Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی املاک مقام‌های پیشین را بر می‌گرداند

شورای وزیران بر اساس یک تصمیم تازه هیأتی را به ریاست عبدالسلام حنفی، معاون رییس الوزرا برای بازگرداندن خانه‌ها و موترهای شخصی مقام‌های حکومت پیشین گماشته است.

در ترکیب این هیأت، نماینده‌گانی از وزارت‌های داخله، دفاع، و ریاست استخبارات و هم‌چنان شهرداری‌ها حضور دارند.

این هیأت مسوولیت دارد تا خانه‌ها و موترهای شخصی‌ که از مقام‌های حکومت پیشین بجا مانده و یا هم مالکان آنان مشخص نیست، را تثبیت و در صورت موجودیت مالکان، به آنان برگرداند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، اما می‌گوید که این هیأت هنوز به کاراش آغاز نکرده است.

آقای مجاهد گفت: «این کمیسیون بخاطر تصفیه همین امور گماشته شده و عنقریب کار خود را آغاز می‌کند. شکایات که در کابل وجود دارد، به آن رسیده‌گی می‌شود و املاک مردم دوباره به مردم تسلیم خواهد شد.»

پس از سقوط نظام پیشین، گزارش‌هایی نشر شد که گویا در برخی موارد خانه‌ها و موترهای شخصی مقام‌های حکومت پیشین از سوی افراد امارت اسلامی و برخی افراد دیگر ضبط شده است، حالا برخی از آگاهان نظامی از این اقدام نشست شورای وزیران استقبال می‌کنند.

صادق شینواری، آگاه مسایل نظامی در پیوند به این تصمیم گفت: «این یک اقدام نیک است تا منازل و وسایط نقلیه اراکین بلندرتبه و پایین رتبه به آنان برگردانده شود.»

آگاهان باورمند اند که این کار زمینه‌ی اعتمادسازی و ملت‌سازی را بهبود می‌بخشد و باعث بیشتر شدن تامین امنیت تمامی شهروندان می‌شود.

حکمت الله حکمت، آگاه نظامی به طلوع‌نیوز گفت: «امارت اسلامی باید به مردم مصوونیت بدهد تا مردم اطمینان حاصل کنند که در کشور خود حق زندگی، کار و فعالیت سیاسی و اجتماعی را دارند.»
 
این در حالی‌ست که پیش از این هم امارت اسلامی در یک اقدام تازه کمیسیون تصفیه صفوف را ایجاد کرد و بیش از ۶۵۰ تن از افراد این گروه و کسانی که از نام امارت اسلامی سوء استفاده می‌کردند را از صفوف نیروهای امنیتی خارج کرده است.

امارت اسلامی املاک مقام‌های پیشین را بر می‌گرداند

آگاهان باورمند اند که این کار زمینه‌ی اعتمادسازی و ملت‌سازی را بهبود می‌بخشد و باعث بیشتر شدن تامین امنیت تمامی شهروندان می‌شود.

تصویر بندانگشتی

شورای وزیران بر اساس یک تصمیم تازه هیأتی را به ریاست عبدالسلام حنفی، معاون رییس الوزرا برای بازگرداندن خانه‌ها و موترهای شخصی مقام‌های حکومت پیشین گماشته است.

در ترکیب این هیأت، نماینده‌گانی از وزارت‌های داخله، دفاع، و ریاست استخبارات و هم‌چنان شهرداری‌ها حضور دارند.

این هیأت مسوولیت دارد تا خانه‌ها و موترهای شخصی‌ که از مقام‌های حکومت پیشین بجا مانده و یا هم مالکان آنان مشخص نیست، را تثبیت و در صورت موجودیت مالکان، به آنان برگرداند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، اما می‌گوید که این هیأت هنوز به کاراش آغاز نکرده است.

آقای مجاهد گفت: «این کمیسیون بخاطر تصفیه همین امور گماشته شده و عنقریب کار خود را آغاز می‌کند. شکایات که در کابل وجود دارد، به آن رسیده‌گی می‌شود و املاک مردم دوباره به مردم تسلیم خواهد شد.»

پس از سقوط نظام پیشین، گزارش‌هایی نشر شد که گویا در برخی موارد خانه‌ها و موترهای شخصی مقام‌های حکومت پیشین از سوی افراد امارت اسلامی و برخی افراد دیگر ضبط شده است، حالا برخی از آگاهان نظامی از این اقدام نشست شورای وزیران استقبال می‌کنند.

صادق شینواری، آگاه مسایل نظامی در پیوند به این تصمیم گفت: «این یک اقدام نیک است تا منازل و وسایط نقلیه اراکین بلندرتبه و پایین رتبه به آنان برگردانده شود.»

آگاهان باورمند اند که این کار زمینه‌ی اعتمادسازی و ملت‌سازی را بهبود می‌بخشد و باعث بیشتر شدن تامین امنیت تمامی شهروندان می‌شود.

حکمت الله حکمت، آگاه نظامی به طلوع‌نیوز گفت: «امارت اسلامی باید به مردم مصوونیت بدهد تا مردم اطمینان حاصل کنند که در کشور خود حق زندگی، کار و فعالیت سیاسی و اجتماعی را دارند.»
 
این در حالی‌ست که پیش از این هم امارت اسلامی در یک اقدام تازه کمیسیون تصفیه صفوف را ایجاد کرد و بیش از ۶۵۰ تن از افراد این گروه و کسانی که از نام امارت اسلامی سوء استفاده می‌کردند را از صفوف نیروهای امنیتی خارج کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره