم شد.»

هر چند امارت اسلامی داعش را تهدید جدی در افغانستان نمی‌داند، اما مسوولیت دو حمله بزرگ بر مساجد اهل تشیع در ولایات کندز و کندهار که تلفات سنگین را در پی‌داشت، این گروه به عهده گرفته است.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «آن‌ها در نطفه خنثی شدند. به کدام شکل و شیوه‌یی که آن‌ها می‌خواستند تهدید باشند، تهدید نبودند.»

در این صد روز، شفاخانه سردار محمد داوود خان نیز در امنیت نماند. در یک اقدام پیچیده، پنج مهاجم انتحاری  در برابر دروازه این شفاخانه دست به حمله زدند. اما با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدند که در نتیجه آن چهار تن از نیروهای امنیتی نیز جان باختند.

بشیر کاروانی، گواه رویداد گفت: «در این‌جا جسدها به شکل بسیار بد افتاده بودند.»

در کنار این رویدادها، در این مدت مردم از خودسری‌ها و دادگاه‌های صحرایی در کشور نیز شکایت داشتند. این شکایت‌ها سبب شد تا امارت اسلامی در یک اقدام تازه بیش از شش صد و پنجا تن از افراد طالبان و کسانی که از نام طالب سوء استفاده می‌کردند را از صفوف شان بیرون کند و برخی از آنان در توقیف نیز قرار گرفتند.

مفتی لطیف الله حکیمی، رییس کمیسیون تصفیه صفوف، گفت: «از روزی که کمیسیون تاسیس شده تا دیروز، ۶۶۵ نفر در ولایات مختلف از صفوف امارت اسلامی افغانستان خارج شدند. بعضی از این‌ها زیر توقیف قرار دارند.»

مقام‌های امارت اسلامی اما صد روز نخست حاکمیت شان را پر از دستاورد می‌داند.

سعید خوستی، سخنگوی وزارت امور داخله گفت: «در چهل و پنج سال گذشته، این نخستین بار است که افغانستان دارای یک حکومت مرکزی قوی است. جزایر قدرت در کشور فعالیت ندارد.»

با این هم، شماری از کشورهای منطقه و جهان ادامه بی‌ثباتی در افغانستان را تهدید می‌دانند و از حضور و فعالیت احتمالی داعش در افغانستان نگران استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره